Oluf Gregersens adoptionssag år 1724

 

 

 

Nedenstående er fundet i Hagested sogns kirkebog, 1-332-1 kort 4/7, begynder folio 109/10, nederste linie på kortet, side 5 fra venstre. Arkivalieronline opslag 136-37. Billederne fra skærmbillederne på ArkivalierOnline.

 

Vi må huske, når vi vurderer nedenstående, at det skete i 1724 under Frederik IV’s sidste regeringstid, hvor Pietismen var indført.

 

Oluf Gregersen er min tip5oldefar og sønnen Oluf Olufsen (Olsen) min tip4. Jeg har ikke kunnet læse alt, og har også lavet fejl, så rettelser er meget velkommen på mailto:kkg@grodal.dk

 

 

 

 

Som et Rygte er omløbet iblandt Folk, hvor om og det udlagt Skudsmaal fra velærværdige Hr Hans Ljüngbye i Hørbye af 15 Maj 1724 noget melder om Inger Jensdatter, nuværende Oluf Gregersens Hustru i Hagested Sogn i Gurede, at hun skulde være besvangret ved en anden og ikke ved denne sin rette Egtefælle, og hendes forløsnings Udfald med en Søn den 25 Juni 1724 finnes at svare til Folkes taler, farst hun først d. 22 februar


 

 

udi samme Aar er bleven trolovet til Oluf Gregersen som er icke i alt meget over 17 Uger. Saa tilspørges Førend Barnet kand vorde Døbt som Eet Ægte Barn, Oluf Gregersen som Ægte Mand til Inger Jensdatter udi Sognedegnen for Hagested og Gislinge, Matthias Bolts og En af Medhielperne, ved navn Hans Søfrensen af Hagested nærværende om hand kiende denne sin tilig fødte Søn for sit Ægte Barn, og om hand her efter vil saa fremt barnet skal troe??, elske og optugte det, som sine andre smu??? Børn hand ved sin første Sl (Salig) Hustru haver aufledt, hvor til Oluf Gregersen svarede at han og allene kiendte forbemeldte Drenge Barn født af Inger Jensdatter d. 25 juli 1724

for sit Ægtebarn, men vilde endog, saalænge hand Levede,  beviise det samme Faderlige Kierlighed, omsorg og optugtelse som de andre haut med hans forrige Sl Hustru Auflede børn hvilket svar hand og med ved sin haands Underskrift bekræfter

                     

Oluf…O : G : S: Gregersen                     Nafn

 

Dernæst i samme 2de ommeldte gode Mænds nærværelse tilspørges Oluf Olsen af Audeboe og Rasmus Olsen af Gurede begge Oluf Gregersens Sønner om de her noget har paa at Anke, de da i tide vil sige det, paa det icke nogen irring (uoverensstemmelse eller konflikt)


 

 

 

i fremtiden ved deres Faders død skal frembryde imellem dem, de andre Søskende og dette være, om det skal be??                    , hvor paa vi iligemaade. Sognepræsten Mag: Arnold Cruse til befrielse i sit Embede forretning vilde saae, og svare  deres?? faae?? saaledes som af dem selv Rasmus Olsen og Oluf Olsen begge Oluf Gregersens Sønner med egen haand bekræfte, At de aldrig, enten vilde eller kunde bære nogen undt til forbemeldte Drengebarn født af Inger Jensdatter, men elske og ære det som et af deres andre Godkende

 

Olle Olle Sen                                            R : O : S: Rasmus Olsen   Nafn

 

Dette forreskrevne er udi vores Nærværelse saaledes passeret, hvilket vi med egne hænder

attesterer Hagested d. 29 Juni 1724

                                            Matthias Bolts

                                                                 Hans H : S : S Søfrensen  Nafn

2 linier nedenfor i kirkebogen

 

D 5 juli blev Oluf Gregersens i Gurede ommeldte Søn jordet, efter at han af mig selv D 30 juni om aftenen silde var bleven hjemmedøbt, og kaldet Jens døde om Søndag morgen kl : 3, atat: (ældet) 6 Dies (dage).

 

 

 

Tilbage til ”Min Slægt”

 

Tilbage til forsiden