Opdateret 30. april 2010

Gårdene i Sandby, Kundby sogn, Holbæk amt

 

Pederbogaard, Sandby 16. 3

Nielsbogaard, Sandby 24. 6

Andershvile, Sandby 28. 9

Matr. nr. 4, Lundemarken 4. 12

Kærgaard, Sandby 31. 15

Matr. nr. 6, Sandby 13. 16

Skovgaard, Nordvej 14. 19

Tuegaard, Sandby 39. 21

Drusebjerggard, Drusebjergvej 14. 23

Bybækgaard, Bybæk 1. 25

Matr. nr. 11, Sandby 8. 28

Matr. nr. 11b, Bybæk 2. 30

Vestergaard, Sandby 2

Stenbækgaard, Maglebjerg 4. 33

Viekær, Sandby 3. 34

Bavnegaard, Sandby 11. 36

Nordlund, Nordvej 9. 38

Matr. nr. 14c. 40

Bettysminde, Lundemarken 2. 41

Vingaard, Sandby 7. 44

 

 

Kilder

 

"Grundlæggende information om husstandens sammensætning i FT 1787 til 1845 er hentet fra Dansk Demografisk Database, ddd.dda.dk".

Oplysninger fra Realregistret har jeg selv skrevet af fra rullefilmene på Landsarkivet for Sjælland og omliggende øer, og yderlige oplysninger om personerne stammer fra min egen slægtsforskning. Fæsteprotokollen fra Gislingegaard Gods, findes på Lokalarkivet – Jyderup Bibliotek og LAK, på rullefilmene fra Frydendal/Torbenfeldt godsarkiv.

Forord

Sandby i Kundby sogn var før Lammefjordens udtørring ret isoleret med fjorden mod nord og vest og dårlige vejforbindelser til de andre byer i sognet samt til Gislinge, der var nabo mod øst. I folketællingen 1801 bestod Sandby af 43 familier og 191 personer, heraf 16 gårdmænd. I folketællingen 1787 var der 17 gårdmænd.

Opmålingen til den nye matrikel, 1844 matriklen, var forbi Sandby før september 1808, for Bavnegaard, matr. nr. 14 blev solgt fra Peder Jørgensen til sønnen Nilaus Pedersen 26 sep 1808. Nilaus solgte den igen 21 dec 1810 til lillebror Jørgen Pedersen. I sogneprotokollen er det Peder Jørgensen og Jørgen Pedersen der står, så opmåling og registreringen må være afsluttet inden sep 1808.

Flere af mine aner stammer fra Sandby, og har mindst på et tidspunkt før 1850 boet på matriklerne 1, 2, 8, 13 og 14. Det er dem jeg har kendskab til men der har været flere før år 1800. Gennem 1800tallet spredte efterkommere fra anerne sig til stort set alle gårde. Derfor opstod ideen med at kortlægge alle familierelationer blandt gårdene i første halvdel af det 19. århundrede

Ved udskiftningen 1793 havde Københavns Universitet 3 gårde Matr. numrene 1, 2 og 3, som blev solgt i arvefæste i første halvdel af det 19. århundrede. Gislingegaard Gods havde matriklerne 4 til og med 9, som først blev selvejere i sidste halvdel af d. 19. århundrede. Mørkegaard Gods (i dag Toftholm) ejede matriklerne 10 til og med 15, de blev solgt til selveje omkring år 1800. Hagestedgaard havde matr. nr. 16. Det meste af den blev senere lagt ind under Svinningegaarden mens baronen på Hagestedgaard ejede Svinningegaarden, men der blev også oprettet nogle husmandssteder med eget matr. nr. langs hovedvejen, og mod Lammefjorden, nord for vejen til Svinninge. Endelig havde Frydendal matr. nr. 17, som blev til bol - og husmandssteder. Der blev også oprettet husmandssteder med eget matr. nr. på i den sydligste ende af nr. 10, og 3 husmandssteder fra nr.4 i Lundemarken langs skellet til Gislinge.

Provst J. H. Larsen, Kundby har i Holbæk amts topografisk fra 1842 beskrevet Sandby som et lidt tilbagestående samfund, hvor alle var i familie med hinanden. Det er svært at forstå at Sandbybønderne var tilbagestående, selv om Sandby var den sidste by i Kundby sogn der fik egen skole, da en tredjedel var selvejere. Man kan se der på både gårde og husmandssteder har været mand eller hustru, som var født langt fra Sandby, f.eks. Nyrup i Ugerløse sogn, Veddeløv ved Roskilde, Kværkeby ved Ringsted og Hønsinge i Odsherred, foruden Hagested, Tuse og Skamstrup. Alligevel er det ikke helt forkert at kalde Sandby for en storfamilie, selv om den ikke har været mere indgiftet end andre små samfund som f.eks. Tuse Næs.

Som det fremgår af de folketællinger jeg har ordnet efter matrikler og suppleret med yderlige oplysninger om familieforhold mv., er stort set alle i familie med alle, men der er kun få ægteskaber mellem nært beslægtede.

Undtagelsen der bekræfter regelen er Vestergaard, hvor der er flere ægteskaber mellem nærtbeslægtede familiemedlemmer, men det forudsætter vi tager Rishøjgaard og Lindegaard i Allerup med i kabalen, samt matr. nr. 10a i Kundby by.

Alle gårdene har postadresse under 4520 Svinninge.

 


 

Pederbogaard, Sandby 16

Matr. nr. 1a, Først fæstegård under Universitetet, derefter arvefæste.

Hartkorn 4-0-3-½              skat 27-59

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby bye, , , 15, FT-1787

 

Peder Hansen, 44, Gift, Husbonde og gårdbeboer    3xtip 6/1 1744 til 29/3 1820

Far, Hans Nielsen, Nielsbogaard.        Gift 28/2 1769 i Kundby med

Ana Larsdatter, 41, Gift, Madmor, ,     2/7 1747 til30/4 1803

Forældre, Lars Christensen og Maren Hansdatter, gmd. Torslunde

Mads Pedersen, 11, Ugift, Deres barn, ,                                  Gmd. i Gislinge

Ellen Pedersdatter, 6, Do, Do,,

Johanne Pedersdatter. 5, Do, Do,,                        Kone på Tuegaard.

Hans Pedersen, 2, Do, do,,

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby bye, , , 6, FT-1801

 

Peder Hansen, 60, Gift, Husbond, bonde og gårdbeboer

Ana Larsdatter, 59, Gift, hans kone

Johanne Pedersdatter. 17, Ugift, Barn,,                                   Kone på Tuegaard

Hans Pedersen, 15, Do, do,,                                Overtog gården

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Kundbye  Bye, , , 12, FT-1801

 

Niels Pedersen, 29, Gift, mand, husmand med jord og sølimit     formodentlig søn

Maren Larsdatter, 25, hans kone

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby,, en Gaard, 8, FT-1834

 

Hans Pedersen, 49, Gift,, Gaardmand,                  

Sidse Larsdatter, 37, Gift,, Hans kone,                  far Lars Nielausen, Vestergaard

Ane Sophie Hansdatter, 16, Ugift,, Deres børn,

Kathrine Hansdatter, 6, Ugift,, Deres børn,

Christian Larsen, 20, Ugift,, Tjenestekarl,

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandbye,, En gaard, 10, FT-1840

 

Ole Jørgensen, 28, Gift,, Gaardmand,                    Far Jørgen Olsen, gmd Præstebrovej 1, Hagested

Sidse Larsdatter, 43, Gift,, hans kone,

Peder Hansen, 6, Ugift,, Bom,

Ane Sophie Hansdatter, 22, Ugift,, Bom,                                 Gift med Hans Pedersen, Drusebjerggaard.

Kathrine Hansdatter, 12, Ugift,, Bom,                    Gift med Niels Christiansen fra Viekær.

Kirsten Olsdatter,3, Ugift, , Barn

Frederich Pedersen, 22, Ugift,, Tjenestefolk,

                

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 96, FT-1845

                                              

                     

Ole Jørgensen, 34, Gift,, Gaardmand, Hagested Hb. A.

Kristiane Hansdatter, 21, Gift,, hans Kone, I Sognet                  Far gmd. Hans Henrik Knudsen, matr. nr. 4, født i Torslunde.

Peder Hansen, 10, Ugift,, Deres Børn, I Sognet [Kundby]

Kirsten Olsdatter, 6, Ugift,, Deres Børn, I Sognet [Kundby]

Sidse Marie Olsdatter, 1, Ugift,, Deres Børn, I Sognet [Kundby]

Ane Marie Andersdatter, 20, Ugift,, Tjenestepige, Wallekilde Hb. A


Fæstegård under Universitetet

 

Arvefæsteskøde 21 jan 1711 til Peder Hansen 1844 – 27/3 1820, søn af Hans Nielsen, Nielsbogaard.

 

22 feb 18?? til sønnen Hans Pedersen, 1786 – 7/4 1836

 

22 feb 1837 til enken Sidsel Larsdatter

 

22 feb 1837 til Ole Jørgensen, f. ca. 1812 i Hagested, gift med Hans Pedersens enke, Sidsel Larsdatter

 

30 maj 1872 Attest til Ole Jørgensens arvinger

 

1877 arvefæste fra Ole Jørgensens enke, Kristiane Hansen til sønnen Jørgen Olsen

 

1884 11/9 skifteskøde til Jørgen Olsens enke Kirsten Olsen, f. Larsen

 

1914 18/4 fra Kirsten Olsen til sønnen Jens Peder Olsen

 

1918 24/6 fra J P Olsen til svogeren Frederik August Pedersen født på Vestergaard.

 

 


Nielsbogaard, Sandby 24

 

Matr. nr. 2a, Først fæstegård nder Universitetet, derefter arvefæste.

Hartkorn ny 4-6-0-2½      skat 34,50

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , , FT-1787

 

 

Hans Nielsen, 77, enke efter første ægteskab, bonde og gårdbeboer             2/7 1711 til 26/10 1794,

Gift med Johanne Pedersdatter, ca. 1710 til 4/11 1767

Forældre: gmd. Niels Andersen, 22/10 1676 til 2/5 1729 og Anne Hansdatter 1/6 1680 til 18/5 1740, Nielsbogaard, Sandby, Annes far Hans Sørensen Bagge,ca. 1631 til 23/4 1711 og Anna før 1645 til 25/7 1705, Nielsbogaard, Sandby.

Maren Pedersdatter, 18, Tjenestefolk  (Barnebarn)

Niels Pedersen, 15, do.,                    (do.)

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 4, FT-1801

 

Niels Nielsen, 44, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,               Far Unge Niels Christensen, nr. 6a
Maren Pedersdatter, 31, Gift, hans kone, ,                              Barnebarn, far Peder Hansen, Pederbogaard
Hans Nielsen, 6, Ugift, deres børn, ,                      Gmd. Hagested, gift med Karen Larsdatter fra Vestergaard
Christen Nielsen, 3, Ugift, deres børn, ,                 Gmd. Tuse by
Else Nielsdatter, 1, Ugift, deres børn, ,                  Død som barn.
Niels Olsen, 20, Ugift, tjenestefolk, ,
Anders Pedersen, 12, Ugift, tjenestefolk, ,
Kirsten Jensdatter, 35, Ugift, tjenestefolk, ,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 4, FT-1834

 

Lars Nielsen, 26, Gift, , Gaardmand,                     Søn
Karen Nielsdatter, 20, Gift, , Hans kone,                Forældre: Niels Pedersen og Ane Eilersd. Allerup
Lars Pedersen, 19, Ugift, , Tjenestefolk,
Karen Kirstine Hansdatter, 21, Ugift, , Tjenestefolk,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 99, FT-1845

 

Lars Nielsen, 34, Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Karen Nielsdatter, 30, Gift, , hans Kone, Tudse Hb. A
Niels Larsen, 6, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby],             overtager gården, dør ugift.
Maren Larsdatter, 1, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]                        dør ugift.

Inger Larsdatter, 2/2 1846 til 26/3 1903, gift 12/10 1875 med gmd. Lars Nielsen, Kundby. Sønnen Niels August Nielsen overtager Nielsbogaard efter morbror Niels Larsen.


Rasmus Christiansen, 31, Ugift, , Tjenestefolk, Hjembek Hb. A
Lars Nielsen, 18, Ugift, , Tjenestefolk, Jyderup Hb. A
Karen Christensdatter, 29, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]


Fæstergård under Universitetet

 

Hans Nielsen ca.  1711 til 26/10 1794, derefter Hans Nielsens barnebarn Maren Pedersdatter og

 

Niels Nielsen, omk. 1757 til 11/4 1815, derefter sønnen Lars Nielsen

 

1833 arvefæste fra Universitetet til Lars Nielsen, 18/3 1809 til 20/6 1879, gift med Karen Nielsdatter fra Allerup.

 

1891 10/12 fra Karen Nielsdatter til sønnen ungkarl Niels Larsen 8/3 1839 til 8/2 1927

 

1905 15/6 fra Niels Larsen til nevøen Niels August Nielsen, 19/8 1878 til 16/1 1941.

 


Andershvile, Sandby 28

Matr. nr. 3a, Først fæstegård nder Universitetet, derefter arvefæste.

Hartkorn ny 8-6-3-1 ¼ skat 53-92

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 74, FT-1787

 

Christen Hansen, 42, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,       Far Hans Nielsen, Nielsbogaard.
Karen Jørgensdatter, 32, Gift, Madmoder, ,
Lisbeth Christensdatter, 2, Ugift, Deres datter, ,
Niels Jensen, 28, Ugift, Tjenestekarl, National soldat,
Birthe Jensdatter, 24, Ugift, Tjenestepige, ,
Bodild Jensdatter, 14, Ugift, Tjenestepige, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 3, FT-1801

 

Anders Pedersen, 37, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,        Født i Nyrup, Ugerløse sogn.
Karen Maria Jørgensdatter, 46, Gift, hans kone, ,
Karen Christensdatter, 12, Ugift, hendes datter, ,                     Gift m. gmd. Peder Hansen, Nyrup, Ugerløse
Lisbeth Andersdatter, 5, Ugift, deres datter, ,                          Gift med Unge Niels Pedersen, matr. nr. 15
Morten Jensen, 8, Ugift, antaget barn, ,
Niels Gudmandsen, 17, Ugift, tjenestefolk, ,
Niels Jørgensen, 15, Ugift, tjenestefolk, ,
Dorthe Kirstine -, 16, Ugift, tjenestefolk, fra Opfostringshuset,   Gift med hmd. Christen Sørensen, Sandby

Ivar Joensen, 23, Ugift, tjenestefolk, sølimit,

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 3, FT-1834

 

Anders Pedersen, 72, Enkemand, , Gaardmand,
Kathrine Nielsdatter, 18, Ugift, , Tjenestefolk,         Barnebarn, far unge Niels Pedersen, Bettysminde matr. nr. 15
Marie Sørensdatter, 20, Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Marie Larsdatter, 18, Ugift, , Tjenestefolk,
Peder Olsen, 29, Ugift, , Tjenestefolk,
Søren Lorentzen, 19, Ugift, , Tjenestefolk,
Peder Larsen, 19, Ugift, , Tjenestefolk,

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye, , En gaard, 7, FT-1840

 

Hans Hansen, 29, Gift, , Gaardmand,
Kathrine Nielsdatter, 24, Gift, , Hans kone,                              Far unge Niels Pedersen, Bettysminde matr. nr. 15
Peder Sorensen, 30, Ugift, , Tjenestefolk,
Anthon Ferdinand Fischer, 17, Ugift, , Tjenestefolk,
Margrethe Kristensdatter, 28, Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Jensdatter, 24, Ugift, , Tjenestefolk,
Karen Marie Sorensdatter, 17, Ugift, , Tjenestefolk,

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 72, FT-1845

 

Hans Hansen, 33, Enkemand, , Gaardmand, Qværkeby Sorø A.
Lisbeth Hansdatter, 4, Ugift, , hans Børn, I Sognet [Kundby]           Gift Niels Fr. Pedersen, matr. nr. 15a
Johanne Marie Hansdatter, 1, Ugift, , hans Børn, I Sognet [Kundby]                     Gift Torpelund, Bregninge.
Hans Jensen, 25, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A.
Carl Ludvig Hansen, 35, Ugift, , Tjenestefolk, Holbek
Maren Jensdatter, 19, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A.
Sidse Pedersdatter, 24, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Karen Marie Sørensdatter, 12, Ugift, , Pleiedatter, Gislinge Hb. A.
Bodil Sørensdatter, 36, Ugift, , Tjenestepige, I Sognet [Kundby]    


Fæstergård under Universitetet.

Christen Hansen ca. 1735 til 3/4 1792, gift med Karen Marie Jørgensdatter, derefter

 

Anders Pedersen ca. 1762 i Nyrup, Ugerløse sogn til 19/1 1837, Karen Maries 2. mand. Derefter deres barnebarn Katrine Hansdatter og Hans Hansen ca. 1812 i Kværkeby, Sorø amt til 30. juli 1883.

 

1838 19/3 fra Universitetet til Hans Hansen, Katrine dør 1845 og hans gifter sig igen med Karen Marie Jensdatter.

 

1883 11/10 skifteskøde til Karen Marie.

 

1886 10/12 fra Karen Marie Jensdatter til Kristjan Pedersen, gift med Katrine og Hans Hansens datterdatter, Kathrine Birgine Pedersen.

 

1932 14/1 fra Kathrine til Ejnar Olsen

 


Matr. nr. 4, Lundemarken 4

Fæstegård under Gislingegaard Gods.

 

Hartkorn, Gl. 8 tdr. 4 skp. 1 fjk. 1 alb. ny 7-6-3-2   skat 55-94

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

 

Søren Mortensen fæster Peder Sørensens gård 4. april 1759, folie 20b. Godsejer Albert Philip Bush.

Lars Christoffersen fæster Søren Mortensens gård, 24/3 1790 folie 83.

Søren Nilausen fæster Lars Christoffersens gård 1/10 1800, folie 121.

Knud Pedersen fæster Søren Nilausens gård 8/12 1803, folie 135b               

Peder Larsen fæster Knud Pedersens gård, 7/2 1811, folie 186   8-1-2-5/12

Hans Knudsen fæster Peder Larsens gård, 11/10 1832, folie 295b 8-1-2-5/12

 

Oeders Efterretninger 1771, Søren Mortensen, 48 gift 1, hustru 52, gift 1

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 69, FT-1787

 

Søren Mortensen, 65, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,      f. ca. 1722
Sidsel Andersdatter, 70, Gift, Madmoder, ,                              f. ca. 1717
Lars Sørensen, 27, Ugift, Deres barn, National soldat,
Sidsel Sørensdatter, 28, Ugift, Deres barn, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 1, FT-1801

 

Søren Nielausen, 26, Gift, mand, bonde og gårdbeboer og sølimit,   Født Vestergaard, død som hmd.
Sidsel Pedersdatter, 29, Gift, hans kone, ,
Nilaus Sørensen, 3, Ugift, deres børn, ,                                               Gift med Karen Nielsdatter, Nordlund.
Kirsten Sørensdatter, 1, Ugift, deres børn, ,
Kirsten Cornelidatter, 18, Ugift, tjenestefolk, ,
Niels Larsen, 15, Ugift, tjenestefolk, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 15, FT-1834

 

Hans Knudsen, 39, Gift, , Gaardmand,                                                     Overtog fæstet 1832 efter Peder Larsen
Margrethe Jørgensdatter, 37, Gift, , Hans kone,
Niels Hansen, 13, Ugift, , Deres børn,
Christiane Hansdatter, 10, Ugift, , Deres børn,                         Født i Torslunde,
Ane Kathrine Hansdatter, 8, Ugift, , Deres børn,
Knud Hansen, 5, Ugift, , Deres børn,
Christine Hansdatter, 3, Ugift, , Deres børn,                             Gift med Peder Christiansen fra Viekær
Jørgen Hansen, 1, Ugift, , Deres børn,
Peder Jørgensen, 26, Ugift, , Tjenestefolk,
Karen Hansdatter, 20, Ugift, , Tjenestefolk,

 

holbaek, Tuse, Hjembæk, Stochebjerg Bye, , Et Boelssted, 123, FT-1834

 

un. Peder Larsen, 52, Gift, , Boelsmand,                Han havde 4a før Hans Knudsen, og afstod den frivilligt
Sidse Marie Larsdatter, 58, Gift, , hans Kone,
Inger Marie Pedersdatter, 18, Ugift, , Deres Datter,                  født i Sandby
Lars Andersen, 15, Ugift, , Tjenestedreng. Brodersøn,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye, , En gaard, 5, FT-1840

 

Hans Knudsen, 46, Gift, , Gaardmand,
Margrethe Jorgensdatter, 44, Gift, , Hans kone,
Niels Hansen, 19, Ugift, , Deres barn,
Christiane Hansdatter, 16, Ugift, , Deres barn,                         gift med Ole Jørgensen, Pederbogaard.
Ane Kathrine Hansdatter, 14, Ugift, , Deres barn,
Knud Hansen, 11, Ugift, , Deres barn,
Christine Charlotte Hansdatter, 9, Ugift, , Deres barn,
Jorgen Hansen, 7, Ugift, , Deres barn,
Karen Hansen, 5, Ugift, , Deres barn,
Ole Hansen, 3, Ugift, , Deres barn,                       Gift med Kirsten Jensen, Gislinge, de boede i Gislinge.
Peter Jorgensen, 32, Ugift, , Tjenestefolk,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 76, FT-1845

 

Hans Knudsen, 51, Gift, , Gaardmand, Skamstrup Hb. A
Magrethe Jørgensdatter, 48, Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Ane Katrine Hansdatter, 19, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Stine Hansdatter, 13, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Jørgen Hansen, 11, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]         overtager gården.
Maren Hansdatter, 9, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Ole Hansen, 7, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Jens Peder Hansen, 5, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Jens Christensen, 22, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A.


Fæstegård under Gislingegaard

 

1844 matriklen var fæsteren Hans Knudsen f. ca. 1794 i Skamstrup sogn

 

1876 13/12 selveje fra Jørgen Hansen f. ca. 1834 til Niels Frederik Pedersen

 

1886 17/6 fra N F Pedersen til Fritz Mortensen

 

1886 21/9 fra F Mortensen til Søren Jochumsen

 

1887 21/6 fra S Jochumsen til Jens Jensen

 

1900 23/8 skifteskøde til enken Bodil Marie Hansen

 

1916 17/8 fra B M Hansen til Jacob Jensen

 

1930 5/7 fra J Jensen til Jens Øster

 

 


Kærgaard, Sandby 31

Matr. nr. 5, fæstegård under Gislingegaard Gods.

 

Hartkorn, Gl. 7 tdr. 6 skp. 0 fjk. 1 alb. ny 7-7-3-3/4                 skat 55-94

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Jørgen Pedersen fæster Hans Sørensens gård 13 jul 1803

Steffen Jørgensen fæster far Jørgen Pedersens gård 28 sep 1811

 

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , 22, FT-1801, C0100

 

Hans Sørensen 42  Gift mand husmand med jord 

Karen Cornelidatter 31  Gift hans kone  

Peder Hansen 6  Ugift deres børn  

Lars Hansen 4  Ugift deres børn                           Far gmd. Ved dåb

Rasmus Hansen 1  Ugift deres børn                      Far hmd. ved dåb

 

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby, en Gaard, 6, FT-1834, C4587

 

Steffen Jørgensen 47  Gift  Gaardmand                 Jørgen Pedersens søn

Kirsten Olsdatter 44  Gift  Hans kone                     Plejefar Ole Pedersen, Bybækgaard, født i Bjergesø, Vallekilde sogn.

Jørgen Steffensen 20  Ugift  Deres børn 

Peder Steffensen 18  Ugift  Deres børn 

Johanne Steffensdatter 15  Ugift  Deres børn 

Jens Steffensen 13  Ugift  Deres børn 

Sidse Steffensdatter 10  Ugift  Deres børn 

Ole Steffensen 6  Ugift  Deres børn 

Kirsten Steffensdatter 3  Ugift  Deres børn 

Ane Marie Kjøbenhavn 27  Ugift  Tjenestepiger 

Ane Andersdatter 16  Ugift  Tjenestepiger

 

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandbye, En gaard, 134, FT-1840, B7756

 

Steffen Jørgensen 53  Gift  Gaardmand 

Bodil Nielsdatter 29  Gift  Hans kone                      Far Niels Andersen, Bybækgaard.

Peder Steffensen 24  Ugift  Børn 

Jens Steffensen 18  Ugift  Børn 

Ole Steffensen 13  Ugift  Børn 

Niels Steffensen 1  Ugift  Børn 

Johanne Steffensdatter 20  Ugift  Børn 

Kirsten Cathrine Steffensdatter 4  Ugift  Børn 

Ane Marie Olsdatter 22  Ugift  Tjenestefolk 

 

 

 holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 82, FT-1845

 

Steffen Jørgensen, 58, Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]    

Bodil Nielsdatter, 33, Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]        
Peder Steffensen, 29, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Trine Steffensdatt, 8, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Niels Steffensen, 6, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Kirsten Steffensdatter, 4, Ugift, , Deres Børn, I Sognet             Gift med Niels Jørgensen, Ny Hagested
Lars Steffensen, 2, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Jørgen Pedersen, 21, Ugift, , Tjenestefolk, Kjøbenhavn
Christen Olsen, 17, Ugift, , Tjenestefolk, Svinninge Hb. A
Ane Marie Mogensdatter, 19, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge.        Gift med Peder Jørgensen, Viekær.
Petrine Wilhelmine, 18, Ugift, , Tjenestefolk, Kjøbenhavn

 

Fæstegård under Gislingegaard.

 

1844 Matriklen Steffen Jørgensen f. ca. 1787 i sognet

Selveje:

1877 2/12 fra enken Bodil Nielsdatter til Lars og Anders Steffensen

 

1881 1/10 Lars ½part til Anders Steffensen

 

1889 1/8 Auktionsskøde til Niels Jørgensen

 

1895 27/6 fra N Jørgensen til Hans Christian Jensen

 

1922 9/2 skifteskøde til enken Karen Kristine Jensen

 

1922 27/1 fra Karen Kristine til Jens Laurits Jensen

Matr. nr. 6, Sandby 13

Fæstegård under Gislingegaard Gods.

 

Hartkorn Gl. 8 tdr 7 skp 1 fjk 2 ½ alb ny 8-2-1-1 ¼   skat 55-94

 

Oeders Efterretninger, Niels Christensen 50 gift 4, hustru 32 gift 1

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Niels Christensen fæster Nilaus Christensens gård 4 apr 1759

Ole Nielsen fæster far Niels Christensens gård 1 okt 1800

Niels Pedersen af Torslunde fæster Ole Nielsens gård 10 apr 1811

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 67, FT-1787

 

(Unge) Niels Christensen, 67, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer, 
Mette Jensdatter, 50, Gift, Madmoder, ,
Niels Nielsen, 29, Ugift, Hans søn af 2 ægteskab, National soldat,  Overtager og navngiver Nielsbogaard
Else Nielsdatter, 22, Ugift, Barn af 4 ægteskab, ,
Ole Nielsen, 19, Ugift, Barn af 4 ægteskab, ,                            Overtager fæstet.
Maren Nielsdatter, 9, Ugift, Barn af 4 ægteskab, ,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 11, FT-1801

 

Ole Nielsen, 33, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,                Død 13/2 1811
Ana Madsdatter, 30, Gift, hans kone, ,                  død 17/3 1823.Gift 2. gang med Gl. Niels Pedersen,
Bodild Olesdatter, 2, Ugift, deres datter, ,
Karen Nielsdatter, 22, Ugift, tjenestefolk, ,
Birthe Pedersdatter, 14, Ugift, tjenestefolk, ,
Jens Rasmussen, 15, Ugift, tjenestefolk, ,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 13, FT-1834

Gl. Niels Pedersen, 56, Gift, , Gaardmand,             Gift 2. gang med
Kirsten Larsdatter, 31, Gift, , Hans kone,               f.1/10 1803, Far, Lars Nielausen, Vestergaard.
Peder Nielsen, 4, Ugift, , Deres søn,
Peder Larsen, 29, Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Margrethe Jensdatter, 20, Ugift, , Tjenestefolk,
Lars Hansen, 18, Ugift, , Tjenestefolk,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 86, FT-1845

 

(Gamle) Niels Pedersen, 67, Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Kirsten Larsdatter, 42, Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Peder Nielsen, 15, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Ane Magrethe Nielsdatter, 5, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Lars Hansen, 20, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Maren Pedersdatter, 22, Ugift, , Tjenestefolk, Svinninge Hb. A
Nicoline Madsdatter, 17, Ugift, , Tjenestefolk, Hagested Hb. A.


 


Gislingegaards Gods, Fæster 1844 Gl. Niels Pedersen f. ca. 1773 i sognet

 

1858 24/1 fra baroniet Løvenborg til Peder Nielsen

 

1898 21/12 fra P Nielsen til Lars Christian Nielsen

 

1905 7/1 fra L Chr. Nielsen til Peder Jeppesen

 

1933 4/4 fra P Jeppesen til Littrup Ødum Jensen

 

1938 6/1 fra L Ø Jensen til Boye Sophus Larsen

 

 


Skovgaard, Nordvej 14

Matr. nr. 7 Nordvej 14, fæstegård under Gislingegaard Gods.

 

Hartkorn ny 9-3-1-1 ¾                           skat 55-94

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Christen Nilausen fæster Peder Andersens gård i Sandby 13 jun 1803

Hans Christensen fæster afdøde far Christen Nilausens gård i Sandby 21 apr 1811

Christen Hansen fæster far Hans Christensens gård i Sandby 30 sep 1848

Morten Hansen fæster Christen Hansens enkes gård i Gislinge 17 nov 1886

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , , 5, FT-1787

 

Christen Nilausen, 42 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,     Født i Sandby, Flytter tilbage til Sandby kort efter FT 1787.
Maren Abelinsdatter, 34 , Gift, Madmoder, 1,
Birthe Christensdatter, 8 , Ugift, Deres barn, ,
Nilaus, 5 , Ugift, Deres barn, ,
Hans, 2 , Ugift, Deres barn, ,                                                                 Overtager Skovgaard
Anders Olsen, 14 , Ugift, Tjenestedreng, ,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 14, FT-1801

 

Christen Nielausen, 57, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,      født i Sandby, Søster Maren Nielausdatter, Baunegaard
Maren Abelinsdatter, 47, Gift, hans kone, ,
Nilaus Christensen, 18, Ugift, deres børn, sølimit,                      født i Gislinge
Ole Christensen, 8, Ugift, deres børn, ,                                   født i Sandby
Birthe Christensdatter, 21, Ugift, deres børn, ,                         født i Gislinge
Karen Christensdatter, 12, Ugift, deres børn, ,                         født i Sandby

 

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby, en Gaard, 10, FT-1834, C4587

 

Hans Christensen 50  Gift  Gaardmand 

Johanne Jensdatter 52  Gift  Hans kone 

Christen Hansen 20  Ugift  Deres børn 

Ane Hansdatter 18  Ugift  Deres børn 

Peder Andersen 11  Ugift  Tjenestefolk 

Anders Lorentzen 15  Ugift  Tjenestefolk 

Johanne Sørensdatter 15  Ugift  Tjenestefolk


holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 108, FT-1845

 

Hans Christensen, 59, Gift, , Gaardmand, Gislinge Hb. A             Søn
Johanne Jensdattter, 62, Gift, , hans Kone, Tudse                     Morfar Hans Nielsen, Nielsbogaard
Christen Hansen, 30, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Ane Hansdatter, 28, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Karen Andersdatter, 18, Ugift, , Pleiebarn, I Sognet [Kundby]
Christen Nielsen, 31, Ugift, , Tjenestefolk, Sersløv Hb. A
Rasmus Jeppesen, 19, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A


 

Fæstegård under Gislingegaard.

 

Fra ca. 1787 Christen Nielausen f. 18/10 1744 i Sandby. I folketællingen 1787 var han bonde i Gislinge.

 

1844 sønnen Hans Christensen f. ca. 1786 i Gislinge, gift med Johanne Jensdatter f. ca. 1783 i Tuse sogn

 

1878 fra Baroniet Løvenborg til Proprietær Gottlib Pers

 

1886 23/1 fra Gottlib Pers til Hofjægermester Chr. R Treschow

 

1887 6/12 fra Chr. R Treschow til Morten Hansen Jensen

 

1921 fra M H Jensen til Ole Andreas Petersen

 

Gården er blevet delt og ny hovedparcel Fjordgaard, matr. nr. 7a, Nordvej 10, skal inden 1½ år fra 25/11 1920 forsynes med de til gårdens drift fornødne bygninger.

 

 


Tuegaard, Sandby 39

 

Matr. nr. 8a, fæstegård under Gislingegaard Gods

 

Hartkorn, Gl. 7 tdr. 7 skp. 1 fjk. ½ alb. ny 8-5-0-1 ¼              skat 55-94

 

Oeders Efterretninger, Jens Jensen, 27, gift 1, hustru 27, gift 1

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Peder Andersen fæster Jens Jensens gård 24/1 1786, fæsteprotokollen folie 60, godsejer Erik Svitzer

Johan Jørgensen fæster Peder Andersens gård, 1/10 1800, folie 117, godsejer Johannes Frisenborg, hartkorn 8-1-2-5/12

Nilaus Pedersen fæster Johan Jørgensens gård, 7/2 1811, folie 182, godsejer Simon Groth Clausen, hartkorn 8-1-2-5/12

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 70, FT-1787

 

Peder Andersen, 43, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Maria Christiansdatter, 31, Gift, Madmoder, ,
Anders Pedersen, 6, Ugift, Deres barn, ,
Sophie Pedersdatter, 1, Ugift, Deres barn, ,
Christian Olsen, 20, Ugift, Tjenestekarl, ,
Bodild Jensdatter, 21, Ugift, Tjenestepige, ,
Jens Rasmussen, 13, Ugift, Tjenestedreng, ,

 

Peder Andersen er flyttet til Marke, Kundby sogn i FT 1801, no 10

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 13, FT-1801

 

Johan Jørgensen, 55, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Ana Pedersdatter, 40, Gift, hans kone, ,
Niels Johansen, 9, Ugift, deres børn, ,
Peder Johansen, 3, Ugift, deres børn, ,
Jens Jørgensen, 21, Ugift, tjenestefolk, ,
Kirsten Larsdatter, 16, Ugift, tjenestefolk, ,
Christian -, 18, Ugift, plejebarn fra Opfostringshuset, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 12, FT-1834

 

Niclaus Pedersen, 57, Gift, , Gaardmand,               Far Peder Jørgensen, Baunegaard
Johanne Pedersdatter, 51, Gift, , Hans kone,          Far Peder Hansen, Pederbogaard
Ane Niclausdatter, 22, Ugift, , Deres børn,             Død 7/7 1877 ugift
Christen Niclausen, 21, Ugift, , Deres børn,            Gift med Mette Eilersdatter, Kundby
Peder Niclausen, 17, Ugift, , Deres børn,               Overtager gården
Maren Niclausdatter, 15, Ugift, , Deres børn,          Gift med Rasmus Svendsen, Hagested
Bodil Niclausdatter, 13, Ugift, , Deres børn,            Gift med Mads Pedersen, Sandby

 


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye, , En gaard, 4, FT-1840

 

Nilaus Pedersen, 63, Gift, , Gaardmand,
Johane Pedersdatter, 58, Gift, , Hans kone,
Peder Nilausen, 24, Ugift, , Deres barn,
Ane Nilausdatter, 27, Ugift, , Deres barn,
Maren Nilausdatter, 21, Ugift, , Deres barn,
Bodil Nilausdatter, 18, Ugift, , Deres barn,
Jens Larsen, 18, Ugift, , Tjenestefolk,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 107, FT-1845

 

Nielaus Pedersen, 67, Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Johanne Pedersdatter, 62, Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Peder Nielausen, 29, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Ane Nielausdatter, 30 ??, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Bodil Nielausdatter, 22, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Løder Larsen, 16, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Jens Pedersen, 19, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]


 

Nilaus Pedersen 25/1 1778 – 5/6 1857 frikøber Tuegaard efter 1844

 

Ca. 1855 fra Nilaus Pedersen til sønnen Peder Nielausen 25/9 1816 – 7/11 1870

 

1871 12/1 skifteskøde til enken Ane Madsdatter

 

1884 14/8 fra Ane Madsdatter til svigersønnen Jens Nielsen

 

1928 29/8 arveskifte til enken Maren Nielsen f. Pedersen

 

1929 21/9 fra Maren Nielsen til arvinger som sælger til broderen Henrik Nielsen

 

 


Drusebjerggard, Drusebjergvej 14

Matr. Nr. 9a, fæstegård under Gislingegaard Gods

 

Hartkorn ny 7-3-1 1½                            skat 55-94

 

Oeders Efterretninger 1771, Jørgen Nielsen Gaardmand, 32 år, Gift 1. gang, hustru 38 år, gift 1. gang

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Jørgen Nielsen fæster Niels Sørensens gård 9 jan 1771

Christen Nielsen fæster Jørgen Nielsens gård 10 sep 1776

Jørgen Pedersen fæster Christen Nielsens gård 3 apr 1780

Peder Ibsen, født i Uglerup, Hørby sogn fæster Jørgen Pedersens gård 3 sep 1803

Hans Pedersen fæster mor Peder Ibsens enke Else Andersdatters gård 5 okt 1835

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby By, , 72, FT-1787, B7266

 

Christen Nielsen 35  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Karen Sørensdatter 37  Gift Madmoder  

Ole Christensen 11  Ugift Deres barn  

Else Christensdatter 2  Ugift Deres barn 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 75, FT-1787

 

Jørgen Pedersen, 51, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,       Fæster under Gislingegaard
Else Stephansdatter, 35, Gift, Madmoder, ,                              født i Gislinge
Niels Jørgensen, 22, Ugift, Hans barn af 1 ægteskab, ,
Sidsel Jørgensdatter, 14, Ugift, Hans barn af 1 ægteskab, ,
Johanne Jørgensdatter, 7, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Peder Jørgensen, 3, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Ana Christensdatter, 63, Ugift, Opholdende, Vanfør og nyder almisse,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 16, FT-1801

 

Jørgen Pedersen, 64, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,         Fæster Kærgaard 1803, Død 22/1 1810
Else Stephansdatter, 51, Gift, hans kone, ,
Johanne Jørgensdatter, 19, Ugift, deres børn, ,
Peder Jørgensen, 15, Ugift, deres børn, ,
Stephan Jørgensen, 12, Ugift, deres børn, ,                             Overtager Kærgaard efter faderen.
Lars Jørgensen, 9, Ugift, deres børn, ,

 

 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 14, FT-1834

Else Andreasdatter, 59, Enke, , Gaardmandsenke,  Født Kastrup, Hørby sogn
Hans Pedersen, 33, Gift, , Hendes søn,
Bodil Larsdatter, 36, Gift, , Hans kone,                  Far, Lars Nielausen, Vestergaard
Lars Hansen, 9, Ugift, , Deres børn,
Jens Hansen, 7, Ugift, , Deres børn,
Anders Hansen, 4, Ugift, , Deres børn,
Jens Larsen, 18, Ugift, , Tjenestefolk,
Sidse Marie Hansdatter, 18, Ugift, , Tjenestefolk

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandbye,, En gaard, 3, FT-1840

 

Hans Pedersen, 38, Gift,, Gaardmand,

Bodil Larsdatter, 41, Gift,, Hans kone,

Lars Hansen, 15, Ugift,, Deres barn,

Jens Hansen, 13, Ugift,, Deres barn,

Anders Hansen, 10, Ugift,, Deres barn,

Peder Hansen, 6, Ugift,, Deres barn,

Niels Hansen, 4, Ugift,, Deres barn,

Christian Nielsen, 26, Ugift,, Tjenestefolk,

Maren Olsdatter, 24, Ugift,, Tjenestefolk,

                     

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby,, En Gaard, 71, FT-1845

 

Hans Pedersen, 42, Gift,, Gaardmand, I Sognet [Kundby]

Ane Sophie Hansdatter, 27, Gift,, hans Kone, I Sognet [Kundby] Far Hans Pedersen, Pederbogaard.

Peder Hansen, ll, Ugift,, Deres Børn, I Sognet (Kundby]

Niels Hansen, 8, Ugift,, Deres Børn, I Sognet [Kundby]

Ellen Marie Hansdatter, 5, Ugift,, Deres Børn, I Sognet [Kundby]

Bodil Katrine Hansdatter, 1, Ugift,, Deres Børn, I Sognet [Kundby]

Anders Hansen, 15, Ugift,, Deres Børn, I Sognet [Kundby]

Jens Hansen, 17, Ugift,, Deres Børn, I Sognet fKundby]

Ane Kirstine Lorentzdatter, 21, Ugift,, Tjenestefolk, Gislinge Hb. A.

Johanne Marie Jensdatter, 19, Ugift,, Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]


Fæstegård under Gislingegaard,

 

fæster 1844 Hans Pedersen ca. 1802 til 29/11 1881

 

18/12 1878 fra Baroniet Løvenborg til propritær Godtlib Pers

 

25/6 1881 fra Godtlib Pers til Hans Pedersens børn Lars, Hans og Sidsel Hansen

 

18/6 1885 vielsesattest fra Sidse til Jens Rasmussen

 

12/6 1885 fra Lars Hansen og Jens Rasmussen deres 1/3dele til Jens Hansen, f. 20/10 1851 i Kundby, gift med

 

22/2 1923 skifteattest som adkomst for enken Ane Kirstine Jensen f. 29/3 1862 i Tuse.

 

5/2 1923 fra Ane Kirstine Jensen til Thorvald Knud Hansen

 

26/12 1927 betinget skøde fra Thorvald K Hansen til Ejnar Andersen, gælder også 20l Kundby

 

15/2 1928 endeligt skøde

 

                     

 


Bybækgaard, Bybæk 1

 

Matr. nr. 10a, Fæstegård under Mørkegaard Gods (Toftholm) til 11 nov 1801, derefter selveje.

 

Hartkorn ny, 4-7-0-3/4     skat 52-8

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 77, FT-1787

 

Ole Pedersen, 37, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Kirsten Pedersdatter, 37, Gift, Madmoder, ,
Niels Larsen, 29, Ugift, Tjenestekarl, National soldat,
Maren Pedersdatter, 22, Ugift, Tjenestepige, ,
Thomas Knudsen, 21, Ugift, Tjenestekarl, ,
Niels Andersen, 5, Ugift, Antaget barn, ,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 5, FT-1801

 

Ole Pedersen, 53, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Kirsten Pedersdatter, 53, Gift, hans kone, ,
Niels Andersen, 18, Ugift, antagne børn, ,              Overtager gården, født i Vejleby, Kirstens nevø.
Kirsten Olsdatter, 10, Ugift, antagne børn, ,           Gift med Steffen Jørgensen, Kærgaard
Ana Nielsdatter, 24, Ugift, tjenestefolk, ,
Rasmus Rasmusen, 15, Ugift, tjenestefolk, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 7, FT-1834

 

Bodil Pedersdatter, 51, Enke, , Gaardmandsenke,                     Gift 6/11 1807 med Niels Andersen
Anders Nielsen, 24, Ugift, , Hendes børn,                                Overtager gården
Bodil Nielsdatter, 23, Ugift, , Hendes børn,                               Gift med Steffen Jørgensen, Kærgaard.
Lars Nielsen, 16, Ugift, , Hendes børn,                                                     f. 6/9 1818
Jens Nielsen, 14, Ugift, , Hendes børn,                                    f. 26/6 1820

Niels Nielsen, 11, Ugift, , Hendes børn,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye, , En gaard, 6, FT-1840

 

Anders Nielsen, 30, Ugift, , Gaardmand,
Bodil Pedersdatter, 57, Enke, , Aftægtskone,                           Far Peder Jensen, Matr. nr. 15a
Lars Nielsen, 21, Ugift, , Mandens broder,
Jens Nielsen, 20, Ugift, , Mandens broder,
Niels Nielsen, 16, Ugift, , Mandens broder,
Lisbeth Olsdatter, 21, Ugift, , Tjenestefolk,
Sidse Jensdatter, 17, Ugift, , Tjenestefolk,

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 97, FT-1845

 

Anders Nielsen, 34, Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Bodil Mathiasdatter, 25, Gift, , hans Kone, Tudse Hb. A
Maren Sophie Jørgensdatter, 3, Ugift, , Pleiebarn, Jyderup Hb. A
Niels Nielsen, 21, Ugift, , Mandens Broder, I Sognet [Kundby]
Peder Christiansen, 19, Ugift, , Tjeneste Dreng, Gislinge Hb. A
Maren Olsdatter, 29, Ugift, , Tjenestepige, Mørke Hb. A

 


11 nov 1801 køber Ole Pedersen den for 1520 RD af Mørkegaards tidligere ejer Ole Højer, som da havde Lindholtgaarden. Ole Pedersen køber 12 nov 1801 et hus for 65 RD af Ole Højer. Det hele blev finansieret af et lån på 1542 RD i Den Almindelige Enkekasse, og et lån til Ole Højer på 375 RD, renten var på 4 % på begge lån. Skøder og panteobligationer er indført i Moeløse og Tuse herreders Skøde- og Panteprotokol A fra folie 340.

 

Bybækgaard var dengang på 7-4-3-2 ¾ i hartkorn.

 

3/3 1839 skøde fra Bodil Pedersdatter til Anders Nielsen

 

11/1 1883 skifteattest som adkomst for enken Sidse Jensdatter

 

7/4 1883 skøde fra Sidse Jensdatter til Niels Jensen Nielsen

 

17/5 1916 skøde fra Niels J Nielsen til Georg Kristian Nielsen

Gælder matr. nr. 10a, 24, 25, 26a, 70, 71, 72, 73 Sandby og 1m Lammefjorden

 

 

 


Rønnegaard, Sandby 8    

Matr. nr 11

Fæstegård under Mørkegaard Gods (Toftholm) til  19 nov 1801, derefter selveje.

 

 

Hartkorn ny 10-2-3-½                            skat 52-8

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 80, FT-1787

 

Mads Sørensen, 40, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Johanne Jørgensdatter, 25, Gift, Madmoder, ,
Søren Madsen, 4, Ugift, Hans søn af sidste ægteskab, ,
John Olsen, 26, Ugift, Tjenestekarl, ,
Cathrine Christiansdatter, 25, Ugift, Tjenestepige, ,
Johanne Nielsdatter, 14, Ugift, Tjenestepige, ,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 7, FT-1801

 

Mads Sørensen, 53, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,          Død 17/12 1807
Johanne Jørgensdatter, 38, Gift, hans kone, ,
Søren Madsen, 17, Ugift, deres børn, ,
Peder Madsen, 11, Ugift, deres børn, ,
Niels Madsen, 9, Ugift, deres børn, ,
Lars Madsen, 5, Ugift, deres børn, ,
Dorthe Larsdatter, 15, Ugift, tjenestefolk, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 11, FT-1834

 

Mads Pedersen, 55, Gift, , Gaardmand,                        Død 1/4 1841, Far Peder Jensen, matr. nr. 15, 

Ane Nielsdatter 54 (1834), Gift, , Hans kone               Død 12/5 1840, født i Kundby.  Far Niels Nielsen FT 1787 Kundby by nr. 8
Lars Madsen, 18, Ugift, , Deres søn,                             Overtager gården
Ellen Sørensdatter, 18, Ugift, , Tjenestepige,

 

Datteren Kirsten Madsdatter er gift med Christian Nielsen, Viekær.

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 94, FT-1845

 

Lars Madsen, 28, Ugift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]           gift med Bodil Nielausdatter fra Tuegaard
Søren Christensen, 26, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Ellen Larsdatter, 30, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Sidse Marie Jensdatter, 21, Ugift, , Tjenestefolk, Hagested Hb. A.
Peder Christiansen, 12, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby, en gaard, FT 1860

 

Lars Madsen                       bonde

Bodil Nielausdatter            hans kone

Mads Larsen                       15 (16/9 1845) Mor Sidse Marie Jensdatter, Bmd. Torslunde.

Ane Marie Larsen               13 (12/11 1847) Mor Bodil Gift med H P Andersen fra Gislinge

Kirsten Larsen                    11 (27/1 1850)                    Gift med Jørgen Olsen, Pederbogaard

Peder Larsen                       8 (25/6 1852)                      Overtager gården matr. nr. 11a

Niels Larsen                        5 (22/6 1855)                      Do. Matr. nr. 11b, gift med Ane Kirstine Olsen fra Gislinge

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby, en gaard, FT 1890

 

Peder Larsen,37                  Kundby         Gdr.              Søn

Ellen Sophie Pedersdatter, 27, do            Hans hustru og kusine, Far Peder Nielausen, Tuegaard

Ane Kirstine Larsen           4                    datter

Laurine Larsen                    2                    do.

Bodil Nilausdatter              67                  Mor, aftægt


Før ca. 1800 fæstegård under Mørkegaard Gods (Toftholm), fra ca. 1800 selvejergård

 

11 nov 1801 køber Mads Sørensen den for 1520 RD af Mørkegaards ejer Ole Højer. Den blev finansieret af et lån i Den Almindelige Enkekasse, og et lån til Ole Højer, renten var på 4 % på begge lån. Skøder og panteobligationer er indført i Moeløse og Tuse herreders Skøde- og Panteprotokol A omkring folie 340.

 

Matr. nr. 11 var dengang på 7-4-3-2 ¾ i hartkorn.

 

24 apr 1813 skøde til Peder Nielsen og Lars Pedersen

 

Matr. nr. 11a og b

 

1841 fra faderen Mads Pedersen til Lars Madsen 6/12 1817 til 13/10 1885

 

Kun 11a

 

Hartkorn ny 3-3-2-2½                            skat 22-95

 

1886 10/12 fra enken Bodil Nielausdatter 14/2 1822 til 3/7 1900 til sønnen Peder Larsen f. 25/6 1852

 

1919 19/12 til Christian Hansen

 

1920 17/12 fra Chr. Hansen til Hans Peter Salomon Larsen

 

Matr. nr. 11b, Bybæk 2

                     

Hartkorn ny 1-2-0-1 ¼                             8-8

 

1866 10/12 fra moderen til Niels Larsen 22/6 1855 til 27/4 1903

 

1929 9/12 skøde til enken Ane Kirstine Larsen f. Olsen f. 29/8 1864 i Gislinge

 

1942 24/11 fra Ane Kirstine til Niels Frederik Jacobsen

 

 


Vestergaard, Sandby 2

Matr. nr. 12a, Fæstegård under Knabstrupgaard mindst til 1765, derefter under Mørkegaard Gods (Toftholm) til 19 nov 1801, derefter selveje

 

Hartkorn ny 8-6-1-3/4                            skat 52-8

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 81, FT-1787

 

Nielaus Larsen, 56, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbewboer,
Dorthe Larsdatter, 46, Gift, Madmoder, ,
Lars Nielausen, 22, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Karen Nilausdatter, 15, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,            gift med Niels Pedersen, Allerup
Søren Nilausen, 13, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Ove Hansen, 29, Ugift, Tjenestekarl, ,
Mette Hansdatter, 19, Ugift, Tjenestepige, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 8, FT-1801

 

Lars Nielausen, 36, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,           Død 2/4 1818, Selvejer.
Maren Pedersdatter, 34, Gift, hans kone, ,                              Far Peder Jensen, Bettysminde
Niels Larsen, 10, Ugift, deres børn, ,                                      overtager Vestergaard
Catrine Larsdatter, 8, Ugift, deres børn, ,                                gift med Jørgen Pedersen, Bavnegaard
Sidsel Larsdatter, 7, Ugift, deres børn, ,                                  do. Hans Pedersen, Pederbogaard.
Bodild Larsdatter, 2, Ugift, deres børn, ,                                 do. Hans Pedersen, Drusebjerggaard

Karen Larsdatter, ca. 1800 til 16. august 1858, Gift med Hans Nielsen fra Nielsbogaard.

Kirsten Larsdatter døbt 1/10 1803, gift 9/4 1824 med Enken gmd. Gl. Niels Pedersen, matr. nr. 6a
Ane Marie Larsdatter, 1808 til 3/1 1895, gift med Niels Nielsen, Kundby, fætter

Niels Sørensen, 22, Ugift, tjenestefolk, sølimit,
Jørgen Larsen, 16, Ugift, tjenestefolk, ,
Maren Pedersdatter, 22, Ugift, tjenestefolk, ,
Ana Jensdatter, 16, Ugift, tjenestefolk, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 1, FT-1834

Niels Larsen, 44, Gift, , Gaardmand,
Birthe Nielsdatter, 27, Gift, , Hans kone,                Far Niels Pedersen, Allerup
Lars Nielsen, 7, Ugift, , Deres børn,
Peder Nielsen, 5, Ugift, , Deres børn,   Overtager gården gift med Karen og Inger Jørgensdatterfra Allerup.                                                                             Deres morfar er Niels Pedersen, Allerup
Maren Nielsen, 1, Ugift, , Deres børn,
Anders Pedersen, 35, Ugift, , Tjenestefolk,
Sidse Kirstine Hansdatter, 28, Ugift, , Tjenestefolk,
Maren Nielsdatter, 19, Ugift, , Tjenestefolk,
Frederich Pedersen, 17, Ugift, , Tjenestefolk,

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 91, FT-1845

Niels Larsen, 54, Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Birthe Nielsdatter, 38, Gift, , hans Kone, Tudse Hb. A
Lars Nielsen, 18, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Peder Nielsen, 16, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Maren Nielsdatter, 9, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Peder Pedersen, 22, Ugift, , Tjenestefolk, Hjembek Hb. A
Johanne Nielsdatter, 18, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Kirsten Hansdatter, 16, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]

Før ca. 1800 fæstegård under Mørkegaard Gods (Toftholm), fra ca. 1800 selvejergård

 

11 nov 1801 køber Lars Nilausen Vestergaard af Mørkegaards ejer Ole Højer for 1520 RD. 12 nov 1801 køber Lars også et hus af Ole Højer for 65 RD. Det hele blev finansieret af et lån på 1142 RD i Den Almindelige Enkekasse, og et lån til Ole Højer på 375 RD, renten var på 4 % på begge lån. Skøder og panteobligationer er indført i Moeløse og Tuse herreders Skøde- og Panteprotokol A fra folie 332b.

 

Vestergaard var dengang på 7-4-3-2 ¾ i hartkorn.

 

11 nov 1823 skøde til sønnen Niels Larsen

 

1844 matriklen var den ejet af Niels Larsen.

 

1873 3/6 fra Niels Larsens arvinger til sønnen Peder Nielsen 1/11 1829 til 8/10 1911

 

1902 16/5 til sønnen Johannes Kristian Pedersen 15/11 1869 til ?

 


Stenbækgaard, Maglebjerg 4

4520 Svinninge, matr. nr. 12b

 

1875 15/12    fra Peder Nielsen til Niels Jensen, gift med Peders Hustru Inger Jørgensdatters ½søster Birthe Marie Andersen.

 

1909 16/12    fra Niels Jensen til svoger Frederik August Petersen, søn af Inge og Peder Nilsen, Vestergaard

 

1918 24/6      fra Frederik A Petersen  til svoger Niels Peter Olsen, Frederik køber i stedet Pederbogaard. Se ovenfor.

 

1927 2/8        Skifteskøde til enken Anna Marie Olsen, f. Jensen.

 

1927 2/8        fra Anna Olsen til S. Chr. Petersen


Viekær, Sandby 3

Matr. nr. 13a, Fæstegård under Mørkegaard Gods (Toftholm) til 11 jun 1799, derefter selveje.

 

Hartkorn ny 8-0-1-2                               skat 47-3

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 65, FT-1787

 

Rasmus Hansen, 42, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,        Født i Mørkøv               
Ana Rasmusdatter, 36, Gift, Madmoder, ,              Datter af Rasmus Smed, Hørve. Har ifølge Niels Sørensens skifte 1814, ret til 4 tdr. l. af den bedste jord inde ved byen kvit og frit. Se Vingaard nedenfor.
Jørgen Rasmussen, 5, Ugift, Deres barn, ,
Maren Rasmusdatter, 3, Ugift, Deres barn, ,
Rasmus Rasmussen, 1, Ugift, Deres barn, ,
Kirsten Jensdatter, 22, Ugift, Tjenestepige, ,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 9, FT-1801

 

Niels Sørensen, 36, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,           ca. 1765 til 16/10 1813, født i Audebo

Friderica Madsdatter, 30, Gift, hans kone, ,                             Gift 2. gang med Christian Nielsen
Elisabeth Nielsdatter, 2, Ugift, deres barn, ,                             Gift med  hmd. Peder Larsen, Sandby
Maren Larsdatter, 18, Ugift, tjenestefolk, ,             Hans niece, født i Hagested, Gift i Kundby med Hartvig Cornelisen, Fauerbo
Else Larsdatter, 9, Ugift, tjenestefolk, ,                                   Hans niece, født i Svinninge
Jens Pedersen, 15, Ugift, tjenestefolk, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 5, FT-1834

 

Christian Nielsen, 52, Gift, , Gaardmand,               Født i Veddeløv ved Roskilde, gift 2. g. 5/2 1830 med
Kirsten Madsdatter, 24, Gift, , Hans kone,              Død 2/2 1841, far Mads Pedersen Matr. nr. 11
Niels Christiansen, 3, Ugift, , Deres børn,
Peder Christiansen, 1, Ugift, , Deres børn,

Ole Nielsen, 23, Ugift, , Tjenestefolk,   Stedsøn, gift 1835 med Else Marie Nielsdatter fra Nordlund, han var gmd. i Svinninge
Kirsten Nielsdatter, 20, Ugift, , Tjenestefolk,
Johanne Christensdatter, 19, Ugift, , Tjenestefolk,
Ole Nielsen, 15, Ugift, , Tjenestefolk,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye, , En gaard, 14, FT-1840

 

Peder Jørgensen, 28, Gift, , Gaardmand,               Far Jørgen Pedersen, Baunegaard.
Kirsten Madsdatter, 30, Gift, , Hans kone,
Niels Christiansen, 9, Ugift, , Born,                       Far Christian Nielsen  Gift med Katrine Hansdatter fra Pederbogaard.
Peder Christiansen, 7, Ugift, , Born,                      Do,
Gift med Christine Charlotte Hansdatter fra nr. 4a
Jens Christiansen, 6, Ugift, , Born,                        Do
Ane Marie Christiansen, 4, Ugift, , Born,                Do
Lars Christiansen, 2, Ugift, , Born,                        Do
Niels Olsen, 29, Ugift, , Tjenestefolk,                    Far Ole Nielsen, matr. nr. 6
Karen Christensen, 25, Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Marie Jensdatter, 22, Ugift, , Tjenestefolk, 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 110, FT-1845

 

Peder Jørgensen, 32, Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Kirsten Madsdatter, 20, Gift, , hans Kone, Gislinge ?? Holb. A.     Død barnløs, Far Mads Pedersen, Anexgaard, Gislinge.                                                                                           Farfar Peder Hansen, Pederbogaard, Sandby
Niels Christiansen, 14, Ugift, , Stedbørn, I Sognet [Kundby]
Jens Christiansen, 11, Ugift, , Stedbørn, I Sognet [Kundby]
Ane Marie Christiansdatter, 9, Ugift, , Stedbørn, I Sognet [Kundby]
Lars Pedersen, 22, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Mette Kirstine Pedersdatter, 20, Ugift, , Tjenestefolk, Hjembek Hb. A
Karen Jacobsdatter, 20, Ugift, , Tjenestefolk, Vallekilde Hb. A


 

Til 1799 fæstegård under Mørkegaard Gods, Toftholm i dag.

 

11 jun 1799 køber Niels Sørensen Viekær for 1518 RD af Mørkegaards ejer Ole Højer. I skødet er der nogle forpligtigelser over for andre, som Niels Sørensen overtager efter Ole Højer. Det hele blev finansieret af et lån på 1540 RD i Den Almindelige Enkekasse, og et lån til Ole Højer på 359 RD, renten var på 4 % på begge lån. Skøder og panteobligationer er indført i Merløse og Tuse herreders Skøde- og Panteprotokol A fra folie 231.

 

Viekær var dengang på 7-4-3-2 ¾ i hartkorn.

 

21 jan 1814 skøde til Niels Sørensens enke Frederikke Marie Olsdatter

 

29 nov 1829 skøde til Frederikkes husbond nr. 2  Christian Nielsen, ca. 1781 i Veddeløv ved Roskilde til 2/6 1838 gift med Niels Sørensens enke Frederikke Maria Olsdatter ca. 1771 til 9/11 1829

 

Fra 1839 vielsesattest til Peder Jørgensen 2/12 1812 til 8/11 1889, gift med Chr. Nielsens enke Kirsten Madsdatter

 

1883 14/2 fra Peder Jørgensen til sønnen Landbrugsminister Kristjan Pedersen.

 

1887 1/4 fra Kristjan Pedersen til broderen Niels Peder Pedersen

 

1906 18/7 fra N P Pedersen til Hans Andreas Jensen.

 


Baunegaard, Sandby 11

 

Matr. nr. 14a, Fæstegård under Mørkegaard Gods (Toftholm) til 25 jun 1799, derefter selveje.

 

Hartkorn ny 5-2-2-0         skat 34-70

 

Oeders Efterretninger 1771, Peder Jørgensen, 38, Gift 1 – hustru 40, Gift 1

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 68, FT-1787

 

Peder Jørgensen, 54, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Maren Nielausdatter, 41, Gift, Madmoder, , 
Niels Pedersen, 24, Ugift, Hans søn af 1 ægteskab, National soldat,               Opretter Nordlund
Johanne Pedersdatter, 11, Ugift, Hans datter af 2 ægteskab, ,                      Morfar Hans Nielsen, Nielsbogaard
Niclaus Pedersen, 9, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Karen Pedersdatter, 5, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Bodild Pedersdatter, 4, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 10, FT-1801

 

Peder Jørgensen, 68, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Maren Nielausdatter, 54, Gift, hans kone, ,            Hendes bror er Christen Nielausen, Skovgaard
Niels Pedersen, 39, Ugift, hans børn, ,                                    Opfører Nordlund, matr. nr. 14b
Johanne Pedersdatter, 25, Ugift, hans børn, ,         Gift 1. gang med Lars Andersen og 2. gang med Peder Christensen, Hønsinge, Matr. nr. 14c
Nilaus Pedersen, 22, Ugift, deres børn, ,                Tuegaard, matr. nr. 8
Karen Pedersdatter, 16, Ugift, deres børn, ,           Dør ugift
Bodild Pedersdatter, 15, Ugift, deres børn, ,           Gift med hmd. Peder Johansen, Sandby
Jørgen Pedersen, 12, Ugift, deres børn, ,               Overtager Baunegaard


holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 9, FT-1834

 

Jørgen Pedersen, 46, Gift, , Gaardmand,
Kathrine Larsdatter, 42, Gift, , Hans kone,             Far Lars Nielausen, Vestergaard
Peder Jørgensen, 22, Ugift, , Deres børn,              Gifter sig til Viekær
Maren Jørgensdatter, 19, Ugift, , Deres børn,         Husbond overtager gården.
Bodil Kathrine Jørgensdatter, 13, Ugift, , Deres børn,
Jens Christensen, 16, Ugift, , Tjenestedreng,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 87, FT-1845

 

Jørgen Pedersen, 57, Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Catrine Larsdatter, 52, Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Lars Christiansen, 7, Ugift, , Deres Børn, I Sognet                    Sønnen Peder Jørgensens stedsøn.
Bodil Catrine Jørgensdtt, 23, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]              Død ugift 2/7 1857
Niels Johansen, 20, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]

 

25 jun 1799 køber Peder Jørgensen Baunegaard for 1500 RD af Mørkegaards ejer Ole Højer. Peder køber også et hus for 100 RD af Ole Højer. Det hele blev finansieret af et lån på 1540 RD i Den Almindelige Enkekasse, og et lån til Ole Højer på 277 RD, renten var på 4 % på begge lån. Skøder og panteobligationer er indført i Merløse og Tuse herreders Skøde- og Panteprotokol A fra folie 231.

 

 

Baunegaard var dengang på 7-4-3-2 ¾ i hartkorn.

 

26/9 1808 skøde til sønnen Nilaus Pedersen, pris 1600 RD

 

21/12 1810 skøde til Nilaus’ lillebror Jørgen Pedersen, pris 800 RD efter Nilaus havde opfyldt faderens ønske om at udstykke 14b til broderen Niels og 14c til svogeren Peder Hønsinge, og han selv havde fæstet Tuegaard under Gislingegaard.

 

9/7 1848 skøde fra Jørgen Pedersen til svigersønnen Lars Pedersen

 

3/12 1887 skøde fra skifteretten efter mange møder til Søren Christian Jensen

 

31/1 1919 skøde fra Søren Chr. Jensen til Christen Peder Jensen

 


Nordlund, Nordvej 9

 

Matr. nr. 14b, selvejer.

 

Hartkorn ny 2-1-2-1½                            skat 11-34

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , et boelsted, 17, FT-1834

 

Niclaus Sørensen, 36, Gift, , Boelsmand,                Far Søren Nielausen
Karen Nielsdatter, 28, Gift, , Hans kone,                Født på gården
Lars Niclausen, 10, Ugift, , Deres børn,
Kirsten Niclausdatter, 7, Ugift, , Deres børn,
Kirsten Olsdatter, 17, Ugift, , Tjenestepige,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , Et Boelssted, 105, FT-1845

 

Nielaus Sørensen, 46, Gift, , Boelsmand, I Sognet [Kundby]      
Karen Nielsdatter, 38, Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Kirsten Nielausdatter, 18, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]                                   Gift Kisserup se neden for
Lisbeth Nielausdatter, 5, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Karen Nielausdatter, 3, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]


 

Kirsten Nielausdatter blev gift 23/5 1856 i Udby med Peder Jørgensen, Kisserup.

 

Efter Karen Nielsdatters død flytter Nielaus til Kisserup hos datteren, hvor han dør og bliver begravet i Udby.

 

Kirsten og Peder Jørgensens søn Jens Peder Pedersen bliver gift med Birthe Katrine Pedersen fra Vestergaard. De overtog Nordlund, som kun var en ruin og byggede en helt ny gård.

 

Karen Nielausdatter tilbragt tiden som enke på Nordlund men blev begravet i Udby

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , et hus, 28, FT-1834

 

Søren Niclausen, 59, Gift, , Husmand,
Sidse Pedersdatter, 62, Gift, , Hans kone,
Dorthe Kathrine Sørensdatter, 21, Ugift, , Deres datter,

 

Søren Nielausen havde matr. nr. 4 i 1801, han døde 3/2 1842, da var han husmand på matr. nr. 24, som var ejet af Niels Andersens enke Bodil Pedersdatter, Bybækgaard.

 

20/6 1810 skøde fra Nilaus til Niels Pedersen, købesum 200 RD

 

1/12 1827 skøde til Nilaus Sørensen

 

22/10 1876 skøde fra Nielaus Sørensen til Peder Jørgensen, Svigersøn.

 

6/7 1892 skøde fra Peder Jørgensen til Jens Peder Pedersen, søn

 

19/12 1933 skøde fra J P Pedersen til sønnen Ejnar Nordlund Pedersen

                      Gælder også matr. nr. 7f og 61 Sandby samt 1y og 43a Lammefjorden

 

10/5 1951 skøde fra Ejnar Nordlund til Poul Kristensen

 


Matr. nr. 14c, Nordvej 7

 

Hartkorn ny 1-0-0-1/4                              skat 6-1

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , et hus, 16, FT-1834

 

Peder Christensen, 56, Gift, , Husmand,                Født i Hønsinge, Højby sogn
Johanne Pedersdatter, 59, Gift, , Hans kone,          Far P. Jørgensen, Baunegaard, morfar Hans Nielsen, Nielsbogard
Dorthe Pedersdatter, 14, Ugift, , Deres datter,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye, , Et hus, 19, FT-1840

 

Peder Christensen, 62, Enke, , Husmand,              
Karen Pedersdatter, 25, Ugift, , Hans barn,
Dorthe Pedersdatter, 20, Ugift, , Hans barn,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , et Huus, 109, FT-1845

 

Christian Andreasen, 31, Gift, , Hjulmand, I Sognet [Kundby]                       far Andreas Madsen, Marke
Karen Pedersdatter, 30, Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]                      Født på stedet
Johanne Marie Christiansdatter, 4, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Karen Christiansdatter, 2, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Peder Christensen, 66, Enkemand, , Aftægtsmand, Høiby Hb. A


holbaek, Tuse, Kundby, Kundby, , et hus, 25, FT-1834

 

Niels Andersen, 37, Gift, , Husmand og hjulmand,
Christine Hiort, 28, Gift, , Hans kone,
Karen Nielsdatter, 4, Ugift, , Deres børn,
Anders Nielsen, 2, Ugift, , Deres børn,
Birthe Hansdatter, 78, Enke, , ,
Christian Andreasen, 20, Ugift, , Tjenestekarl,

 

Selvejerhusmandssted.

 

20/6 1810 skøde fra Nilaus Pedersen til Peder Christensen Hønsinge, købesum 100 RD.

 

4/6 1840 skøde til Christian Anderasen

 

28/7 1872 skøde fra Karen Pedersdatter til Morten Larsern

 

16/6 1902 skøde fra Morten Larsen til Niels Christian Larsen

 

 


Bettysminde, Lundemarken 2

Matr. nr. 15a, Fæstegård under Mørkegaard Gods (Toftholm) til 11 nov 1801, derefter selveje.

 

Hartkorn ny 8-2-0-2 ¾     skat 52-8

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby By, , , 73, FT-1787

 

Peder Jensen, 56, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Cathrine Nielsdatter, 43, Gift, Madmoder, ,
Lars Pedersen, 23, Ugift, Deres barn, National soldat,                FT 1801 Hmd. i Sandby, søn bmd. Peder Larsen, Vingaard
Maren Pedersdatter, 21, Ugift, Deres barn, ,
Sidsel Pedersdatter, 16, Ugift, Deres barn, ,
Mads Pedersen, 9, Ugift, Deres barn, ,
Bodild Pedersdatter, 4, Ugift, Deres barn, ,
Andreas Christensen, 13, Ugift, Tjenestekarl, ,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 2, FT-1801

 

Peder Jensens enke Catrine Nielsdatter, 55, Enke, kone, gårdbeboer,            Død 8/10 1813
Mads Pedersen, 22, Ugift, hendes børn, ,                                                  Køber matr. nr. 11
Bodild Pedersdatter, 18, Ugift, hendes børn, ,                                            Gift m. Niels Andersen, Bybækgaard
Niels Pedersen, 13, Ugift, hendes børn, ,                                                  Overtager gården
Jens Larsen, 12, Ugift, antaget barn, ,
Ole Larsen, 23, Ugift, tjenestefolk, Søliniet,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , en Gaard, 2, FT-1834

 

Unge Niels Pedersen, 46, Gift, , Gaardmand,                                             Selvejer født på gården
Lisbeth Andersdatter, 38, Gift, , Hans kone,                                              Far Anders Pedersen, Andershvile
Jens Jensen, 24, Ugift, , Tjenestefolk,
Peder Lorentzen, 17, Ugift, , Tjenestefolk,
Else Marie Nielsdatter, 26, Ugift, , Tjenestefolk,
Karen Marie Jensdatter, 8, Ugift, , Tjenestefolk,


holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye, , En gaard, 12, FT-1840

 

(Unge) Niels Pedersen, 52, Enke, , Gaardmand,     
Hans Jensen, 20, Ugift, , Tjenestefolk,
Hans Jensen, 18, Ugift, , Tjenestefolk,
Mette Marie Jorgensdatter, 24, Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Marie Larsdatter, 23, Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Pedersdatter, 17, Ugift, , Tjenestefolk,
Karen Marie Jensdatter, 14, Ugift, , Tjenestefolk,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , En Gaard, 73, FT-1845

 

Niels Pedersen, 57, Enkemand, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Peder Lorenzen, 27, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A.
Jens Sørensen, 22, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A.             Gift med Ane Marie Jensdatter, Birkelygaard, Gislinge
Jørgen Mortensen, 19, Ugift, , Tjenestefolk, Butterup Hb. A
Marie Larsdatter, 27, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A.
Christiane Nielsdatter, 21, Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A.
Karen Marie Jensdatter, 19, Ugift, , Tjenestefolk, Svinninge Hb. A
Peder Jensen, 10, Ugift, , Pleiebarn, I Sognet [Kundby]

 

 

I Folketællingen 1855 var gården ubeboet. Der stod den blev drevet af Hans Hansen og tilhørte hans kone. I virkeligheden var det hans første hustrus og derfor hans mindreårige børn, Lisbeth og Johanne Marie Hansdatter, som ejede gården..


11 nov 1801 køber Peder Jensens enke Catrine Nielsdatter Bettysminde af Mørkegaards ejer Ole Højer for 1520 RD. Den blev finansieret af et lån i Den Almindelige Enkekasse, og et lån af Ole Højer, renten var på 4 % på begge lån. Skøder og panteobligationer er indført i Moeløse og Tuse herreders Skøde- og Panteprotokol A.

 

Bettysminde var dengang på 7-4-3-2 ¾ i hartkorn.

 

28/6 1860 vielsesattest som adkomst på den halve ejendom for Niels Frederik Pedersen, gift med Lisbeth Hansdatter

 

19/7 1860 adkomst for N F Pedersen på den anden halvdel

 

28/7 1887 skøde fra N F Pedersen til Christen Larsen

 

16/6 1908 skøde fra Chr. Larsen til sønnen Ole Larsen

 

 

 


Vingaard, Sandby 7

 

Matr. nr. 39 mv.

Hartkorn 39 ny 0-6-1-3/4                       Skat 5-5

holbaek, Tuse, Kundby, Sandbye Bye, , , 28, FT-1801

 

Ana Rasmusdatter, 49, Enke, kone, huskone,         Se 1787 under Viekær
Maren Rasmusdatter, 15, Ugift, hendes børn, ,
Christian Rasmussen, 10, Ugift, hendes børn, ,

 


Holbæk, Tuse, Kundby, Sandby, et boelsted, 56, FT-1834, C4587

 

Peder Larsen 38  Gift  Boelsmand                         Far Lars Pedersen født på Bettysminde

Elisabeth Nielsdatter 35  Gift  Hans kone 

Ane Sophie Pedersdatter 11  Ugift  Deres børn 

Frederikke Pedersdatter 3  Ugift  Deres børn 

Abelone Marie Nielsdatter 19  Ugift  Tjenestepige 

Ane Rasmusdatter 82  Enke  får aftægt

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Sandbye, Et boelsted, 142, FT-1840, B7756

 

Peder Larsen 44  Gift  Boelsmand 

Lise Nielsdatter 41  Gift  Hans kone 

Ane Sophie Pedersdatter 17  Ugift  Deres barn 

Frederikke Pedersdatter 9  Ugift  Deres barn

holbaek, Tuse, Kundby, Sandby, , Et Boelssted, 90, FT-1845

 

Peder Larsen, 48, Gift, , Boelsmand, I Sognet [Kundby]
(Anna Elisabeth) Lise Nielsdatter, 45, Gift, , hans Kone, I Sognet                   Far Niels Sørensen, Viekær
Frederikke Pedersdatter, 14, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Lisbeth Pedersdatter, 5, Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Peder Jensen, 23, Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Bodil Marie Jensdatter, 23, Ugift, , Tjenestefolk, Kallundborg

 

Peder Larsen var i 1844 matriklen selvevejer på matr. nr. 39 og fæster på nr. 38, ejet af kammerherre Rothe, Svinningegaard.

 

Matr. nr. 39 var delt i en parcel inde ved byen, ud for Viekærs jord, og en engparcel tættere på Viekær. Matr. nr. 38 var også en engparcel ved siden af nr. 39’s.

 

4/4 1867 Vielsesattest som adkomst for Lars Christian Nielsen, Gælder også 11d, 38a, 39 og 55

 

1/5 1890 skøde fra Lars Chr. Nielsen til Jens Madsen

 

1/5 1899 arveudlægsskøde som adkomst for Harald Fogtmann

 

23/7 1936 skøde fra Harald Fogtmann til Niels Peter Harald Nielsen

 

9/10 1939 skøde fra Niels P H Nielsen til Jens Chr. Petersen

Gælder matr. Nr. 11d, 13b, 38a, 39, 43a, 55 og 56 Sandby samt 1p og 9 Lammefjorden

 

Matr. nr. 38b

 

 

 

18/10 1873 skøde fra L Chr. Nielsen til Jens Peter Nielsen

 

23/12 1920 skifteattest som adkomst for enken Marie Nielsen f. Pedersen

 

20/12 1920 skøde fra Marie Nielsen til Johannes Petersen

 

 

 

 

Tilbage til ”Min Slægt”

 

Tilbage til forsiden