Opdateret 4. maj 2014

Gislinge-gaarde

 

 

 

Indhold:

 

Gislinge sogn ca. 1870 3

Vradsgaard/Hjemvældsgaard, Kirkevej 17 6

Matr. nr. 3b 7

Matr. nr. 3c 7

Matr. nr. 3d 7

Vorregaard, Adelers Alle 21 9

Miffenborg, Grevingevej 1 11

Ledinggaard, Adelers Alle 28 12

Matr. nr. 5b 12

Vaisgaard, Adelers Alle 24 14

Thorsgaard, Tværvej 4 16

Kærgaard, Byvej 26 18

Birkekær, matr. nr. 9a 20

Byvej 35, 9t 21

Matr. nr. 10a. 22

Matr. nr. 10b 23

Børretofte, Flægkær 2 24

Snehøjgaard, Byvej 65, 27

Matr. nr. 13 Landevejen 30 29

Hyldegaard, Landevejen 26 31

Matr. nr. 14b 32

Bondegaarden, Landevejen 28 33

Maglehøj, Landevejen 32 35

Matr. nr. 16b, Mosegårdsvej 1. 36

Matr. nr. 16d 37

Bringergaard, Bringergården 4, 38

Syltgaard/Birkelygaard, Østre Vej 4, 40

Matr. nr. 18b 41

Højlykkegaard, Østre Vej 3, 42

Aagaard, Østre Vej 14, 44

Granly, Hagestedvej 32 45

Bjerggaard, Østre Vej 16, 46

Østergaard, Østre Vej 5 48

Elmegaard, Sandbyvej 13 49

Anexgaard eller Klokkebækgaard, Kirkevej 3 51

Lundegaard, matr. nr. 24 53

Mosegaard, Mosegårdsvej 5 54

Adelers Alle 19, matr. nr. 26 og 3f 56

Snekkehus, Adelers Alle 36 56

 

 


Kilder

 

"Grundlæggende information om husstandens sammensætning i FT 1787 til 1850 er hentet fra Dansk Demografisk Database, ddd.dda.dk".

Oplysninger fra Realregistret har jeg selv skrevet af fra rullefilmene på Landsarkivet for Sjælland og omliggende øer, og yderlige oplysninger om personerne stammer fra min egen slægtsforskning.

Fæsteprotokollen fra Gislingegaard Gods, findes på Holbæk Stadsarkiv og LAK, på rullefilmene fra Frydendal/Torbenfeldt godsarkiv. Jeg har forsøgt at liste fæsterne på de enkelte gårde, men det er langt fra lykkedes med alle fæstere.

Forord

Gislinge var i katolsk tid et selvstændigt sogn. Fra Reformationen har Gislinge været annexsogn til Hagested sogn. Omkring 1900 var de også en kommune. Indtil for få år siden lå præstegården i Hagested, kun med rute 21 mellem kirkegården og præstegården. Det var nok hovedårsagen til den nye præstegård kom til Gislinge, gemt inde bag kirkegården og skolen.

Gislinge er et lille sogn med kun et ejerlav ud over Gislingegaard matr. nr 1 på ”Land”, Gislinge by, efter Lammefjordens udtørring 1875 blev sognet udviddet med ”Lammefjorden Gislinge”. 1970-2006 var Gislinge en del af Svinninge kommune, og fra 2007 Holbæk kommune.

I 1688 Matriklen har jeg talt 29 gårde. De 3 vange var Saltrebjergs Vang med en Mølle Ager og en Snehøjs Aas, Hagestedvang med en Flinterøjlens Aas og Dynes Vang med en Scharhuttern Aas.

Flinterøjlen burde være betegnelsen på en del af Hagestedvej og Scharhutternbakken ligger mellem Gislinge Å og lyskurven ved Gislinge på rute 155, Landevejen.

Gislingegaard Gods blev oprette 1725 af Konferensråd Peter Bendzen, ved at nedlægge nogle gårde i byen. Indtil den brændte 2. gang i 1773 lå den inde i byen, og jorden var formodentlig en del af landsbyfællesskabet. Efter branden blev1772  jorden skildt ud fra fællesskabet og gården flyttet til sin nuværende plads i sognets sydvestlige hjørne. I den forbindelse er der måske nedlagt et par gårde, for der findes 2 gårdmænd ”for meget” i Oeders Efterretninger.

I Oeders Efterretninger havde Gislingegaard Gods 19 gårde i Gislinge, Kommunitetet havde 3 gårde, Universitetet 2, Hagestedgaard 2, Birchendegaard (Løvenborg) 1 gård. Der ud over var der enkemanden Lars Nielsen, som pastor Bagger ikke har sat proprietær på, men det var nok Hagestedgaard.

Gislinge blev udskiftet før Landevejen, Rute 155 blev anlagt omkring år 1800, for gårdene langs vejen har/havde jord på begge sider af vejen, se kortet. det var formodentlig  i 1795. Da blev Universitetets 2 og Kommunitetes 3 gårde samlet mod nord og vest, mod Lammefjorden og Sandby. Mellem universitestgårdene og den udflyttede Kommunitetsgård, blev der oprettet 5 husmandssteder, Lille Gislinge. Hagestedgaards 3 gårde blev placeret mod vest, og Vognserups gård i hjørnet mod Trønninge.

Der blev nedlagt 3 af Gislingegaardens gårde omkring 1805.

I 1844 matriklen var der 23 gårde. Universitetets matriklerne 3 og 4, Kommunitetets 5-7, Gislingegaardens 8-21, Hagestedgaards 22-24 og Vognesrups gård fik matrikel 25.

 

Gislinge sogn ca. 1870

 

Gislinge sogn 1865

Kortet må være fra efter 1862 fordi matr. nr. 16d er indtegnet på kortet, men fra før 1875 for Lammefjorden er endnu ikke udtørret.

Det kort jeg har affotograferet er i privat eje.


Vradsgaard/Hjemvældsgaard, Kirkevej 17

Matr. nr. 3a, Universitetet

 

Oeders Efterretninger 1771, Mads Larsen 60, gift 2, hustru 33, gift 1

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 17, FT-1787, B7262

 

Mads Larsen 76  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Bodild Jensdatter 49  Gift Madmoder  

Lars Madsen 22  Ugift Barn af sidste ægteskab National soldat 

Peder 20  Ugift Barn af sidste ægteskab  

Anna 16  Ugift Barn af sidste ægteskab

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F5, FT-1801, B6412

 

u: Peder Madsen 33  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Kirsten Peders Dr 25  Gift Hans Kone  

Mads Pedersen 3  Ugift Deres Barn  

Ole Pedersen 2  Ugift Deres Barn  

Christen Pedersen 40  Ugift Tieneste Folk  

Dorothea Oles Dr 22  Ugift Tieneste Folk  

Margrethe Peders Dr 9  Ugift Tieneste Folk

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 61, FT-1834

 

Lars Pedersen, 33 , Gift, , Gaardmand,
Sophie Madsdatter, 31 , Gift, , hans Kone,                               f. på Anexgaard, forældre Mads Pedersen og Kirsten Nielsdatter
Kirsten Larsdatter, 4 , Ugift, , deres Barn,
Kristen Pedersen, 14 , Ugift, , Dreng,
Maria Andersdatter, 15 , Ugift, , Tienestepige,
Søren Olsen, 50 , Enkemand, , Tærsker,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge by, , en gaard, 30, FT-1845

 

Lars Pedersen, 44, Gift, , Gaardmand, lever af sin jord, Her i sognet
Ane Madsdatter, 42, Gift, , hans kone, Her i sognet
Kiersten Larsdatter, 15, Ugift, , hans datter, Her i sognet
Kresten Pedersen, 24, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet
Peder Madsen, 17, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet

 

1844 Matriklen Lars Pedersen 17/1 1801 til 31/5 1853, Arvefæster under Universitetet

 

23/6 1875 fra Lars Olsen til N. P. Olsen (Arvefæste)

 

Matr. nr. 3b

 

holbaek, Tuse, Gislinge, , , et huus, 67, FT-1845

 

Anders Jensen, 48, Gift, , huusmand, lever af sin jordlod, Svinninge sogn, Holbeck amt
Maren Pedersdatter, 48, Gift, , hans kone, Norkjøb? sogn, Holbeck amt
Kjersten Madsdatter, 15, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Ane Madsdatter, 9, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Mads Andersen, 6, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Karen Andersdatter, 1, Ugift, , deres børn, Her i sognet

 

1844 Matriklen Anders Jensen, Arvefæster under Universitetet.

 

17/7 1874 skøde fra Anders Jensen til Mads Andersen

 

17/6 1884 skøde fra Mads Andersen til Niels Peter Olsen

 

10/10 1884 matr. nr. 4e, 4 tdr. land af matr. nr. 3b skøde fra N P Olsen  til Ole Hansen, matr. nr. 26

 

26/3 1916 skøde fra N P Olsen til Karl Frederik Nielsen

 

Derefter se matr. nr. 3a.

Matr. nr. 3c

 

30/12 1856 fra Lars Pedersen (hans enke) til svigersøn Gregers Jacob Jensen,                                                                         16/3 1830 Kundby by til 26/9 1900, sognefoged.

 

16/6 1903 fra arvingerne til Jens Christiansen

 

26/10 1933 fra Jens Christiansen til Johannes Frederiksen (Kbs. 86.500 kr. Ejdsk. 75.000 kr,) Nr. 3c, 5b, 6a, 7b, 63, 102, 103, Gislinge og matr. nr. 1x og 1y Lammefjorden, Gislinge sogn

 

Matr. nr. 3d

 

30 okt 1875   fra N P Olsen til møller Anders Andersen

 

20 jun 1890   fra Anders Andersen til Niels Peder Jensen

 

9 jun 1897     fra N P Jensen til Lars Jensen

 

16 dec 1905  fra Lars Jensen til Carl Jensen

 

19 mar 1919  fra Carl Jensen til Carl Petersen

 

Matr. nr. 3d er udgået af matriklen i H. A., Landbrugsministeriets skrivelse af 2 dec 1937 og indlagt under matr. nr. 52c Gislinge (Folie 100)

 

 


 Vorregaard, Adelers Alle 21

matr. nr. 4a

 

Oeders Efterretninger 1771, Jens Nielsen Bonde, 69, gift 2, hustru 60, gift 1

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , , 21, FT-1787

 

Ole Jensen, 40, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Anna Pedersdatter, 38, Gift, Madmoder, ,
Karen Olsdatter, 10, Ugift, Deres barn, ,                Gift med hmd. Ole Andersen, matr. nr. 26
Kirsten Olsdatter, 3, Ugift, Deres barn, ,
Lars Madsen, 23, Ugift, Tjenestekarl, ,

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , , F22, FT-1801

 

gl Ole Jensen, 53, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Anna Peders Dr, 51, Gift, Hans Kone, ,
Kirsten Oles Dr, 16, Ugift, Deres Datter, ,
Peder Olsen, 13, Ugift, Tieneste Folk, ,
Anna Peders Dr, 12, Ugift, Tieneste Folk, ,
Niels Pedersen, 1, Ugift, Plejebarn fra Opfostringshuuset, ,

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, en Gaard, 74, FT-1834, C6051

 

Karen Krestensdatter, 60, Enke, Gaardmands Enke                  Husbond Peder Madsen død 25 jul 1833, 61 år gl.

Johanne Pedersdatter, 19, Ugift, hendes Børn        

Ole Pedersen, 17, Ugift, hendes Børn  

Peder Hansen, 23, Ugift, Tienestefolk  

Jens Pedersen, 21, Ugift, Tienestefolk

 

holbaek, Tuse, Gislinge, , en gaard, 66, FT-1845, C2242

 

Karen Krestensdatter, 70, Enke, Gaardmandsenke, lever af sin jordlod

Ole Pedersen, 29, Ugift, hendes børn

Johanne Pedersdatter, 30, Ugift, hendes børn

Bodil Hansdatter, 17, Ugift, tienestepige

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge By, 1 Gård, 22, FT-1850, C8823

Karen Christensen, 75, Enke, Gårdmandsenke, Nørre Jernløse, Holbæk Amt

Ole Pedersen                 , 35, Ugift, Hendes søn, Nørre Jernløse, Holbæk Amt

Johanne Pedersen, 36, Ugift,Hendes datter, Nørre Jernløse, Holbæk Amt

Niels Rasmussen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Nørre Jernløse, Holbæk Amt

Ane Pedersen, 22, Ugift, Tjenestefolk,Nørre Jernløse, Holbæk Amt

 

1844 Matriklen Peder Madsens enke, arvefæster under Universitetet.

 

28/5 1853 skøde fra Peder Madsens enke til sønnen Ole Pedersen

 

29/5 1884 skifteattest som adkomst for (søster) pigen Johanne Pedersdatter

 

24/7 1884 skøde fra Johanne Pedersdatter til Lars Steffensen, Tidligere matr. nr. 5b.

 

7/7 1915 skøde fra Lars Steffensen til Hans Peder Steffensen

 

14/8 1923 skøde fra H P Steffensen til Jens Theodor Holmegaard Jensen.

 

5/3 1924 skøde fra J T Holmegaard Jensen til Carl Christian Petersen

 

23/3 1925 skøde fra Carl Chr. Petersen til Carl Rasmussen

 

 


Miffenborg, Grevingevej 1

Matr. nr. 4b

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge, et Huus, 75, FT-1834, C6051

 

Lars Hansen 38  Gift  Huusmand lever af sin Jordlod 

Karen Larsdatter 27  Gift  hans Kone 

Maren Pedersdatter 70  Enke  har Pension

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, Et hus, 64, FT-1840, B7710

 

Lars Hansen 47  Gift  Boelsmand 

Karen Larsdatter 33  Gift  Hans kone 

Ane Kierstine Larsdatter 17  Ugift  Tjenestefolk

holbaek, Tuse, Gislinge, , , et huus, 65, FT-1845

 

Lars Hansen, 50, Gift, , huusmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Karen Larsdatter, 36, Gift, , hans kone, Her i sognet
Maren Jeppesdatter, 16, Ugift, , tienestepige, Her i sognet

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, 1 hus, 78, FT-1850, C8823

 

Lars Hansen 57  Gift  Lever af sin jordlod Her i Sognet

Karen Larsen 45  Gift  Hans Hustru Kundby

Karen Larsen 25  Ugift  Tjenestepige Her i Sognet

 

1844 Matriklen Lars Hansen, arvefæster under Universitetet.

 

26/1 1854 Vielsesattest som adkomst for Peder Andreasen

 

13/6 1904 skøde fra Peder Andreasens selvskiftende arvinger til Hans Christian Olsen

 

21/6 1917 skifteattest som adkomst for enken Juliane Olsen f. Jørgensen

 

14/6 1917 skøde fra Juliane Olsen til Jens Peter Jensen

 

26/2 1946 skøde fra Jens Peter Jensen til Rasmus Elias Henry Jensen,

Omfatter også matr. nr. 108 Gislinge, samt 1b. 1at og 1am Lammefjorden

 

4c Landarbejderbolig, folie 14

 

Udstykket 11 mar 1860 fra Peder Andreasen til Ole Jensen.


Ledinggaard, Adelers Alle 28

matr. nr. 5a

 

OE-1771

Peder Christensen, Gaardmand, 49, gift 1, hustru, 45, gift 1

 

Kommunitetes fæsteprotokol:

1778           Niels Jørgensen fæster Peder Christensens gård i Gislinge, folie 84

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 25, FT-1787, B7262

 

Niels Jørgen 45  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Bodild Larsdatter 47  Gift Madmoder  

Sidse Nielsdatter 17  Ugift Deres barn  

Anna 7  Ugift Deres barn  

Jens Christensen 20  Ugift Tjenestekarl  

Anna Christens: født Nielsdatter 74  Enke(mand) Husbondens moder

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F6, FT-1801, B6412

 

Niels Jørgensen 58  Enkemand Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Sidsel Niels Dr 30  Ugift Hans Barn  

Anna Niels Dr 20  Ugift Hans Barn  

Anna Christens Dr 87  Enke Hans Moder  

Jens Larsen 24  Ugift Tieneste Folk Enr: Matros 

Peder Jensen 14  Ugift Tieneste Folk  

Anna Jens Dr 12  Ugift Tieneste Folk

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 79, FT-1834

 

Rasmus Rasmussen, 46 , Gift, , Gaardmand,
Johanne Hansdatter, 34 , Gift, , hans Kone,
Kierstine Rasmusdatter, 11 , Ugift, , Deres Børn,
Maria Rasmusdatter, 4 , Ugift, , Deres Børn,
Sophie Pedersdatter, 21 , Ugift, , Tienestepige,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 59, FT-1845

 

Rasmus Rasmussen, 56, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Kundbye sogn, Holbeck amt
Johanne Hansdatter, 45, Gift, , hans kone, Svinninge sogn, Holbeck amt
Mette Rasmusdatter, 15, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Johanne Rasmusdatter, 11, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Ane Rasmusdatter, 2, Ugift, , deres børn, Her i sognet

 

 

1844 Matriklen Rasmus Rasmussen, arvefæster under Kommunitetet.

 

27/7 1855 fra Rasmus Rasmussen til Anders Larsen

 

3/4 1910 fra Anders Larsen til Anders Hansen.

 

9 sep 1929 tillagt matr. nr 104 Gislinge (Folie 162) og 1v Lammefjorden (Folie 278).

 

11/1 1930 skifteattest til enken Johanne Margrethe Hansen

 

1/1 1933 fra Johanne Margrethe Hansen til Carl Pedersen.

 

Matr. nr. 5b

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge, en Gaard, 80, FT-1834, C6051

 

Carl Angen 63  Gift  Gaardbruger        Carl Unger

Karen Olsdatter 47  Gift  hans Kone 

Ole Carelsen 23  Ugift  Deres Børn 

Kierstine Carlsdatter 15  Ugift  Deres Børn 

Rasmus Carelsen 13  Ugift  Deres Børn

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, Et Boelsted, 69, FT-1840, B7710

 

Carl Byer 69  Gift  Boelsmand            Carl Unger død 1842

Karen Olesdatter 50  Gift  Hans kone 

Ole Carlsen 29  Ugift  Deres barn 

Rasmus Carlsen 19  Ugift  Deres barn

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, , en halv gaard, 58, FT-1845, C2242

 

Karn Olsdatter 56  Enke  lever af sin jordlod 

Rasmus Carelsen 24  Ugift  hendes søn, driver avlingen 

Ole Carelsen 33  Gift  hendes søn, væver 

Marn Olsdatter 29  Gift  hans kone, væver

 

1844 Matriklen Carl Unger, arvefæster under Kommunitetet

 

13/12 1845 skøde fra Carl Ungers enke til Niels Larsen

 

17/6 1882 skøde fra Niels Larsen til Lars Steffensen, født på Kærgaard i Sandby.

 

15/12 1885 fra Lars Steffensen til Peder Andersen

 

21/3 1889 Licitationsskøde til Niels Hansen

 

30/4 1889 skøde fra Niels Hansen til Anders Jensen

 

30/12 1913 skøde fra Anders Jensen til Jens Christensen

 

 


Vaisgaard, Adelers Alle 24

matr. nr. 6a

 

OE-1771

Knud Larsen, Gaardmand, 39, Gift , Hustru 38, gift 2

 

Kommunitetes fæsteprotokol:

12 nov 1791 Hans Madsen fæster Knud Larsens gård, folie 279

30 dec 1802 Hans Carlsen af Kidserup fæster Hans Madsens gård i Gislinge, gift med enken, folie 456

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 7, FT-1787, B7262

 

 

Knud Larsen 58  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Kirsten Hansdatter 59  Gift Madmoder 2 

Hans Knudsen 19  Ugift Deres søn af første ægteskab  

Lars Christophersen 8  Ugift En dattersøn

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F21, FT-1801, B6412

 

Sidsel Niels Dr 26  Enke Madmoder Gaardbeboerske  Afdød husbond Hans Madsen.

Anna Margrethe Hans Dr 11  Ugift Steddatter  

Maria Hans Dr 8  Ugift Hendes Barn  

Johanne Hans Dr 7  Ugift Hendes Barn  

Mads Hansen 6  Ugift Hendes Barn  

Kirsten Hans Dr 4  Ugift Hendes Barn  

Karen Hans Dr 3  Ugift Hendes Barn  

Maren Hans Dr 1  Ugift Hendes Barn  

Jens Christiansen 23  Ugift Tieneste Folk  

Kirsten Jens Dr 20  Ugift Tieneste Folk

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 62, FT-1834

 

ug Niels Larsen !!, 35 , Gift, , Gaardmand,             født på Thorsgaard        
Sidsel Pedersdatter, 35 , Gift, , hans Kone,
Katrine Nielsdatter, 6 , Ugift, , Deres Børn,
Lars Nielsen, 3 , Ugift, , Deres Børn,
Hans Sørensen, 19 , Ugift, , Tienestefolk,
Søren Krestesen, 14 , Ugift, , Tienestefolk,
Kiersten Jensdatter, 15 , Ugift, , Tienestefolk,
Birthe Olsdatter, 20 , Ugift, , Tienestefolk,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge by, , en gaard, 31, FT-1845

 

Niels Larsen, 46, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Sidsel Pedersdatter, 47, Gift, , hans kone, Her i sognet
Ane Nielsdatter, 17, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Lars Nielsen, 14, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Hans Sørensen, 30, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet
Sidsel Knudsdatter, 17, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, 1 Gård, 77, FT-1850, C8823

 

Peder Jensen 28  Gift  Gårdmand, husfader Kundby                  født i Sandby, hele familien flytter til Kragelund, Hids, Viborg ca. 1853

Ane Katrine Nielsen 22  Gift  Hans Hustru Her i Sognet               Født på gården

Sidse Marie Pedersen 2  Ugift  Deres barn Her i Sognet

Niels Larsen 50  Enkemand  Aftægtsmand Her i Sognet

Christen Andersen 20  Ugift  Tjenestefolk Tuse, Holbæk Amt

Karen Marie Jensen 16  Ugift  Tjenestefolk Hørve, Holbæk Amt

Niels Jørgensen 16  Ugift  Tjenestefolk Kundby

 

 

1844 Matriklen Niels Larsen, arvefæster under Kommunitetet

 

10/2 1875 fra Lars Olsen til Gregers Jacob Jensen, 16/3 1830 Kundby by til 26/9 1900, sognefoged.

 

16/6 1903 fra arvingerne til Jens Christiansen

 

26/10 1933 fra Jens Christiansen til Johannes Frederiksen se matr. nr. 3b

 

(11/11 1947 skøde fra Johannes Frederiksen til Chr. Andersen Langevang

 

Omfatter matr. nr. 5b, 6a, 7b, 102, 103 Gislinge samt 1x og 1y Lammefjorden)

 

Matr. nr. 6c, landbrugsejendom sammenlagt med matr. nr. 3a Vradsgaard/Hjemvældsgaard 10 feb 1927.

 

 


 Thorsgaard, Tværvej 4

matr. nr. 7a

 

OE-1771

Peder Pedersen, Gaardmand, 70, Gift 2, hustru, 60, gift 1

 

Kommunitetes fæsteprotokol:

Niels Pedersen fæster gamle forarmede fader Peder Pedersens gård i Gislinge, som han har haft siden 1733, folie 502

1 maj 1775  Niels Larsen af Gislinge fæster Niels Pedersens gård, frataget pga. fattigdom og misligholdelse, folie 543

31 dec 1792 Lars Nielsen fæster fader Niels Larsens gård i Gislinge, folie 315

30 dec 1802 Ungkarl Niels Nielsen fæster Lars Nielsens gård i Gislinge, gift med enken, folie 453

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 9, FT-1787, B7262

 

Niels Larsen 69  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Susana Hansdatter 50  Gift Madmoder  

Lars Nielsen 27  Ugift Deres barn  

Anna 20  Ugift Deres barn  

Kirsten 16  Ugift Deres barn   Gift 1.  Lars Jensen, 2.  Niels Jensen og 3. Mads Pedersen, Anexgaard.

Sidse 13  Ugift Deres barn   Gift med Hans Madsen, Vaisgaard

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F3, FT-1801, B6412

 

Lars Nielsen 40  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer  Død jul 1801

Maren Jørgens Dr 24  Gift Hans Kone                                     Far gmd. Jørgen Jespersen,Nexeløe.

Anna Lars Dr 5  Ugift Hans Barn af 1ste Ægteskab   Morfar gmd. Jørgen Jespersen, Nexeløe, gift m. Mads Pedersen,  Anexgaard

Kirsten Lars Dr 4  Ugift Hans Barn af 1ste Ægteskab                 do

Niels Larsen 2  Ugift Hans Barn af 1ste Ægteskab                     do

Ole Nielsen 31  Ugift Tieneste Folk  

Dorothea Friderics Dr 23  Ugift Tieneste Folk  

Niels Nielsen 10  Ugift Tieneste Folk  

Susanne Jørgens Dr 61  Enke Hans Moder

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , En Gaard, 48, FT-1834

 

gl Niels Nielsen !!, 55, Gift, , Gaardmand,
Maren Jørgensdatter, 57, Gift, , hans Kone,
Sidsel Jørgensdatter, 18, Ugift, , deres Pleiebørn, Mor Sidsel Larsdatter født på Anexgaard.
Lars Larsen, 14, Ugift, , deres Pleiebørn,
Kiersten Madsdatter, 10, Ugift, , deres Pleiebørn, Far Mads Pedersen, Anexgaard, gift med Peder Jørgensen, Sandby.
Hans Rasmussen, 52, Ugift, , Tienestefolk, 
Maria Olsdatter, 17, Ugift, , Tienestefolk,
Anne Nielsdatter, 66, Enke, , Aftægt

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , En Gaard, 40, FT-1840

 

Niels Nielsen, 60, Gift, , Gaardmand,
Maren Jorgensdatter, 63, Gift, , Hans kone,
Sidsel Jorgensdatter, 23, Ugift, , Plejebarn,
Kiersten Madsdatter, 15, Ugift, , Plejebarn,
Peder Pedersen, 26, Ugift, , Tjenestefolk,
Jens Jorgensen, 17, Ugift, , Tjenestefolk,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 81, FT-1845

 

Jens Ivartsen, 27, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet På Kærgaard
Sidsel Jørgensdatter, 28, Gift, , hans kone, Her i sognet
Karen Jensdatter, 4, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Niels Jensen, 2, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Maren Jørgensdatter, 69, Enke, , nyder aftægt, Her i sognet
Jes Jørgensen, 20, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet
Niels Knudsen, 16, Ugift, , tienestefolk, Tudse sogn, Holbeck amt
Inger Jensdatter, 24, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet
Karen Andersdatter, 22, Ugift, , tienestefolk, Kundbye sogn, Holbeck amt

 

1844 Matriklen Niels Nielsens enke, arvefæster under kommunitetet

 

11/3 1842 gavebrev? fra Niels Nielsen til Jens Ivartsen

 

5/11 1885 arveudlægsskøde for arvingerne Karen Marie Jensdatter gift med Chr. Petersen, Niels Jensen, Lars Peder Jensen og Marie Kirstine Jensen gift med Carl Chr. Holits

 

18/5 1887 skøde fra skifteretten til Christian Pedersen

 

16/3 1899 skifteattest som adkomst for enken Ane Cathrine Pedersen f. Jensen.

 

11/5 1912 skøde fra Ane Cathrine Pedersen til sønnen Jørgen Anders Peter Pedersen

 


Kærgaard, Byvej 26

Matr. nr. 8a, fæstegård under Gislingegaard Gods

 

Oeders Efterretninger 1771 Anders Hansen, 41, 1. ægteskab, hustru 49, 2. ægteskab.

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

20 sep 1756 folie 17, Anders Hansen fæster Peder Jensens gård, 8-1-3-1 5/9

8 sep 1819   folie 228, Ivert Johnsen fæster svigermor Anders Hansens enkes gård, 8-2-0-1 4/9

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 8, FT-1787, B7262

 

Anders Hansen 58  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Johane Nielsdatter 32  Gift Madmoder  

Maren Andersdatter 5  Ugift Barn af første ægteskab  

Birthe 2  Ugift Barn af første ægteskab  

Lars Olsen 22  Ugift Tjenestekarl  

Mette Nielsdatter 14  Ugift Tjenestepige  

Karen Ibsdatter 8  Ugift Tjenestepige

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F2, FT-1801, B6412

 

Anders Hansen 75  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Johanne Niels Dr 45  Gift Hans Kone  

Maren Anders Dr 18  Ugift Deres Barn   gift med Ivert Johnsen, død 1821

Niels Andersen 12  Ugift Deres Barn  

Karen Anders Dr 8  Ugift Deres Barn  

Knud Fridericsen 28  Ugift Tieneste Karl Enr: Matros

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge, en Gaard, 28, FT-1834, C6051

 

Iver Johnsen 54  Gift  Gaardmand 

Sidsel Pedersdatter 35  Gift  hans Kone 

Anne Iversdatter 20  Gift  Deres Børn 

Jens Iversen 10  Ugift  Deres Børn 

Johanne Iversdatter 6  Ugift  Deres Børn 

Lars Krestesen 26  Ugift  Tjenestefolk 

Karen Krestensdatter 19  Ugift  Tjenestefolk 

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , En Gaard, 22, FT-1840

 

Ivar Jonsen, 61, Gift, , Gaardmand,
Sidsel Pedersdatter, 42, Gift, , Hans kone,
Jens Iversen, 22, Ugift, , Deres barn,
Maren Ivarsdatter, 17, Ugift, , Deres barn,
Johanne Ivarsdatter, 12, Ugift, , Deres barn,
Kirsten Andersdatter, , Ugift, , Plejebarn,
Hans Pedersen, 16, Ugift, , Tjenestefolk,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge by, , en gaard, 12, FT-1845

 

Ivart Johnsen, 65, Gift, , Gaardmand, Her i sognet
Sidsel Pedersdatter, 45, Gift, , hans kone, Her i sognet
Johanne Ivartsdatter, 17, Ugift, , deres datter, Her i sognet
Kiersten Pedersdatter, 11, Ugift, , pleiedatter, almisselem fra Kundbye, Kundbye sogn, Holbeck amt
Hans Pedersen, 22, Ugift, , tjenestefolk, Her i sognet
Niels Pedersen, 17, Ugift, , tjenestefolk, Her i sognet

 

1844 Matriklen Ivar Johnsen, fæster under Gislingegaard

 

21/12 1852 fra Baroniet Løvenborg til Jens Pedersen

 

10/9 1884 skifteskøde til enken Johanne Ivartsdatter

 

10/9 1844 fra Johanne Ivartsdatter til Peder Ivert Jensen

 

20/12 1930 skifteskøde til enken Sofie Jensen f. Henriksen

 

22/5 1942 fra Sofie Jensen til Sven Jensen

 


Birkekær, matr. nr. 9a

 

Fæstegaard under Gislingegaard gods

 

Oeders Efterretninger 1771 Lars Colding, 34 - 1. hustru 22 - 1ægteskab

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Lars Nielsen Colding fæster Jørgen Pedersens gård 16/1 1766, folie 11

Niels Larsen fæster moderens gård 13 jan 1813, folie 205         

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , , 15, FT-1787

 

Lars (Nielsen) Colding, 52 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Anna Sørensdatter, 39 , Gift, Madmoder, ,
Else Larsdatter, 20 , Ugift, Deres barn, ,
Søren, 16 , Ugift, Deres barn, ,
Karen, 15 , Ugift, Deres barn, ,
Sidse, 11 , Ugift, Deres barn, ,
Niels, 8 , Ugift, Deres barn, ,             Overtager gården
Anna, 3 , Ugift, Deres barn, ,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , , F4, FT-1801

 

Lars Kolding, 68 , Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Anna Sørens Dr, 52 , Gift, Hans Kone, ,
Søren Larsen, 31 , Ugift, Deres Barn, ,
Sidsel Lars Dr, 24 , Ugift, Deres Barn, ,
Anna Lars Dr, 16 , Ugift, Deres Barn, ,

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , En Gaard, 33, FT-1834

 

Gl Niels Larsen !!, 55 , Gift, , Gaardmand,
Johanne Andersdatter, 36 , Gift, , hans Kone,
Anne Nielsdatter, 19 , Ugift, , Deres Børn,
Hans Nielsen, 17 , Ugift, , Deres Børn,
Peder Nielsen, 15 , Ugift, , Deres Børn,
Karen Nielsdatter, 14 , Ugift, , Deres Børn,
Mette Nielsdatter, 11 , Ugift, , Deres Børn,
Maren Nielsdatter, 7 , Ugift, , Deres Børn,
Birthe Nielsdatter, 3 , Ugift, , Deres Børn,

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , En Gaard, 29, FT-1840

 

Niels Larsen, 62, Gift, , Gaardmand,
Johanne Andersdatter, 45, Gift, , Hans kone,
Hans Nielsen, 23, Ugift, , Deres barn,
Peder Nielsen, 21, Ugift, , Deres barn,
Ane Nielsdatter, 25, Ugift, , Deres barn,
Mette Nielsdatter, 16, Ugift, , Deres barn,
Maren Nielsdatter, 13, Ugift, , Deres barn,
Kirsten Nielsdatter, 11, Ugift, , Deres barn,
Anders Nielsen, 6, Ugift, , Deres barn,
Else Marie Nielsdatter, 3, Ugift, , Deres barn,

 

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge by, , en gaard, 5, FT-1845

 

Johanne Andersdatter, 50, Enke, , Gaardmandsenke, Hørbye sogn, Holbeck amt
Hans Nielsen, 28, Ugift, , hendes børn, Her i sognet Overtager gården
Ane Nielsdatter, 30, Ugift, , hendes børn, Her i sognet
Maren Nielsdatter, 18, Ugift, , hendes børn, Her i sognet
Birthe Nielsdatter, 15, Ugift, , hendes børn, Her i sognet
Anders Nielsen, 11, Ugift, , hendes børn, Her i sognet
Else Nielsdatter, 8, Ugift, , hendes børn, Her i sognet
Ferdinat Fisker, 23, Ugift, , tjenestekarl, Her i sognet

 

1844 Matriklen Niels Larsen Colding, fæster under Gislingegaard Gods

 

December 1854 fra Løvenborg til Hans Nielsen, som er født på gården 26/3 1817 til 30/8 1900.

 

1893 30/10 fra Hans Nielsen til sønnen Niels Hansen Nielsen, 24/1 1858 til 20/5 1931

 

Gården brænder omkring 1925. Stuehuset overlever branden

 

1926 17/7 fra Niels H Nielsen til Hans Carl Christian Sørensen

 

1927 24/8 fra H C C Sørensen til Hans Engelbrikt Esbjerg Kristoffersen. Der bliver bygget en helt ny gård i dag Byvej 39. Fællearealerne i Birkekær har i dag matr. nr. 9a.

 

Byvej 35, 9t

 

Niels H Nielsen beholder stuehuset med en stor grund. Enken dør 1949 barnløs, derefter pens. Lærer Foglmann, datteren Ragna Foglmann, Harry W Rasmussen og Torben Læssøe Jensens firma.

 

 


Matr. nr. 10a.

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Søren Hansen fæster Niels Jensens gård 4 apr 1759, folie 17b

Lars Nielsen fæster Søren Hansens gård  10 feb 1787, filie 63b

Christen Bendsen fæster Lars Nielsens gård i Gislinge 24 nov 1789. folie 126

Peder Christensen, hmd. af Sandby fæster Christen Bendsens gård 11 dec 1912, folie 201

Hans Andersen fæster Peder Christensens gård i Gisl. by, 9 dec 1820, folie 231b, 8-2-0-1

Hans Larsen fæster Sl. Hans Andersens gård 31 maj 1847, folie 348

 

Oeders Efterretninger 1771

Søren Hansen      gmd         46 år    1. ægteskab    hustru 37 år   1. ægteskab

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 27, FT-1787, B7262

 

Lars Nielsen 24  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Maren Pedersdatter 27  Gift Madmoder

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F8, FT-1801, B6412

 

Bendt Christensen 51  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Karen Jens Dr 61  Gift Hans Kone  

Christen Bendzen 17  Ugift Deres Søn  

Jens Larsen 19  Ugift Tieneste Folk Enr: Matros 

Karen Christians Dr 18  Ugift Tieneste Folk

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 67, FT-1834

 

Hans Andersen, 53 , Gift, , Gaardmand,
Kierstine Jensdatter, 70 , Gift, , hans Kone,
Peder Hansen, 27 , Ugift, , deres Søn,
Lars Pedersen, 30 , Ugift, , Tienestefolk,
Jens Pedersen, 17 , Ugift, , Tienestefolk,
Karen Jensdatter, 20 , Ugift, , Tienestefolk,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge by, , en gaard, 10, FT-1845

 

Hans Andersen, 63, Enkemand, , Gaardmand, Her i sognet
Peder Hansen, 37, Gift, , hans søn, driver gaarden, Her i sognet
Sidsel Peders, 30, Gift, , hans kone, Her i sognet                      født på Aagaard
Kjersten Pedersen, 2, Ugift, , deres barn, Her i sognet
Jens Pedersen, 28, Ugift, , tjenestefolk, Her i sognet
Maren Peders, 20, Ugift, , tjenestefolk, Tudse sogn, Holbeck amt

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, 1 Gård, 63, FT-1850, C8823

 

Hans Larsen 38  Gift  Gårdmand, husfader Kundby

Maren Jensen 26  Gift  Hans Hustru Her i Sognet        Iversdatter, født på Kærgaard

Christian Hansen 2  Ugift  Deres barn Her i Sognet

Lars Olsen 17  Ugift  Tjenestefolk Kundby

Maren Jørgensen 17  Ugift  Tjenestefolk Holbæk Amt

Karen Marie Pedersen 15  Ugift  Tjenestefolk Her i Sognet

Ole Larsen 24  Ugift  Tjenestekarl, fraværende Føllenslev, Holbæk Amt

 

 

1844 Matriklen Hans Andersen, fæster under Gislingegaard

 

31/7 1877 fra Baroniet Løvenborg til sognefoged Hans Andersen

 

19/9 1881 fra Hans Andersen til Hans Larsen, 9/11 1841 i Brokøb til 3/12 1901, sognefoged

 

26/6 1906 skifteattest som dokument for enken Ane Marie f. Jensen, 28/9 1859 til 2/1 1930                                    far Gregers J. Jensen

 

12/7 1906 ægtepagt tinglyst gården som Ane Marie Jensens særeje.

 

31/12 1913 fra Ane Marie Jensen til A. Holmegaard Andersen

 

Ifølge Landbrugsministeriets skrivelse af 22/8 1914 er det tilladt at A. Holmegaard Andersen må sammenlægge og drive under et matr. nr. 10a og 11a (hovedareal kl. 1)

 

Matr. nr. 10b

 

10/6 1913 fra Ane Marie Jensen til Ole Peter Jensen

 

 

 

 


Børretofte, Flægkær 2

 

Matr. nr. 11, fæstegård under Gislingegards Gods

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Morten Jensen fæster Jens Christiansens gård, 1 feb 1776, folie 28a, 8-0-3-1/18

Jacob Nielsen fæster Morten Jensens gård, 1 nov 1781, folie 43a, 8-0-3-1/18

Hans Sørensen fæster Jacob Nielsens gård, 22 dec 1783, folie 50b, 8-0-3-1/18

John Pedersen fæster Hans Sørensens gård, 1 mar 1786, folie 58b              

hmd. Rasmus Knudsen, Joen (John) Pedersens gård, 9 sep 1790, folie 91b, 8-2-0-1 7/18

Christen Christensen fæster Rasmus Knudsens gård, nov 1804, folie 51b, 8-2-0-1 7/18

Jens Hansen af Svinninge fæster Christen Christensens gård, 9 maj 1812, folie                 199, 8-2-0-1 7/18

Anders Pedersen af Kundby fæster Jens Hansens enkes gård 3 okt 1845, folie 344b                

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 11, FT-1787, B7262

 

John Pedersen 49  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Anna Nielsdatter 41  Gift Madmoder  

Kathrine Johnsdatter 18  Ugift Deres barn Krøbling og nyder almisse af sognet 

Karen 14  Ugift Deres barn  

Jens 12  Ugift Deres barn  

Iver 9  Ugift Deres barn                    Overtager Kærgaard

Anna 3  Ugift Deres barn

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Gaard, , F4, FT-1801, B6412

 

Rasmus Rasmussen 61  Gift Mand Opsynsmand ved en fæsteledig Gaard 

Elisabeth Knuds Dr 62  Gift Hans Kone  

Ellen Rasmus Dr 18  Ugift Deres Datter

 

Rasmus Knudsen 53  Gift Mand Hmd og Dagl  Rasmus må være frataget fæstet og gården fæsteledig, selv om det ikke fremgår klart af fæsteprotokollen

Kirsten Peders Dr 39  Gift Hans Kone  

Peder Rasmussen 7  Ugift Deres Søn

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge, En Gaard, 35, FT-1834, C6051

 

Jens Hansen 59  Gift  Gaardmand 

Anne Pedersdatter 49  Gift  hans Kone 

Knud Jensen 25  Ugift  deres Søn 

Karen Madsdatter 4  Ugift  Pleiebarn 

Maren Luedevigsdatter 24  Ugift  Tienestepige

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge, En Gaard, 31, FT-1840, B7710

 

Jens Hansen 63  Gift  Gaardmand 

Ane Pedersdatter 53  Gift  Hans kone 

Knud Jensen 31  Enke  Deres son 

Jens Rasmussen 20  Ugift  Tjenestefolk 

Jens Sørensen 17  Ugift  Tjenestefolk 

Ane Kirstine Pedersdatter 22  Ugift  Tjenestefolk 

Karen Madsdatter 10  Ugift  Plejebarn

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge by, , en gaard, 1, FT-1845

 

Anders Pedersen, 31, Gift, , Gaardmand, Gislinge
Ane Maria Hansdatter, 31, Gift, , hans kone, Holbeck
Ane Sophie Andersen, 6, Gift, , deres datter, Kundby, Holbeck amt
Niels Olsen, 22, Ugift, , tjenestefolk, Kundby, Holbeck amt
Ane Krestensdatter, 22, Ugift, , tjenestefolk, Lineby?? sogn, Holbeck amt
Knud Jensen, 36, Gift, , Inderste og dagleier, Gislinge
Karen Jensen, 38, Gift, , hans kone, Kundbye sogn, Holbeck amt
Jens Knudsen, 2, Ugift, , deres barn, Kundbye sogn, Holbeck amt
Karen Madsdatter, 15, Ugift, , pleiedatter, Svinninge Holbeck amt

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, 1 Gård, 37, FT-1850, C8823

 

Anders Pedersen 37  Gift  Gårdmand, husfader Her i Sognet

Ane Marie Hansen 37  Gift  Hans Hustru Søndersted Sogn, Holbæk Amt

Ane Sophie Andersen 11  Ugift  Deres barn Kundby

Hans Peder Andersen 4  Ugift  Deres barn Her i Sognet

Peder Thomsen 19  Ugift  Tjenestefolk Hagested, Holbæk Amt

Karen Hansen 22  Ugift  Tjenestefolk Mørkøv, Holbæk Amt

 

 

1844 Matriklen Jens Hansen (s enke), fæster under Gislingegaard.

 

12/8 1874 fra Baroniet Løvenborg til Hans Peter Andersen, gdr. og Folketingsmedlem

 

2/10 1880 skifteattest til enken Ane Sophie Andersen

 

12/9 1909 skøde fra Ane Sophie Andersen til sønnen Anders Holmegaard Andersen

 

11/11 1946 skifteattest til enken Astrid Holmegaard Andersen, gælder numrene: 9n, 11a, 11c, 11k, 11l, 19e, 35a, 35c, 35g, 35m, 35n og 35o, Gislinge og 1al og 7a Gislinge Lammefjord.

 

 

 


Snehøjgaard, Byvej 65,

Matr. nr. 12. Gården har navn efter Snehøj, den eneste kæmpehøj i Gislinge sogn der er bevaret til nutiden, som ligger på gårdens oprindelige mark. Selv om der er usikkerhed om hvor gammelt navnet Snehøj er, var der i 1688 matriklen en Snehøj Aas.

 

Gårdens navn var Dahlsgaard i Gislingegaardens jordebog

 

Oeders Efterretninger 1771, John Pedersen, 32, 1. ægteskab, hustru 24, 1. ægteskab.

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

9 mar 1769  folie 21b      Joen Pedersen fæster Jens Pedersens gård, 8-1-3-1 5/9                

1 feb  1776  folie 27a      Jørgen Pedersen fæster Joen Pedersens gård, 8-1-3-1 5/9

16 feb 1780 folie 41b      Anders Larsen fæster Jørgen Pedersens gård, 8-1-3-1 5/9

15 feb 1812 folie 198      Lars Jensen fæster Anders Larsens udflyttede gård, 8-2-0-1 7/18

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 20, FT-1787, B7262

 

Anders Larsen 29  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Kirsten Hansdatter 36  Gift Madmoder  

Anna Jørgensdatter 11  Ugift Hendes barn af første ægteskab  

Jørgen Jørgensen 8  Ugift Hendes barn af første ægteskab  

Hans Andersen 5  Ugift Søn af sidste ægteskab  

Hans Nielsen 22  Ugift Tjenestekarl  

 

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F10, FT-1801, B6412

 

Anders Larsen 47  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Kirsten Hans Dr 49  Gift Hans Kone  

Anna Jørgens Dr 24  Ugift Hendes Datter af 1ste Ægteskab  

Hans Andersen 18  Ugift Deres Søn Enr: Matros 

Jens Rasmussen 14  Ugift Tieneste Folk  

Knud Pedersen 9  Ugift Tieneste Folk

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 26, FT-1834

 

Lars Jensen, 49 , Gift, , Gaardmand,
Maren Krestensdatter, 30 , Gift, , hans Kone,
Anne Larsdatter, 21 , Ugift, , Deres Børn,
Jørgen Larsen, 17 , Ugift, , Deres Børn,
Ellen Larsdatter, 9 , Ugift, , Deres Børn,
Kiersten Larsdatter, 5 , Ugift, , Deres Børn,
Anders Larsen, 3 , Ugift, , Deres Børn,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge by, , en gaard, 40, FT-1845

 

Lars Jensen, 61, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Maren Krestensdatter, 41, Gift, , Hans hustru, Her i sognet
Jørgen Larsen, 28, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Anders Larsen, 14, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Jens Larsen, 9, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Ane Larsdatter, 31, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Ellen Larsdatter, 21, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Kirstine Larsdatter, 17, Ugift, , deres børn, Her i sognet

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, 1 Gård, 36, FT-1850, C8823

 

Maren Christensdatter 44  Enke  Gårdmandsenke Holbæk Amt

Anders Larsen 18  Ugift  Stedsøn Her i Sognet

Ane Larsen 36  Ugift  Steddatter Her i Sognet

Jacob Jensen 29  Ugift  Tjenestekarl, fraværende Her i Sognet

Karen Jeppesen 22  Ugift  Tjenestepige Her i Sognet

Christen Sørensen 4  Ugift  Plejebarn Her i Sognet

 

 

1844 Matriklen Lars Jensen, fæster under Gislingegaard.

 

10/12 1877 skøde fra Baroniet Løvenborg til Christen Sørensen

 

17/6 1829 skifteattest til enken Anna Maren Sophie Sørensen

 

24/4 1936 skøde fra Anna Maren Sophie Sørensen til frk. Marie Sørensen.

 


Matr. nr. 13 Landevejen 30

 

Gårdens navn var Gammeltoftegaard i Gislingegaardens jordebog

 

Oeders Efterretninger 1771, Peder Hansen, 50, 1. ægteskab, hustru 56, 1. ægteskab.

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

8 jan 1748   folie 18        Peder Hansen fæster, Niels Jacobsens gård, 6?-5-1-1 2/9

6 jan 1775   folie 26b      Christen Nilausen fæster Peder Hansens enkes gård, 8-5-1-1 ??

9 sep 1790   folie 90a      Peder Jensen fæster Christen Nilausens gård. 8-2-0-1 1/18

20 okt 1791  folie 99b      Niels Nielsen fæster Peder Jensens gård, 8-2-0-1 7/18

30 okt 1831  folie 283      Christen Nielsen fæster mor Niels Nielsens enkes gård, 8-2-0-1 4/9

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 5, FT-1787, B7262

 

Christen Nilausen 42  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Maren Abelinsdatter 34  Gift Madmoder 1 

Birthe Christensdatter 8  Ugift Deres barn  

Nilaus 5  Ugift Deres barn  

Hans 2  Ugift Deres barn  

Anders Olsen 14  Ugift Tjenestedreng

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , , F13, FT-1801

 

 

Niels Nielsen, 45, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Maria Mogens Dr, 35, Gift, Hans Kone, ,
Hans Nielsen, 11, Ugift, Deres Barn, ,
Niels Nielsen, 7, Ugift, Deres Barn, ,
Anna Margrethe Niels Dr, 6, Ugift, Deres Barn, ,
Christen Nielsen, 2, Ugift, Deres Barn, ,
Hans Friderisen, 21, Ugift, Tieneste Folk, Enr: Matros,
Maren Sørens Dr, 20, Ugift, Tieneste Folk, ,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 24, FT-1834

 

Kresten Nielsen, 36 , Gift, , Gaardmand,
Anne Andersdatter, 32 , Gift, , hans Kone,
Karen Krestensdatter, 3 , Ugift, , Deres Børn,
Niels Krestensen, 2 , Ugift, , Deres Børn,
Kierstine Nielsdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk,
Karsten Pedersen, 18 , Ugift, , Tjenestefolk,
Maria Mogensdatter, 80 , Enke, , faaer Aftægt,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 57, FT-1845

 

Kresten Nielsen, 40, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Ane Andersdatter, 43, Gift, , hans kone, Tudse sogn, Holbeck amt
Karen Krestensdatter, 14, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Anders Krestesen, 7, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Maria Krestensdatter, 9, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Niels Krestesen, 13, Ugift, , deres børn, Her i sognet                 overtager gården
Maria Mogensdatter, 84, Enke, , huusfaders moder, der nyder aftægt, Faareveile sogn, Holbeck amt
Hans Pedersen, 22, Ugift, , tienestefolk, Tudse sogn, Holbeck amt
Peder Pedersen, 25, Gift, , tienestefolk, Kundbye sogn, Holbeck amt
Marn Larsdatter, 29, Ugift, , tienestefolk, Hagested sogn, Holbeck amt

 

1844 Matriklen Christen Nielsen, fæster under Gislingegaard.

 

18/8 1877 fra Baroniet Løvenborg til Niels Christensen

 

17/7 1884 fra Niels Christensen til Mads Andersen

 

12/12 1895 auktionsskøde til Gregers Jensen

 

12/6 1899 fra Gregers Jensen til sønnen Lars Peter Jensen

 

28/5 1913 fra Lars Peter Jensen til Søren Kristian Jokumsen

 

2/12 ? fra Søren Kr. Jokumsen til Peter Bøje Jokumsen

 

 

 


Hyldegaard, Landevejen 26

matr. nr. 14

 

Gårdens navn var Blunckegaard i Gislingegaardens Jordebog

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Jens Hansen fæster Jørgen Pedersens gård 17 sep 1776, folie 30b

Niels Jensen fæster far Jens Hansens gård 12 sep 1821, folie 241

 

 

Oeders Efterretninger

Jørgen Pedersen           gmd      33 år    1. ægteskab, hustru    26 år    1. ægteskab

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 14, FT-1787, B7262

 

Jens Hansen 37  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Anna Rasmusdatter 28  Gift Madmoder  

Hans Jensen 6  Ugift Barn af sidste ægteskab  

Birthe 4  Ugift Barn af sidste ægteskab  

Lars 2  Ugift Barn af sidste ægteskab

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F9, FT-1801, B6412

 

Jens Hansen 50  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Anna Rasmus Dr 41  Gift Hans Kone  

Hans Jensen 19  Ugift Deres Barn Enr: Matros 

Berthe Jens Dr 17  Ugift Deres Barn                     gift med Christian Christensen, Maglehøj

Lars Jensen 15  Ugift Deres Barn  

Christen Jensen 9  Ugift Deres Barn  

Niels Jensen 6  Ugift Deres Barn  

Karen Jens Dr 2  Ugift Deres Barn

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 25, FT-1834

 

Niels Jensen, 38 , Gift, , Gaardmand,
Sidse Larsdatter, 36 , Gift, , hans Kone,
Maren Nielsdatter, 12 , Ugift, , Deres Datter,
Jens Andersen, 16 , Ugift, , ?? dreng,
Jens Hansen, 86 , Enkemand, , faar Aftægt,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , En Gaard, 9, FT-1840

 

Niels Jensen, 44, Gift, , Gaardmand,
Birthe Larsdatter, 43, Gift, , Hans kone,
Maren Nielsdatter, 18, Ugift, , Deres barn,
Ane Nielsdatter, 6, Ugift, , Deres barn,
Jens Andersen, 22, Ugift, , Tjenestefolk,
Karen Larsdatter, 18, Ugift, , Tjenestefolk,
Niels Jensen, 14, Ugift, , Plejebarn og Almisselem,

 

holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 56, FT-1845

 

 

Niels Jensen, 50, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Birthe Larsdatter, 48, Gift, , hans kone, Tudse sogn, Holbeck amt
Maren Nielsdatter, 23, Ugift, , deres døttere, Her i sognet
Ane Nielsdatter, 44, Ugift, , deres døttere, Her i sognet
Hans Pedersen, 56, Ugift, , tienestefolk, Kundbye sogn, Holbeck amt
Hans Larsen, 19, Ugift, , tienestefolk, Kundbye sogn, Holbeck amt

 

1844 Matriklen Niels Jensen, fæster under Gislingegaard.

 

6/7 1874 fra Baroniet Løvenborg til Hans Sørensen

 

5/7 1877 skifteattest til Ane Nielsdatter

 

9/1 1879 auktionsskøde til Niels Thorsen

 

30/5 1895 udlægsskøde til Carl Hansen Jensen,  Hanerup.

 

11/12 1905 fra H. Jensen til Rasmus Svend Larsen 3/10 1879 til 14/4 1963, Gislinge.

 

Ved udstykning af Gislingegaard købtes 12½ tdr. land til, Sønnen Niels Truels Larsen overtog gården, men solgte den til Gislingegaard.

 

 

Matr. nr. 14b

En englod ved Kanalen øst for Østre Vej

 

21/12 1878 skøde fra Administrationskommissionen for Baroniet Løvenborg til Niels Larsen, Birkelygaard.

 

8/3 1906 arveudlægsskøde til brødrene Niels Fr. og Christian Otto Larsen, Birkelygaard.

 

16/7 1909 skøde fra Chr. Otto til Niels fr. Larsen for Ottos halvdel.

 

30/6 1913 fra Niels Fr. Larsen til Jens Christian Larsen, Østergaard matr. nr. 21 c.

 


Bondegaarden, Landevejen 28

matr. nr. 15

 

Gårdens navn var Sandagergaard i Gislingegaardens jordebog

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Hans Pedersen fæster Thomas Biørns gård 24 mar 1759, 8-1-3-1/18, folie 19a

Niels Christensen fæster Hans Pedersens gård 30 nov 1782, 8-1-3-1/18, folie 49a

Christen Jensen fæster Niels Christensens gård 9 sep 1790, 8-2-0-1 7/18, folie 90b

Morten Christensen fæster fader Christen Jensens gård 2 sep 1803, 8-2-0-1 7/18, folie 113b

Hans Andersen, uk af Hagested, Sl Morten Christensens gård 1 feb 1811, gift m enken, folie 184b

Laurs Jensen af Torslunde fæster Hans Andersens gård, 5 dec 1814, folie 215b

Niels Nielsen af Gislinge fæster Laus Jensen Torslundes gård 19 feb 1817, 8-2-0-1 4/9, folie 222

Jens Nielsen fæster far Niels Nielsens gård 20 feb 1842

 

Oeders Efterretninger, Hans Pedersen, 41-1. ægteskab, hustru 55-1.

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 18, FT-1787, B7262

 

Niels Christensen 42  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Maren Rasmusdatter 26  Gift Madmoder  

Anna Nielsdatter 3  Ugift Datter af sidste ægteskab  

Lars Jensen 16  Ugift Tjenestedreng  

Karen Jensdatter 16  Ugift Tjenestepige

 

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F16, FT-1801, B6412

 

Morten Christensen 30  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Sidsel Oles Dr 41  Gift Hans Kone  

Ole Mortensen 3  Ugift Deres Søn  

Christen Jensen 60  Gift Mandens Far  

Anna Mortens Dr 70  Gift Mandens Mor  

Bodil Salomons Dr 12  Ugift Tieneste Pige

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 23, FT-1834

 

Ung?? Niels Nielsen, 43 , Gift, , Gaardmand,
Mette Kristinesdatter ??, 30 , Gift, , hans Kone,
Jens Nielsen, 18 , Ugift, , Deres Børn,
Peder Nielsen, 15 , Ugift, , Deres Børn,
Anne Nielsdatter, 8 , Ugift, , Deres Børn,
Hans Nielsen, 4 , Ugift, , Deres Børn,
Else Larsdatter, 23 , Ugift, , Tjenestepige,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , En Gaard, 11, FT-1840

 

Niels Nielsen, 49, Gift, , Gaardmand,   far Niels Nielsen, Gislinge død 28/2 1828 Gisl. Gods
Mette Christensdatter, 53, Gift, , Hans kone,
Jens Nielsen, 23, Ugift, , Deres barn,
Ane Nielsdatter, 14, Ugift, , Deres barn,
Hans Andersen, 10, Ugift, , Deres barn,
Ane Andersdatter, 22, Ugift, , Tjenestefolk,

 

holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 54, FT-1845

 

Jens Nielsen, 28, Ugift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Hans Nielsen, 15, Ugift, , mandens søskende, Her i sognet
Ane Nielsdatter, 19, Ugift, , mandens søskende, Her i sognet
Hans Jensen, 26, Ugift, , tienestefolk, Jyderup sogn, Holbeck amt
Kierstine Larsdatter, 26, Ugift, , tienestefolk, Følleslev sogn, Holbeck amt

 

1844 Matriklen Niels Nielsen, fæster under Gislingegaard.

 

27/12 1876 fra Baroniet Løvenborg til Niels Hans Jensen og Sine Anette Jensen

 

18/7 1878 fra Sine Anette Jensen til Niels Hans Jensen for hendes andel.

 

24/6 1880 auktionsskøde til smed Christian Jensen

 

11/12 1899 skøde fra Christian Jensen til Jens Henrik Jensen

 

14/9 1918 fra Jens Henrik Jensen til Henrik Hansen

 

Se matr. nr. 1a Gislingegaard

 

 


Maglehøj, Landevejen 32

Matr. nr. 16a.

19/4 1947 læst dekleration hvorved M. Nr. 16a tillægges navnet Maglehøj. Maglehøj er navnet på den vist nok største kæmpehøj, som der har været i Gislinge, men den er sammen med de omkring 10 andre kæpehøje der har været i sognet, fjernet for mange år siden, så vi i dag kun har Snehøj tilbage.

Gårdens navn var Kileagergaard i Gislingegaardens jordebog

 

Oeders Efterretninger, Christen Stephansen 29 – 1. ægteskab, hustru 29 – 1. ægteskab

Gislingegaards fæsteprotokol:

Christen Steffensen fæster Steffen Jacobsens gård, 9 jan 1771, folie 23b, 8-1-3-1 5/9

Lars Pedersen fæster Christen Steffensens gård, 1 feb 1776, 28b, 8-1-3-1 5/9

Hmd Chresten Steffensen fæster Lars Pedersens gård, 8 okt 1779, folie 37b, 8-1-3-1 5/9

Christian Christensen fæster faders gård, 9 dec 1808, folie 174b, 8-2-0-1 7/17

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , , 19, FT-1787

fæstegaard under Gislingegaard Gods

 

Christen Stephansen, 46, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Inger Ibsdatter, 44, Gift, Madmoder, ,
Christen Christensen, 14, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Kathrine, 10, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Christian, 8, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Lars, 5, Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , , F11, FT-1801

 

Christen Stephansen, 59, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Inger Ips Dr, 57, Gift, Hans Kone, ,
Catharina Christens Dr, 23, Ugift, Deres Barn, ,
Christian Christensen, 21, Ugift, Deres Barn, Enr: Matros,          Overtager gården
Lars Christensen, 18, Ugift, Deres Barn, ,                                Overtager Bjerggaard, Østre Vej 16

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 20, FT-1834

Christian Christensen, 56, Gift, , Gaardmand,
Birthe Jensdatter, 51, Gift, , hans Kone,                                  født på Hyldegaard
Kirsten Christiansen, 22, Ugift, , Deres Børn,
Sidsel Christiansdatter, 19, Ugift, , Deres Børn,
Karen Christiansdatter, 16, Ugift, , Deres Børn,
Maren Christiansdatter, 12, Ugift, , Deres Børn,
Niels Christiansen, 10, Ugift, , Deres Børn,
Jens Christiansen, 7, Ugift, , Deres Børn,
Lars Christiansen, 5, Ugift, , Deres Børn,

holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 52, FT-1845

 

Christian Christiansen, 66, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Birthe Jensdatter, 62, Gift, , hans kone, Her i sognet
Kresten Christiansen, 32, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Niels Christiansen, 21, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Jens Christiansen, 19, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Lars Christiansen, 17, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Karn Christiansdatter, 28, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Marn Christiansdatter, 22, Ugift, , deres børn, Her i sognet


Fæstere under Gislingegaard/Løvenborg:

Christen Stephansen til 1808.

Sønnen Christian Christensen, 1808 til ?, betalte 200 RD i indfæsteafgift

1844 Matriklen Christian Christensen, fæster under Gislingegaard, ca. 1780 til 11/10 1846.

10/12 1855 fra Baroniet Løvenborg  til sønnen Jens Christiansen, 3/8 1826 til 21/7 1904.

11/6 1881 fra Jens Christiansen til Mads Jensen.

11 jun 1914   Skifteudskrift til enken Ane Marie f. Jensen

4 jun 1914 fra Ane Marie Jensen til Jens Peter Jensen

14 jun 1949   fra J P Jensen til Frede Jensen

Matr. nr. 16b, Mosegårdsvej 1.

 

12/2 1857 fra Jens Christian Christiansen til broderen Christen Christiansen, 2/4 1813 til 8/8 1887

 

18/18/6 1888 fra enken Ane Larsdatter, 14/1 1815 til 17/9 1900, til nevøen Anders Larsen,                                                                                                                       8/1 1861 til 22/8 1948

 

 24/2 1927 fra Anders Larsen til Anders Peter Hansen

 

19/4 1941 fra Anders Peter Hansen til Karl Jespersen (K 55.000 kr. E. 30.000 kr.) angår også matr. nr. 14c Gislinge.

 

 

 

Matr. nr. 16c hus

 

Matr. nr. 16d

 

Landbrugsejendom iflg. Landbrugsm. Skr. af 13/8 1928

 

19 okt 1863   fra Jens Christiansen til Peder Andersen

 

2 maj 1898    fra Peder Andersen til Jens Jensen

 

21 dec 1904  fra Jens Jensen til Carl Christian Larsen

 

3 dec 1929    fra C C Larsen til hmd. Georg Egon Rohde (K. 13.000 E. 10.000 kr.).

 

 

 


Bringergaard, Bringergården 4,

matr. nr. 17

 

Gårdens navn var Skarergaard i Gislingegaardens jordebog

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Frantz Olsen fæster Ole Frantsens gård 4 apr 1759, folie 19b

Niels Frandsen fæster Frands Olsens gård 1 mar 1786, folie 59

hmd. Rasmus Larsen fæster Mikkel Jørgensens gård, 1 okt 1800, folie  108    8-2-0-1 1/18

Jens Pedersen fra Trønninge fæster Rasmus Larsens gård, 7 dec 1804, folie 154a                

Jens Larsen, Jens Pedersens gård, 14 feb 1811, folie 195b, 8-2-0-1 7/18

Hans Nielsen fæster Jens Larsens udflyttede gård, 12 sep 1821, folie 239b, 8-2-0-1 4/9

 

Oeders Efterretninger:

Frands Olsen              gmd     43 år   1. ægteskab, hustru    50 år    1. ægteskab

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 6, FT-1787, B7262

 

Niels Frantzen 31  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Johane Abelinsdatter 32  Gift Madmoder  

Lars Nielsen 6  Ugift Deres søn  

Jens Ipsen 26  Ugift Tjenestekarl Gevorben soldat 

Birthe Larsdatter 14  Ugift Tjenestepige

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F12, FT-1801, B6412

 

Rasmus Larsen 50  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Else Anders Dr 49  Gift Hans Kone  

Maren Rasmus Dr 13  Ugift Deres Barn  

Anders Rasmussen 11  Ugift Deres Barn  

Hans Rasmussen 7  Ugift Deres Barn  

Sara Rasmus Dr 6  Ugift Deres Barn

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 19, FT-1834

 

Hans Nielsen, 45 , Gift, , Gaardmand,
Sidsel Nielsdatter, 35 , Gift, , hans Kone,
Maria Hansdatter, 12 , Ugift, , Deres Datter,
Jens Jensen, 17 , Ugift, , Tienestekarl,
Niels Jensen, 11 , Ugift, , Tienestedreng,
Maren Larsdatter, 21 , Ugift, , Tienestepige,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 51, FT-1845

 

Hans Nielsen, 57, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Sidsel Nielsdatter, 48, Gift, , hans kone, Hagested sogn, Holbeck amt
Peder Nielsen, 26, Gift, , deres børn, Her i sognet
Anne Hansdatter, 23, Gift, , deres børn, Her i sognet
Niels Nielsen, 15, Ugift, , pleiesøn, Her i sognet
Karn Hansdatter, 16, Ugift, , tienestepige, Holbeck

 

1844 Matriklen Hans Nielsen, fæster under Gislingegaard.

 

12/4 1877 arveudlægsskøde til Hans Peter Nielsen

 

23/5 1919 skifteattest til enken Ane Jensen

 

21/5 1918 skøde fra Ane Jensen til Niels Peter Nielsen

 

 

 


Syltgaard/Birkelygaard, Østre Vej 4,

Matr. nr. 18a

 

Gårdens navn var Sijlegaard i Gislingegaardens jordebog

 

Oeders Efterretninger 1771, Gislinge Gaards Gods, Gislinge By, Søvren Larsen, Gaardmand, 25, Gift - 1, hustru 25, Gift- 1.

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

3 jan 1761     folie 6       Peder Christophersen fæster Knud Friderichsens gård, 7-6-3-1/18

28 maj 1768, folie 13      Søren Larsen fæster Peder Christophersens gård, 7-6-3-1/18

23 maj 1805 , folie 163b  Søren Sørensen fæster faderen Søren Larsens gård, 8-2-0-1 7/18

17 mar 1813 , folie 206b  Mogens Nielsen af Trønninge, Søren Sørensens gård, 8-2-0-1½

 

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 2, FT-1787, B7262

 

Søren Larsen 43  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Mette Sørensdatter 43  Gift Madmoder  

Lars Sørensen 12  Ugift Deres barn  

Sidse Kathrine 8  Ugift Deres barn  

Søren 7  Ugift Deres barn  

Kirsten 5  Ugift Deres barn  

Karen Olsdatter 32  Ugift Tjenestepige  

Peder Rasmusen 26  Ugift Tjenestekarl National soldat

 

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F14, FT-1801, B6412

 

Søren Larsen 57  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Karen Lars Dr 31  Gift Hans Kone  

Søren Sørensen 20  Ugift Hans Barn af 1ste Ægteskab Enr: Matros 

Kirsten Sørens Dr 18  Ugift Hans Barn af 1ste Ægteskab  

Lars Jensen 11  Ugift Tieneste Dreng

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 18, FT-1834

 

Mogens Nielsen, 57, Gift, , Gaardmand,
Bodil Jacobsdatter, 50, Gift, , hans Kone,
Karen Mogensdatter, 19, Ugift, , Deres Børn,
Ellen Mogensdatter, 15, Ugift, , Deres Børn,
Anne Mogensdatter, 11, Ugift, , Deres Børn,
Maria Mogensdatter, 9, Ugift, , Deres Børn,
Jens Mogensen, 4, Ugift, , Deres Børn,
Hans Jeppesen, 17, Ugift, , Tienestedreng,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 50, FT-1845

 

Mogens Nielsen, 68, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Kundbye sogn, Holbeck amt
Bodil Jacobsdatter, 61, Gift, , hans kone, Butterup, Holbeck sogn
Ane Mogensdatter, 23, Ugift, , deres børn, Her i sognet g. hmd. Niels Sørensen, Trønninge
Jens Mogensen, 15, Ugift, , deres børn, Her i sognet                 Overtager gården
Kresten Hansen, 21, Ugift, , tienestekarl, Her i sognet

 

Fæstegaard under Gislingegaard til 1855.

 

Fæstere: til 1813 Søren Sørensen,

 

Fra 7/10 1813 Mogens Nielsen af Trønninge, indfæstning 300 RD, ingen aftægt til Søren Sørensen.

 

Fra faderens død til 14/12 1855 sønnen Jens Mogensen.

 

Købt af Baroniet Løvenborg for 7140 RD i 1855 af Jens Mogensen. Derefter Jens Sørensen, Niels Larsen, begge gift med Jens Mogensens enke Ane Marie Jensdatter. Derefter Niels Fr. Larsen, Tormod Larsen og i dag Kai Laine Larsen.

 

 

Matr. nr. 18b

 

Landbrug Kl. II if. skr 30 nov 1928

 

4 dec 1860    fra Jens Mogensen til slagter Lars Larsen

 

18 jun 1897   fra L Larsen til Carl Hansen

 

15 jun 1926   fra Carl Hansen til Niels Laurits Hansen

 

 


Højlykkegaard, Østre Vej 3,

matr. nr. 19a, fæstegård under Gislingegaard.

 

Gårdens navn var Espegaard i Gislingegaardens jordebog

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

20 dec 1784 folie 54a      Morten Jensen fæster Rasmus Pedersens gård, 8-1-3-1 5/9

10 feb 1787 folie 63b      Lars Nielsen fæster Søren Hansens gård, 8-1-3-1/18

24 nov 1789 folie 70       Bendt Christensen fæster Lars Nielsens gård, 8-2-0-1 7/18

1 okt 1800   folie 112a    Niels Larsen fæster Bendt Christensens gård, 8-2-0-1 1/18

nov 1804     folie 152b    Peder Larsen af Kisserup fæster Niels Larsens gård

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 23, FT-1787, B7262

 

Morten Jensen 58  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Maria Olsdatter 56  Gift Madmoder  

Jens Mortensen 25  Ugift Deres barn  

Ole 12  Ugift Deres barn  

Karen 11  Ugift Deres barn  

Birthe Jacobsdatter 1  Ugift Datters datter avlet uden ægteskab

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F8, FT-1801, B6412

 

Niels Larsen 43  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Kirsten Niels Dr 33  Gift Hans Kone  

Jens Nielsen 9  Ugift Hans Barn af 1ste Ægteskab  

Ellen Niels Dr 6  Ugift Hans Barn af 1ste Ægteskab  

Anna Niels Dr 4  Ugift Hans Barn af 1ste Ægteskab  

Bodild Niels Dr 2  Ugift Deres Datter

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 17, FT-1834

 

Peder Larsen, 59 , Gift, , Gaardmand,
Mette Maria Greisdatter, 52 , Gift, , hans Kone,
Lars Pedersen, 25 , Ugift, , Deres Børn,
Greis Pedersen, 23 , Ugift, , Deres Børn,
Anders Pedersen, 15 , Ugift, , Deres Børn,
Kirstine Pedersdatter, 15 , Ugift, , Deres Børn,
Kirstine Larsdatter, 23 , Ugift, , Tjenestepige,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 49, FT-1845

 

 

Peder Larsen, 69, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Udbye sogn, Holbeck sogn
Mette Greisdatter, 64, Gift, , hans kone, Udbye sogn, Holbeck sogn
Anders Pedersen, 26, Ugift, , deres børn, Her i sognet               Overtager gården
Karen Pedersdatter, 26, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Peder Jensen, 28, Ugift, , tienestefolk, Kundbye sogn, Holbeck amt
Hans Nielsen, 17, Ugift, , tienestefolk, Hagested sogn, Holbeck amt
Karen Sørnsdatter, 17, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet

 

1844 Matriklen Peder Larsen, fæster under Gislingegaard.

 

31/10 1852 fra Baroniet Løvenborg til Anders Pedersen, Peder Larsens søn

 

9/1 1879 skifteattest til enken Inger Magdalene Maximiliumsen.

 

9/7 1879 vielsesattest til Rasmus Jensen                        født på Aagaard

 

17/7 1887 testamente til Inger Magdalene Maximiliumsen                 født Tørring sogn, Aarhus amt

 

17/7 1887 skøde fra Inger Magdalene Maximiliumsen til Jens Nielsen

 

26/6 1895 fra Jens Nielsen til H. P. Andersen.

 

14/6 1910 fra H. P. Andersen til Christian Otto Larsen, 11/4 1885 til 1/6 1948, søn fra Birkelygaard

 

21/3 1932 fra Chr. Otto Larsen til Poul Jensen. (K. 54.000, E 44.000 kr.) også 19b, 75a, 75b Gislinge samt 1ap og 1ao Gislinge Lammefjord

 


Aagaard, Østre Vej 14,

matr. nr. 20a

 

Gårdens navn var Hundekildegaard i Gislingegaardens jordebog

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

Jens Nielsen fæster Jens Larsens gård 8 okt 1779, 8-6-2-1, folie 37

ungk. Peder Jensen fæster Jens Nielsens enkes gård 24 okt 1809. 8-2-0-1 7/18, folie 176b

Jens Jensen fæster Sl Peder Jensens udflyttede gård 26 okt 1825, 8-2-0-1 4/9, folie 260b          

 

Oeders Efterretninger:

Jens Larsen               gmd    44 år    1. ægteskab, hustru    30 år    1. ægteskab

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 3, FT-1787, B7262

 

Jens Nielsen 40  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Maren Nielsdatter 34  Gift Madmoder  

Niels Jensen 6  Ugift Deres barn  

Peder Jensen 4  Ugift Deres barn  

Ellen Nielsdatter 33  Ugift Tjenestepige  

Morten Sørensen 22  Ugift Tjenestekarl National soldat

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F15, FT-1801, B6412

 

Jens Nielsen 53  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Maren Niels Dr 47  Gift Hans Kone  

Niels Jensen 19  Ugift Deres Barn Enr: Matros 

Peder Jensen 17  Ugift Deres Barn                       overtager gården

Ellen Niels Dr 46  Ugift Tieneste Pige

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 15, FT-1834

 

Jens Jensen, 37 , Gift, , Gaardmand,
Karen Rasmusdatter, 41 , Gift, , hans Kone,           Født på Mosegaard
Peder Jensen, 9 , Ugift, , Deres Børn,
Niels Jensen, 4 , Ugift, , Deres Børn,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 48, FT-1845

 

Jens Jensen, 50, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Roskilde
Karen Rasmusdatter, 52, Gift, , hans kone, Her i sognet
Peder Jensen, 20, Ugift, , deres sønner, Her i sognet
Niels Jensen, 16, Ugift, , deres sønner, Her i sognet
Rasmus Jensen, 11, Ugift, , deres sønner, Her i sognet

 

1844 Matriklen Jens Jensen, fæster under Gislingegaard.

 

19/5 1857 skøde fra Baroniet Løvenborg til Niels Jensen

 

20/1 1908 skøde fra Niels Jensen til Hans Peter Nielsen

 

20/8 1920 skøde fra Hans Peter Nielsen til Hans Christian Hansen

 

24/3 1923 skøde fra Hans Christian Hansen til Christian Jensen

 

24/7 1947 skøde fra Christian Jensen til sognerådsformand Richard Jensen (K. 91.000 kr.) angår også 15b og 72 Gislinge og 1ao Lammefjorden., sønnen borgmester Erik Aagaard har gården idag.

 

 

Granly, Hagestedvej 32

matr. nr. 20b folie 193

 

Landbrugsejendom ifølge Landbrugsministeriel skrivelse af 24/9 1929 sammen med matr. nr. 3a Gislinge Lammefjord og matr. nr. 8 Hagested Lammefjord.

 

21 dec 1887  fra Niels Jensen til Hans Peder Nielsen

 

13 jun 1892   fra H P Nielsen til  Hans Peder Jørgensen

 

17 jun 1999 fra H P Jørgensen til Lars Søren Petersen

 

19 jun 1911   fra L S Petersen til Hans Frederik Nielsen 19 jun 1915 køber Fr. Nielsen 3a Lammefjorden af Anders Holmegaard Andersen

 

25 sep 1916   fra Frederik Nielsen til Lars Jensen

 

15 mar 1922  fra Lars Jensen til Hans Christian Jensen

 

Se M. nr. 3 Lammefjorden folie 169 adkomst 8:

17 dec 1925  fra H C Jensen til Henrik Nielsen

 

4 dec 1930    fra Henrik Nielsen til Jakob Henrik Larsen (K. 57.000 kr. E. ikke særskilt vurderet) angår tillige 3a Lammefjorden

 

 

 

 

 


Bjerggaard, Østre Vej 16,

matr. nr. 21a

 

Oeders Efterretninger, Jens Pedersen, 27, 3. ægteskab, hustru 32, 2. ægteskab.

 

Gårdens navn var Strandgaard i Gislingegaardens jordebog

 

Gislingegaards fæsteprotokol:

5 sep 1759   folie 1,        Anders Pedersen fæster Ole Olesens Enkes, 8-1-3-1 5/9.

9 jan 1771   folie 23b      Jens Pedersen fæster Anders Pedersens gård, 8-3-1 5/9-

23 dec 1786 folie 60b      Peder Olsen fæster Jens Pedersens gård, 8-1-3-1 5/9    -

9 sep 1790   folie 93a      Ole Jensen fæster Peder Olsens gård, 8-2-1-1 7/18

24 dec 1806 folie 173      Hans Jensen fæster Ole Jensens gård, 8-2-0-1 7/18

20 feb 1810 folie 178b    Lars Christensen fæster Hans Jensens forfaldne gård, 8-2-0-1 7/18, Ole Jensen var på aftægt.

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 4, FT-1787, B7262

 

Peder Olsen 33  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Sidse Hansdatter 26  Gift Madmoder  

Maren Jensdatter 16  Ugift Tjenestepige

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , , F18, FT-1801

 

Ole Jensen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,           aftægt 1810.
Mette Mortens Dr, 49, Gift, Hans Kone, ,
Maren Oles Dr, 16, Ugift, Deres Barn, ,
Peder Olsen, 11, Ugift, Deres Barn, ,
Rasmus Olsen, 25, Ugift, Tieneste Karl, Enr: Matros,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 47, FT-1845

Maren Rasmusdatter, 58, Enke, , Gaardmandsenke, lever af sin jordlod, Her i sognet                 Født på Mosegaard
Rasmus Larsen, 29, Ugift, , hendes børn, væver, Her i sognet     Overtager gården
Niels Larsen, 22, Ugift, , hendes børn, væver, Her i sognet         husmand i Kisserup
Else Larsdatter, 33, Ugift, , hendes børn, væver, Her i sognet     dør ugift på gården
Maria Larsdatter, 27, Ugift, , hendes børn, væver, Her i sognet   g. gmd. Peder Larsen, Uglerup
Karen Larsdatter, 17, Ugift, , hendes børn, væver, Her i sognet  g. Hans Christian Carlmann, Gislinge

 

Østre Vej 12. Fæster under Gislingegaard Gods:

 

Ole Jensen, aftægt 1810

 

Hans Jensen frataget fæstet 1810, pga. misligholdt gård.

 

20/2 1810 Lars Christensen, bror til Christian på Maglehøj,

 

1844 Matriklen Lars Christens enke Maren Rasmusdatter, ca. 1787 til 24/12 1863

 

9/12 1857 fra Baroniet Løvenborg til Rasmus Larsen 2/12 1816 til 8/9 1890, søn.

 

Ca. 1898 fra. Rasmus Larsens enke til sønen Jens Peter Larsen, 8/1 1860 til 19/3 1940

 

 

 


Østre Vej 7

Matr. nr. 21b

 

Til 9/12 1857

 

9/12 1857 fra Baroniet Løvenborg til Christen Larsen, 23/5 1821 til 18/8 1901, bror til Rasmus

 

1907 til hustruens niece Karen Kirstine Larsen og hendes husbond Jens Knud Jensen fra Tuse. Deres søn Svend Læssøe Jensen overtog gården efter forældrene. Efter Svend Læssøes død købte Margit og Keld Petersen gården.

 

Østergaard, Østre Vej 5

Matr. nr. 21c

 

Til 1898 som 21a.

 

1898 fra Rasmus Larsens enke til sønen Jens Christian Larsen. Deres søn Poul Larsen, gift med Inger Petersen fra Thorsgaard overtog gården. De sælger til Betty og Knud Brink. Det er Betty som på konsulent Frode Mortensens opfordring navngiver gården.

 


Elmegaard, Sandbyvej 13

Matr. nr. 22a

 

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 1, FT-1787, B7262

 

Peder Madsen 48  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Karen Jonasdatter 55  Gift Madmoder  

Mette Madsdatter 22  Ugift Hendes barn af første ægteskab  

Lisbeth Madsdatter 17  Ugift Hendes barn af første ægteskab  

Mads Pedersen 14  Ugift Deres barn af andet ægteskab  

Kirsten Pedersdattter 12  Ugift Deres barn af andet ægteskab

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F1, FT-1801, B6412

gl Peder Madsen 61  Enkemand Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Elisabeth Mads Dr 30  Ugift Hans Steddatter  

Mads Pedersen 27  Ugift Hans Søn                        På det første matrikelkort, dtår han som fæster med navnet Store Mads Pedersen, til forskel fra Mads Pedersen ved kirken, på Anexgaard. Tilnavnes oprindelset kan vi kun tænke os til.

Mads Nielsen 15  Ugift Tieneste Dreng

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 65, FT-1834

 

Jeppe Jensen, 43, Gift, , Gaardmand,
Kiersten Jensdatter, 23, Gift, , hans Kone,
Niels Jeppesen, 11, Ugift, , Deres Børn,                 Mor Birthe Andersdatter
Anne Jeppesdatter, 10, Ugift, , Deres Børn,            do.
Karen Jeppesdatter, 7, Ugift, , Deres Børn,            do.
Maren Larsdatter, 20, Ugift, , Tienestepige,
Sidsel Pedersdatter, 19, Ugift, , Tienestepige,

 

holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 68, FT-1845

 

Jeppe Jensen, 55, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Hørbye sogn, Holbeck amt
Ane Ivartsdatter, 31, Gift, , hans kone, Her i sognet
Niels Jeppesen, 22, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Ane Jeppesdatter, 21, Ugift, , deres børn, Her i sognet Gift med Rasmus Larsen, Bjerggaarden
Karn Jeppesdatter, 18, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Kiersten Jeppesdatter, 9, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Jens Jeppesen, 5, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Marn Jeppesdatter, 3, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Anders Jeppesen, 1, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Jens Olsen, 33, Ugift, , tienestekarl, Her i sognet

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 1 Gård, 69, FT-1850

 

Jeppe Jensen, 59 , Gift, , Gårdmand, husfader, Tuse, Holbæk Amt
Ane Ingvartsen, 36 , Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet
Niels Jeppesen, 27 , Ugift, , Deres søn, medhjælper på gården, Her i Sognet
Ane Jeppesen, 25 , Ugift, , Deres datter, Her i Sognet
Kirsten Jeppesen, 14 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Mariane Jeppesen, 12 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Jens Jeppesen, 10 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Maren Jeppesen, 8 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Anders Jeppesen, 6 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Johanne Jeppesen, 4 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Christine Jeppesen, 1 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet


 

1844 Matriklen Jeppe Jensen, fæster under Hagestedgaard senere Hørbygaard

 

19/5 1857 skøde fra C H Grevenkop Chastenskjold, Hørbygaard til Lars Jensen

 

25/9 1916 skøde fra Lars Jensen til Hans Frederik Nielsen

 

Omkring 1940 fra Frederik Nielsen til sønnen Asger Nielsen

 


Anexgaard eller Klokkebækgaard, Kirkevej 3

matr. nr. 23a,

 

Anexgaard er den gamle præstegård fra katolsk tid, da Gislinge var et selvstændig sogn. Efter Reformationen, hvor Gislinge blev anexsogn i Hagested - Gislinge pastorat, forblev Anexgaard i pastoratets eje til efter 1688 matriklen. Hvornår Hagestedgaard købte gården er mig ukendt. Gården har helt op i 1900 tallet skulle stille en rejselade til hesten og et værelse til omklædning til rådighed for præsten.

 

Navnet Klokkebækgaard kan skyldes, at der langt op i 1900tallet gik en stor åben grøft fra Lundemarken mellem skolen og kirkegården hen til gadekæret. Fra gadekæret fortsatte grøften under hovedgaden ud mod Lammefjorden mellem Vaisgaards og Thorsgaards marker.

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, Annexgård, 28, FT-1787, B7262

 

Teksten i folketællingen over Peder og Ane Marie er ”i den festeledige Anexgaard”

 

Peder Jensen 27  Ugift Tjenestekarl  

Ana Maria Jensdatter 22  Ugift Tjenestepige

 

Peders lillebror Lars Jensen er far til pigerne Sidsel og Birthe Lars Dr i FT 1801nedenfor.

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F7, FT-1801, B6412

 

Niels Jensen 30  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Kirsten Niels Dr 29  Gift Hans Kone      gift 3. gang ca. 1802 med Mads Pedersen fra Sandby 6/4 1777 til 23/3 1830

Sidsel Lars Dr 5  Ugift Hendes Barn af 1ste Ægteskab  

Berthe Lars Dr 3  Ugift Hendes Barn af 1ste Ægteskab  

Jens Ipsen 41  Ugift Tieneste Folk  

Karen Oles Dr 18  Ugift Tieneste Folk  

John Pedersen 8  Ugift Plejebarn fra Opfostringshuuset

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , en Gaard, 68, FT-1834

 

Lars Madsen, 28, Gift, , Gaardmand,                     Født på gården, forældre Mads Pedersen og Kirsten Nielsdatter
Maren Nielsdatter, 26, Gift, , hans Kone,
Anne Larsdatter, 2, Ugift, , Deres Datter,
Hans Madsen, 17, Ugift, , Tienestefolk,                  ½bror
Sidsel Larsdatter, 27, Ugift, , Tienestefolk,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 72, FT-1845

 

 

Lars Madsen, 40, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Maren Nielsdatter, 37, Gift, , hans kone, Kundbye sogn, Holbeck amt
Ane Larsdatter, 13, Ugift, , deres børn, Her i sognet                  gift Hans Nielsen matr. nr. 9a
Niels Larsen, 7, Ugift, , deres børn, Her i sognet.                      gift med Jens Mogensens enke, Birkelygaard
Frederika Larsdatter, 7, Ugift, , deres børn, Her i sognet,           dør ugift på Birkelygaard
Jens Rasmussen, 24, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet
Peder Larsen, 30, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet
Karn Johannesdatter, 23, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet
Ane Jensdatter, 17, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet

 

1844 Matriklen Lars Madsen, 11/8 1805 til 12/1 1865, fæster under Hagestedgaard

 

Ca. 1870 yngste søn Hans Larsen 17/7 1846 til 8/11 1901 1901.

 

28/11 1901    Fra Hagestedgaard til Lars Andereasen

 

30 dec 1905  fra Lars Andreasen til Søren Kristian Jokumsen.

 

30 dec 1913  fra S K Jokumsen til Anders Jensen

 

21 dec 1917  fra A Jensens enke Marie til Jens Peter Frederiksen

 

8 apr 1920     skifteudskrift som adkomst for enken Johanne Marie Frederiksen

 

19 sep 1920   fra Johanne Marie Frederiksen til Hans Larsen.

 

15 maj 1925  fra Hans Larsen til Johannes Larsen

 

13 jul 1927    fra Johannes Larsen til Aage Andersen

 

26 jun 1927   fra Aage Andersen til tømrer Jens Christian Jensen (K. 30.584 kr.)

 

 


Lundegaard, matr. nr. 24

 

1844 Matriklen Proprietær Clausen, Gislingegaard, arvefæster under Hagestedgaard

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , Lundegaarden, 85, FT-1834

 

Rasmus Svendsen, 20 , Ugift, , Opsynsmand,         Født i Ny Hagested, senere gmd. i Hagested
Ingeborg Rasmusdatter, 49 , Ugift, , holder Huus,   Hans moster, født i Hagested


 holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge BYE, GISLINGGAARD,81, FT-1840,B7710

                                                

 

 

Hans Jensen Clausen 46 Gift Ejer af Gaarden
Marie Jacobine Clausen 37 Gift Hans kone
Ane Marie Clausen 10 Ugift Deres barn
Jacobine Johanne Clausen 9 Ugift Deres barn
Peter Clausen 8 Ugift Deres barn
Andreas Marino Clausen 6 Ugift Deres barn
Laurentius Clausen 5 Ugift Deres barn
Ane Agathe Clausen 3 Ugift Deres barn
Karen From Clausen 2 Ugift Deres barn
Johanne Marie Varborg 19 Ugift Lærerinde
(Sophie Dothea Green) (22) (Ugift) (Huusjomfrue) er i Bes og
Simon Hans Clausen 18 Ugift Forvalter

 

21/11 1916 skøde fra Udstykningsforeningen til Frants Poulsen

 

25/11 1926 skifteattest som adkomst for enken Kirstine Poulsen

 

Se matr. nr. 19c Kundby

 

 


Mosegaard, Mosegårdsvej 5

matr. nr. 25a

 

Vognserups jordebog:

Der optræder ingen en gård i Gislinge i Vognserups Lægdsjordebog 1733 og 1742, men fra 1754 optræder en Rasmus Mathiasen

Rasmus Ovesen har afløst i 1787

 

Oeders Efterretninger 1771 Rasmus Mathiæsen Gaardmand 59 år Gift 1, hustru 42 år Gift 1.

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge By, , 22, FT-1787, B7262

 

Rasmus Augesen 32  Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 

Maren Nielsdatter 32  Gift Madmoder  

Niels Rasmussen 3  Ugift Deres barn  

Maren Rasmusdatter 1  Ugift Deres barn  

Anna Greisdatter 38  Ugift Tjenestepige

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , F20, FT-1801, B6412

 

Rasmus Ovesen 47  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer,       født i Kundby by.

Maren Niels Dr 45  Gift Hans Kone                                          født i Kundby by.

Maren Rasmus Dr 14  Ugift Deres Barn                                   gift med Lars Christensen, Bjerggaard.

Berthe Rasmus Dr 10  Ugift Deres Barn                                  gift 1. med Peder Jensen gift 2. med Jens Jensen Aagaard.

Karen Rasmus Dr 8  Ugift Deres Barn                                     gift med Jeppe Hansen, Mosegaard.

Ole Mortensen 27  Ugift Tieneste Karl Enr: Matros

 

Holbæk, Tuse, Gislinge, Gislinge, en Gaard, 22, FT-1834, C6051

 

Jeppe Hansen 50  Gift  Gaardmand 

Birthe Rasmusdatter 43  Gift  hans Kone 

Margrethe Jeppes 16  Ugift  Deres Børn 

Anne Jeppesdatter 13  Ugift  Deres Børn 

Hans Jeppesen 10  Ugift  Deres Børn 

Rasmus Jeppesen 8  Ugift  Deres Børn 

Maren Jeppesdatter 5  Ugift  Deres Børn 

Christian Loidevigsen ?? 24  Ugift  Tjenestekarl

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , et Huus, 12, FT-1834

Hans Pedersen, 38, Gift, , Huusmand lever af sin Jordlod,
Birthe Larsdatter, 37, Gift, , hans Kone,
Lars Hansen, 10, Gift, , Deres Børn,
Kirsten Hansdatter, 8, Ugift, , Deres Børn,
Anne Hansdatter, 3, Ugift, , Deres Børn,


holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge Bye, , En Gaard, 12, FT-1840

 

Hans Pedersen, 44, Gift, , Gaardmand,
(Birthe!)Sidse Larsdatter, 43, Gift, , Hans kone,
Lars Hansen, 16, Ugift, , Deres barn,
Kirsten Hansdatter, 14, Ugift, , Deres barn,
Ane Hansdatter, 9, Ugift, , Deres barn,
Karen Marie Hansdatter, 5, Ugift, , Deres barn,
Hans Hansen, 3, Ugift, , Deres barn,
Christen Frederiksen, 30, Ugift, , Tjenestefolk,
Ingeborg Andersdatter, 27, Ugift, , Tjenestefolk,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , en gaard, 53, FT-1845

 

Hans Pedersen, 49, Gift, , Gaardmand, lever af sin jordlod, Her i sognet
Birthe Larsdatter, 48, Gift, , hans kone, Her i sognet
Lars Peder Hansen, 21, Ugift, , hans kone, Her i sognet
Hans Hansen, 8, Ugift, , hans kone, Her i sognet
Kiersten Hansdatter, 19, Ugift, , hans kone, Her i sognet
Ane Hansdatter, 14, Ugift, , hans kone, Her i sognet
Karn Hansdatter, 10, Ugift, , hans kone, Her i sognet
Sørn Kristesen, 25, Ugift, , tienestefolk, Her i sognet
Ellen Nielsdatter, 27, Ugift, , tienestefolk, Kundbye sogn, Holbeck amt


 

1844 Matriklen H. Pedersen, fæster under Vognserup.

 

12 aug 1874  fra Baroniet Løvenborg til Lars Hansen

 

27 aug 1891  skifteattest som adkomst for enken Caroline Jensen

 

20 dec 1900  skifteattest som adkomst for Hans Jensen (af Kastrup)

 

18 jun 1912   fra Hans Jensen til Lars Madsen Larsen, født på Birkelygaard

 

17 maj 1941  fra Lars Madsen Larsen til datter og svigersøn Ingrid Bonde f. Larsen og Sigvald Bonde

 

6 jan 1950 skifteattest som adkomst for Sigvald Bonde på hans afdøde hustru Ingrid Bondes andel. E. for hele ejendommen 67.600 kr.).


 Adelers Alle 19, matr. nr. 26 og 3f

 

1817 Arvefæste fra Universitetet til Ole Andersen

 

27/3 1841 fra Ole Andersen til svigersøn Hans Knudsen..

 

1/7 1873 fra Hans Knudsen til sønnen Ole Hansen

 

1911 fra Ole Hansen til Rasmussen

Snekkehus, Adelers Alle 36

matr. nr. 28a

 

holbaek, Tuse, Gislinge, Gislinge, , et Huus, 76, FT-1834

 

Søren Nielsen, 33 , Gift, , Huusmand lever af sin Jordlod,
Karen Sørensdatter, 31 , Gift, , hans Kone,
Niels Sørensen, 3 , Ugift, , Deres Børn,
Karen Sørensdatter, 1 , Ugift, , Deres Børn,
Maren Jørgensdatter, 17 , Ugift, , Tienestepige,


holbaek, Tuse, Gislinge, , , et huus, 64, FT-1845

 

Søren Nielsen, 44, Gift, , huusmand, lever af sin jordlod, Kundbye sogn, Holbeck amt
Karen Sørensdatter, 42, Gift, , hans kone, Kundbye sogn, Holbeck amt
Ane Sørensdatter, 10, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Elisabeth Sørensdatter, 8, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Frederika Sørensdatter, 6, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Søren Sørensen, 2, Ugift, , deres børn, Her i sognet

 

 

1844 Matriklen Søren Nielsen, f. ca. 1801 på Viekær, Sandby til 23/7 1868, arvefæster under Kommunitetet.

 

15/4 1846 fra Søren Nielsen til Søren Pedersen, Frederik Pedersens farfar.

 

 

Tilbage til ”Min Slægt”

 

Tilbage til forsiden