Opdateret 29 nov. 2016

Min Slægt

 

Jeg er ¾ vestsjællænder og ¼ tøsing, da jeg kun har fundet en enkelt ane som vist er født på Fyn omkring 1730 og en som er født i Norge ca. 1708. Resten er født inden for det nu forhenværende Vestsjællands amt blandt min fars og morfars aner. Mormor var fra Tåsinge, og dem derfra kalder sig tøsinger.

 

De fleste af min far Helge Larsens var gårdmænd i Merløs-Tuse herred, Holbæk amt tilbage til mine tip4. Jeg har fundet alle deres gårde, undtagen en enkelt i Gislinge, et par i Hagested sogn og en i Tømmerup, Undløse sogn.

 

Morfar Lars Peter Grodals aner var småkårsfolk fra samme område, med enkelte undtagelser. Jeg har endnu ikke fundet alle husmandssteder, men jeg kender mange.

 

I mit arkiv har jeg det originale arvefæstebrev fra 1817, på morfars mors og mormors barndomshjem i Lille Gislinge

 

Mormor Maren Grodal, f. Andersen Kragh kom fra Strammelse, Landet sogn, Tåsinge. Hendes mor var af gårdmandsslægt, og der har jeg også fundet mange af gårdene. Faderen var på mødrene side af husmandsslægt. Mormors barndomshjem i Strammelse fæstede hendes farmors far i 3/7 1817.

 

For at lette overblikket har jeg delt mine slægtstavler i 3.

1. mine aner med den nærmeste familie.

2. efterkommerne af mine sjællandske aner.

3. storfamilien fra Tåsinge.

 

Mine aner      Opdateret 7. april 2012.

 

Sjælland:

Min sjællandske slægt        opdateret 29 nov. 2016, i alt 5174 personer.

 

Her har jeg samlet de af min fars og morfars aners efterkommere jeg har fundet. Fars var sparsommelig med valg af aner, så han kun har 44 tip3 ud af de normale 64.

Da far og mor havde to sæt tip3oldeforældrer fælles, og der var flere familiære forbindelse mellem fars og morfars aners familie, er de samlet her. Jeg har kun fundet et par aner som med sikkerhed er født uden for Holbæk og Sorø amter

De fleste er blevet i ”Vestsjællands” amt, men ud over resten af Danmark findes der mindst efterkommere i Nord- og Sydamerika og Australien. Jeg har kun begrænset viden om dem, som det fremgår af siden.

Ud over egne aner har jeg også medtaget svigerfamilier, som giver et mere komplet billede af storfamilien.

 

Tåsinge:

Slægten på Tåsinge                                  opdateret 16. marts 2013

Mormor Maren Andersen Kragh var født på Tåsinge. På denne hjemmeside har jeg samlet hendes aner med den familie, som jeg har kendskab til. De af mormors aner, som jeg med sikkehed har fundet, var alle fra Tåsinge, men tilnavne Jyde, Lollike og Skarøe tyder på mormors rødder har forgreninger til Jylland, Lolland og Skarøe. Så der er fortsat aner at efterforske.

 

 

Oldemor Karen Maries breve hjem til Lille Gislinge og til morfar

 

Jeg har 5 breve fra oldemor Karen Marie Hansen hjem til Lille Gislinge i mit arkiv, som fortæller meget om småkårdsfolks tanker i 1880’erne. Der er også 18 breve til morfar, jeg har lagt dem ud på adressen:

 

Oldemor Karen Maries breve.pdf

 

 

”Faster” Johanne Kristines breve til bror Lars Peter

 

Morfar har bevaret 30 breve fra hans søster Kristine skrevet i perioden 1895 til 1904, som jeg har lagt ud på adressen:

Fasters breve.pdf

 

Ferderik Nielsens breve fra USA

 

Morfars bror Frederik Nielsen var i USA fra 1897 til 1901. De bevarede breve til morbror Ole Hansen og Stine i Lille Gislinge og 3 til morfar har jeg lagt ud på adressen

Frederik Nielsens USA-breve

 

 

Gislinge sogn, Holbæk amt

 

Jeg har forsøgt at liste folketællingerne fra  Oeders Efterretninger til 1845 for gårdene i Gislinge på de enkelte gårde, samt fæsterne fra Gislingegaards fæsteprotokol. Det er langt fra lykkedes i alle tilfælde endnu, men lidt har også ret. Gårdejernes navne kan gennem Realregisteret følges frem til midten af det 20. århundrede

Gårdene i Gislinge              Opdateret 11. april 2012

 

Sandby, Kundby sogn, Holbæk amt

Da jeg har mange aner fra Sandby, Kundby sogn, Tuse herred, Holbæk amt har jeg samlet ”vis husstand” fra folketællingerne 1787 til 1845 fra Dansk Demografisk Database, ddd.dda.dk og ordnet dem efter de 15 gårde der var i 1844 matriklen og tilføjet flere oplysninger om husstandene, samt tilføjet ejendomshandler registeret i ”Realregisteret” frem til midten af det 20. århundrede på siden:

Gårdene i Sandby                 Opdateret 30. april 2010

Trønninge, Kundby sogn, Holbæk amt

 

Jeg har lige som med Sandby samlet folketællingern FT 1787-1850 fra gårdne i Trønninge fra Dansk Demografisk Database, ddd.dda.dk

og ordnet dem efter matrikel nr. på siden:

 

Gårdene i Trønninge           Opdateret 31. marts 2011

 

Oluf Gregersens adoptionssag år 1724

 

Oluf Gregersen var min tip5oldefar og sønnen Oluf Olufsen (Olsen) min tip4. Oluf Gregersens 2. hustru Inger Jensdatter fødte d. 25 juni 1724 en søn, som Oluf ikke var far til. For at drengen kunne blive døbt, måtte både stedfar og 2 af hans voksne sønner love at behandle barnet som et ægte barn og broder.

 

Det fylder 2 hele sider i Hagesteds kirkebog. Skønne spildte kræfter for præsten måtte personligt hjemmedøbe det silde d. 30 juni, og det døde søndag morgen kl. 3. Men jeg har fået en god historie, som fyldt med fejl er lagt ud på siden

 

Oluf Gregersens adoption

 

                                            Niels Nielsen og Hustrus guldbryllup 1879

                                           

I mit arkiv er der endt en lejlighedssang fra et guldbryllup i Kundby 1879 den er her:

 

Niels Nielsens Guldbryllup 1879.pdf

 

Slægtshistorisk forening Vestsjælland

 

Foreningen har en hjemmeside:

 

http://www.slaegtvestsjaelland.dk/

 

 

Rettelser og kritik er mindst lige så velkommen, som nye oplysninger om slægten!

 

Post adresse:                                                                  Kaare Grodal, ”Øgaard” Strandvejen 17, 4532 Gislinge

Elektronisk adresse:                                 ”kkg @ grodal. dk” Pga. spam er der ikke automatisk link.

 

Tilbage til forsiden