Opdateret 15 oktober 2012

Gårdene i Trønninge, Kundby sogn, Holbæk amt

 

Indhold

 

Kilder 1

Fordord. 1

Storegaard, Hans Nielsen. 2

Hørhavegaard, Mejnert Nielsen. 4

Hyldagergaard, Jens Christiansen. 6

Grønvældsgaard, Michael Larsen. 8

Skovholm, Niels Jørgensen. 9

Jagtgaard, Niels Larsen. 11

Aasebækgaard, Hans Christensen. 13

Garbogaard, Rasmus Larsen. 15

Krogagergaard, Jens Larsen. 17

Matr. nr. 10, Peder Pedersen. 19

Grønnegaard, Hans Larsen. 21

Nybrogaard, Peder Hansen. 23

 

Kilder

 

"Grundlæggende information om husstandens sammensætning er hentet fra Dansk Demografisk Database, ddd.dda.dk  ".

 

Forbindelsen på flere gårde fra FT 1787/1801 til FT 1834 er fundet blandt skifter på Aurelia Clemons hjemmesidepå adressen http://www.aurelia-clemons.dk/index.htm  

 

 

Fordord

 

Trønninge by havde 12 gårde, eller rettere 1 proprietærgård og 11 gårde. Københavns Universitet ejede proprietærgården og 8 alm. bøndergårde. De sidste 3 gårde hørte undet det lokale gods ”Vognserup”, der igen hørte under baroniet Løvenborg, som ligger få km. syd for Trønninge. Vognserup ligger mellem Trønninge og Kundby.

 

 

                                                    Et tidligt udskiftningskort over Trønninge by

 

 

Storegaard, Hans Nielsen

 

Storegaard var gård nr. 11 i 1688 matriklen. Ejer var Københavns Universitet og fæsteren hed Jens Laursen.

 

Hvornår fæstet er overgået til Dines Jørgensen fra Hagested vides ikke, men Dines Jørgensen i Trønninge begraver sønnen Jørgen 1 apr 1685, som var døbt 10 jun 1683 i Hagested. 5 nov 1687 bliver Dines Jørgensens moder Karen Pedersdatter begravet.

 

Dines’ første hustru Anne Jensdatter bliver begravet 4 jan 1701 og Dines bliver gift 2. gang med Jens Andersens enke Ingeborg Larsdatter født på Nybrogaard. De får 3 børn. Nr 2 Jørgen bliver forpagter på Hagestedgaard.

 

Dines Jørgensen bliver begravet 2 nov 1711 og Ingeborg bliver gift 3. gang med Jens Jørgensen. Han dør 16 apr 1740 og Ingeborg blever gift 4. gang med Niels Olsen.

 

Ingeborg Larsdatter bliver begravet 7 maj 1746, og Niels Olsen bliver gift 2. gang 5 mar 1751 med smed Michael Pedersens datter Kirsten Michaelsen fra Kundby.

 

I sommeren 1753 var Ludvig Holberg forbi Trønninge for at udvise træer i Universitetes skove. Det var en frygtelig våd og kold sommer, så Holberg søgte våd og syg ly på Storegaard, hvor Kirsten og Niels Olsen plejede ham, så han lovede Kirsten at hun skulle blive betænkt i hans testamente, men det glemte professoren da han var kommet tilbage til hovedstaden. Han døde nogle måneder senere. Hele den historie har kontorchef H. G. Olrik beskrevet i ”Fra Holbæk Amt 1932” med titlen ”Ludvig Holbergs sidste Skovrejse”.

 

Niels Olsen blev begravet 28 maj 1762, og Kirsten blev gift 2. gang med Jens Andersen Vastrup fra Jylland. Han bliver begravet 3 maj 1766 og Kirsten bliver gift 3. gang med Erik Andersen fra Bognæs. Han var Ingeborg Larsdatters nevø.

 

Erik Andersen og Kirsten Michaelsdatter får 4 børn. Den førstefødte Ingeborg Eriksdatter blev 20 år gammel 10 mar 1786 gift med enkemanden Daniel Leerbek fra Vintre Mølle.

 

Oeders Efterretninger 1771: Erich Andersen, 33 år, 1. ægteskab, hustru 40 år, 3. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

1a                  Sognefoged Hans Nielsen                        13-6-0-1¼

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 100, FT-1787

 

Daniel Leerbek, 43 , Gift, Husbonde, Gårdbeboer,
Ingeborg Erichsdatter, 20 , Gift, Madmoder, ,                          Født på gården
Kirsten Michaelsdatter, 58 , Enke(mand), Konens moder, ,
Birthe Erichsdatter, 15 , Ugift, Konens søster, ,
Erich Johansen, 3 , Ugift, Antaget barn, ,
Christen Hansen, 31 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Niels Hansen, 22 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Søren Mogensen, 19 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Niels Nielsen, 13 , Ugift, Tjenestedreng, ,
Christen Nielsen, 14 , Ugift, Tjenestedreng, ,
Sidsel Pedersdatter, 36 , Ugift, Tjenestepige, ,
Kirsten Pedersdatter, 21 , Ugift, Tjenestepige, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 1, FT-1801

 

Jens Henrich Christiansen, 38 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer, 
Ingeborg Eriksdatter, 34 , Gift, hans kone, ,
Erik Danielsen, 11 , Ugift, hendes søn, ,
Bente Maria Jensdatter, 1 , Ugift, deres datter, ,
Jens Jensen, 70 , Enkemand, husbondens stedfar, ,
Christian Jensen, 18 , Ugift, hans sønner, ,
Jens Jensen, 14 , Ugift, hans sønner, ,
Kirsten Michaelsdatter, 72 , Enke, konens mor, ,
Søren Pedersen, 21 , Ugift, tjenestefolk, ,
Lars Nielsen, 21 , Ugift, tjenestefolk, ,
Jens Jørgensen, 15 , Ugift, tjenestefolk, ,
Maren Hansdatter, 19 , Ugift, tjenestefolk, ,
Ana Olesdatter, 16 , Ugift, tjenestefolk, ,
Bodild Pedersdatter, 21 , Ugift, tjenestefolk, ,
Sidsel Pedersdatter, 50 , Ugift, opholdende, nyder almisse,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 1, FT-1834

 

Hans Nielsen, 36 , Gift, , Gaardmand og sognefoged,                Bror Meinert Nielsen, Hørhavegaard
Birthe Marie Jensdatter, 34 , Gift, , Hans kone,                        Bente Marie, født på gården
Michael Hansen, 11 , Ugift, , Deres børn,
Kirsten Hansdatter, 8 , Ugift, , Deres børn,
Lars Hansen, 2 , Ugift, , Deres børn,
Søren Pedersen, 21 , Ugift, , Tjenestefolk,
Jacob Nielsen, 30 , Ugift, , Tjenestefolk,
Daniel Erichsen, 17 , Ugift, , Tjenestefolk,
Jens Nielsen, 12 , Ugift, , Tjenestefolk,
Karen Hansdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk,
Maren Jeppesdatter, 20 , Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Mikkelsdatter, 15 , Ugift, , Tjenestefolk,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 158, FT-1845

 

Hans Nielsen, 46 , Enkemand, , Gaardmand og Sognefoged, Tudse Hb. A
Michael Hansen, 22 , Ugift, , hans Børn, I Sognet [Kundby]
Kirsten Hansdatter, 19 , Ugift, , hans Børn, I Sognet [Kundby]
Lars Hansen, 13 , Ugift, , hans Børn, I Sognet [Kundby]
Anders Jensen, 30 , Ugift, , Tjenestefolk, Hjembek Hb. A
Birthe Olsdatter, 30 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Karen Jensdatter, 20 , Ugift, , Tjenestefolk, Udby Hb. A.

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge, 1 Gård, 17, FT-1850, C8824

 

Hans Nielsen 52  Enkemand  Gårdmand, husfader Tuse, Holbæk Amt

Michael Hansen 28  Ugift  Hans søn Her i Sognet

Lars Hansen 18  Ugift  Hans søn Her i Sognet

Kirsten Hansdatter 24  Ugift  Hans datter Her i Sognet

Niels Michaelsen 5  Ugift  Plejebarn Her i Sognet

Jens Nielsen 35  Ugift  Tjenestefolk Her i Sognet

Mikkel Nielsen 63  Enkemand  Tjenestefolk Her i Sognet

Marie Frederiksdatter 30  Ugift  Tjenestefolk Sengeløse

Marie ??? 26  Ugift  Tjenestefolk Tølløse, Holbæk Amt

Jens Hendriksen 79  Enkemand  Aftægtsmand Grevinge, Holbæk Amt

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, Skovgaarden, 197, FT-1860, C2754

 

Peder Sørensen 33  Gift Husfader. Inderste. Daglejer  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Maren Christensen 33  Gift Hans Kone  Værslev Sogn, Holbæk Amt

Ole Sørensen 65  Enkemand Røgter  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

 

I den originale FT står der Storgaarden og ikke Skovgaarden.

 

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

Matr. nr. 1b   Jens Sørensen                                           2-1-1-1½

 

holbaek, Tuse, Kundby, Kundby, , et hus, 52, FT-1834

 

Jens Sørensen, 37 , Gift, , Husmand,
Maren Pedersdatter, 40 , Gift, , Hans kone,
Jens Sørensen, 13 , Ugift, , Deres børn,
Kathrine Sørensdatter, 8 , Ugift, , Deres børn,
Karen Jensdatter, 5 , Ugift, , Deres børn,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , Et Boelssted, 122, FT-1845

 

Jens Sørensen, 46 , Gift, , Boelsmand, I Sognet [Kundby]
Magrethe Pedersdatter, 41 , Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Ane Katrine Jensdatter, 12 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Ane Kirstine Jensdatter, 6 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Birthe Rasdatter, 17 , Ugift, , Tjenestepige, I Sognet [Kundby]


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 hus, 20, FT-1850

 

Jens Sørensen, 51 , Gift, , Boelsmand, husfader, Uggerløse, Holbæk Amt
Margrethe Pedersdatter, 46 , Gift, , Hans Hustru, Soderup, Holbæk Amt
Ane Cathrine Jensen, 17 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet


 

 


Hørhavegaard, Mejnert Nielsen

 

Oeders Efterretninger 1771: Niels Hansen, 31 år, 1. ægteskab, hustru 44 år, 2. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

Matr. nr. 2a                         Meinert Nielsen                  6-4-3-2½

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 103, FT-1787

 

Niels Hansen, 49 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,           født i Sandby, begravet 17. maj 1799
Karen Mortensdatter, 68 , Gift, Madmoder, ,
Jeppe Nielsen, 26 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Ana Margrethe Nielsdatter, 20 , Ugift, Tjenestepige, ,
Jens Andersen, 16 , Ugift, Tjenestedreng, ,
Mariana, 17 , Ugift, Tjenestepige, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 4, FT-1801

 

Hans Larsen, 45 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,             Født på gården, død juni 1805 barnløs
Ellen Hansdatter, 44 , Gift, hans kone, ,                                  Født på Grønnegaard
Peder Nielsen, 20 , Ugift, tjenestefolk, ,
Peder Nielsen, 16 , Ugift, tjenestefolk, ,
Ellen Kirstine Hansdatter, 20 , Ugift, tjenestefolk, ,
Karen Mortensdatter, 82 , Enke, husbondens mor, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 2, FT-1834

 

Meinert Nielsen, 33 , Gift, , Gaardmand,                                 Bror Hans Nielsen, Storegaard
Karen Larsdatter, 27 , Gift, , Hans kone,                                 Født på Jagdgaard
Ane Margrethe Meinertsdatter, 5 , Ugift, , Deres børn,
Lars Meinertsen, 2 , Ugift, , Deres børn,
Hans Henrichsen, 21 , Ugift, , Tjenestefolk,
Peder Mikkelsen, 18 , Ugift, , Tjenestefolk,
Sidse Henrichsdatter, 25 , Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Jensdatter, 19 , Ugift, , Tjenestefolk,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 141, FT-1845

 

Meinert Nielsen, 45 , Gift, , Gaardmand, Tudse S. H. Amt
Karen Larsdatter, 39 , Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Ane Meinertsdatter, 16 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Lars Meinertsen, 13 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]                        overtager gården
Christen Meinertsen, 10 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Niels Meinertsen, 7 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Hansa Meinertsen, 3 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Niels Andreasen, 24 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Niels Pedersen, 18 , Ugift, , Tjenestefolk, Tudse S. Hb. A
Marie Nielsdatter, 20 , Ugift, , Tjenestefolk, Tudse S. Hb. A

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 12, FT-1850

 

Meinert Nielsen, 49 , Gift, , Gårdmand, husfader, Tuse, Holbæk Amt
Karen Larsdatter, 44 , Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet
Ane Margrethe Meinertsen, 21 , Ugift, , Deres datter, Her i Sognet
Lars Meinertsen, 18 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Christen Meinertsen, 15 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Niels Meinertsen, 12 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Birthe Meinertsen, 3 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Ane Christine Christensen, 17 , Ugift, , Tjenestepige, Holbæk By

 

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 169, FT-1860, C2754

 

Meinert Nielsen 59  Gift Husfader. Gaardmand  Tuse Sogn, Holbæk Amt

Karen Larsdatter 54  Gift Hans Kone  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Lars Meinertsen 28  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Christen Meinertsen 25  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Niels Meinertsen 22  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Birthe Meinertsen 13  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ane Sophie Nielsen 25  Ugift Tjenestepige  Faarevejle Sogn, Holbæk Amt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Hyldagergaard, Jens Christiansen

 

Oeders Efterretninger 1771: Lars Larsen død, enken 30 år, 1. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

Matr. nr. 3a                         Jens Christiansen                7-0-1-0

 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 109, FT-1787

 

Jens Pedersen, 39 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Ana Hansdatter, 34 , Gift, Madmoder, ,                                   Født på Grønvældsgaard
Maren Jensdatter, 8 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Lars Jensen, 6 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Hans Jensen, 5 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Ellen Jensdatter, 3 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Hans Andersen, 23 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Maren Sørensdatter, 18 , Ugift, Tjenestepige, ,
Mads Nielsen, 16 , Ugift, Tjenestedreng, ,

 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 10, FT-1801

gamle Jens Pedersen, 53 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Ana Hansdatter, 48 , Gift, hans kone, ,
Maren Jensdatter, 20 , Ugift, deres børn, ,
Lars Jensen, 19 , Ugift, deres børn, ,
Hans Jensen, 17 , Ugift, deres børn, ,
Ellen Jensdatter, 15 , Ugift, deres børn, ,              
Birthe Jensdatter, 11 , Ugift, deres børn, ,

Peder Jensen, 7 , Ugift, deres børn, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 7, FT-1834

 

Karen Marie Christensdatter, 35 , Enke, , Gaardmandsenke,
Jens Jensen, 12 , Ugift, , Hendes sønner,
Lars Jensen, 6 , Ugift, , Hendes sønner,
Jens Christiansen, 30 , Ugift, , Tjenestefolk,
Jeppe Christensen, 22 , Ugift, , Tjenestefolk,
Søren Olsen, 19 , Ugift, , Tjenestefolk,
Ellen Larsdatter, 19 , Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Sørensdatter, 17 , Ugift, , Tjenestefolk,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 157, FT-1845

 

Jens Christiansen, 41 , Gift, , Gaardmand, Hagested Hb. A.                          Født i Mårsø, mor Maren Jensdatter født her på gården 1780.
Karen Christensdatter, 46 , Gift, , hans Kone, Butterup Hb. A
Lars Jensen, 17 , Gift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Karen Jensdatter, 11 , Gift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Ane Jensdatter, 8 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Søren Jansen, 24 , Ugift, , Tjenestefolk, Kjøbenhavn
Dorthe Larsdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk, Boerup Hb. A.
Ane Larsdatter, 19 , Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 16, FT-1850

 

Jens Christiansen, 46 , Gift, , Gårdmand, husfader, Hagested, Holbæk Amt
Karen Marie Christensdatter, 52 , Gift, , Hans Hustru, Butterup, Holbæk Amt
Lars Jensen, 23 , Ugift, , Deres søn, medhjælper på gården, Her i Sognet
Ane Marie Jensen, 13 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Anders Pedersen, 19 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Karen Pedersdatter, 23 , Ugift, , Tjenestefolk, Butterup, Holbæk Amt
Ane Jacobsdatter, 20 , Ugift, , Tjenestefolk, Vallekilde, Holbæk Amt


 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 183, FT-1860, C2754

 

Jens Jensen 36  Gift Husfader. Gaardmand  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Else Kirstine Rasmussen 30  Gift Hans Kone  Tveje Merløse Sogn, Holbæk Amt

Ane Marie Jensen 23  Ugift Mandens Søster. Sypige  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Carl Rasmussen 17  Ugift Tjenestekarl  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Birthe Marie Christensen 20  Ugift Tjenestepige  Grevinge Sogn, Holbæk Amt

Dorthea Kirstine Jensen 17  Ugift Tjenestepige  Kundby Sogn, Holbæk Amt

 

 


Grønvældsgaard, Michael Larsen

 

Oeders Efterretninger 1771: Hans Jensen, 49 år, 1. ægteskab, hustru 39 år, 1. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

Matr. nr. 4a                         Michael Larsen                   7-2-1-0, med den nutidige adresse Trønninge By 11, 4420 Regstrup

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 105, FT-1787

 

Ana Nielsdatter, 56 , Enke(mand), Madmoder, Gårdbeboer,
Ellen Hansdatter, 30 , Ugift, Hendes datter, ,                                             Gift Hørhavegaard
Lars Christensen, 23 , Gift, Konens datters mand, Tjener under konens moder,                Født i Kundby matr. nr. 20
Kirsten Hansdatter, 25 , Gift, Hans kone, ,
Hans Larsen, 2 , Ugift, Deres søn, ,
Niels Jensen, 26 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Mads Christensen, 16 , Ugift, Tjenestekarl, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 6, FT-1801

 

Lars Christensen, 37, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Kirsten Hansdatter, 39, Gift, hans kone, ,
Hans Larsen, 15, Ugift, deres børn, ,
Ellen Larsdatter, 13, Ugift, deres børn, ,
Christen Larsen, 9, Ugift, deres børn, ,
Ana Larsdatter, 6, Ugift, deres børn, ,
Michel Larsen, 4, Ugift, deres børn, ,
Peder Larsen, 1, Ugift, deres børn, ,
Sidsel Pedersdatter, 16, Ugift, tjenestefolk, ,
Ana Nielsdatter, 70, Enke, konens mor, ,

 

Kirsten Hansdatter bliver begravet 4. januar 1805, og Lars Christensen bliver gift 2. gang 13. marts 1805 i Kundby kirke  med en slægtning Kirsten Jørgensdatter fra Kisserup, Tuse Næs.

 

Lars Christensen bliver begravet 26. februar 1806, og enken Kirsten Jørgensdatter bliver gift 25. juli 1806 i Kundby kirke med fætter Peder Hansen fra Ulstrup i Vig sogn. Han overtager fæstet, men de er gået på aftægt før FT 1834, hvor Lars Christensens søn Michael har overtaget fæstet. Peder og Kirsten kan følges i folketællingerne i Trønninge mindst frem til den i 1850.

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 12, FT-1834

 

Michael Larsen, 38 , Gift, , Gaardmand,                 født på gården
Inger Kirstine Christiansdatter, 25 , Gift, , Hans kone,
Kirsten Michaelsdatter, 5 , Ugift, , Deres børn,
Søren Michaelsen, 2 , Ugift, , Deres børn,
Peder Larsen, 34 , Ugift, , Tjenestefolk,
Jørgen Pedersen, 17 , Ugift, , Tjenestefolk,
Maren Larsdatter, 18 , Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Christensdatter, 25 , Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Margrethe Nielsdatter, 68 , Enke, , får aftægt af en gaard i byen,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 11, FT-1850

 

Michael Larsen, 53 , Gift, , Gårdmand, husfader, Her i Sognet
Inger Christiansdatter, 40 , Gift, , Hans Hustru, Gislinge,            far Christian Christensen, Maglehøj
Kirsten Michaelsdatter, 21 , Ugift, , Deres datter, Her i Sognet
Karen Michaelsen, 11 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Søren Michaelsen, 17 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Lars Michaelsen, 15 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Bodil Christensdatter, 18 , Ugift, , Tjenestepige, Her i Sognet

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 182, FT-1860, C2754

 

Inger Kirstine Christiansdatter 51  Enke Husmoder. Gaardkone  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

Søren Michaelsen 28  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Lars Michaelsen 26  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Karen Michaelsen 21  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Maren Hansdatter 36  Ugift Tjenestepige  Mørkøv Sogn, Holbæk Amt

Frederikke Christensen 14  Ugift Tjenestepige  Butterup Sogn, Holbæk Amt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 


Skovholm, Niels Jørgensen

 

Oeders Efterretninger 1771: Niels Nielsen, død, enken 49 år, 1. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

5a                  Niels Jørgensen                                        7-4-0-1¼

5b                  do                                                             0-2-2-2¼

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 106, FT-1787

 

Christen Nielsen, 39 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer, far Niels Nielsen, gmd. Trønninge, farfar Niels Andersen, gmd. Sandby.
Ana Maria Pedersdatter, 28 , Gift, Madmoder, ,
Niels Christensen, 3 , Ugift, Deres barn, ,
Maren Christensdatter, 1 , Ugift, Deres barn, ,
Lars Jørgensen, 25 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Ingeborg Jensdatter, 30 , Ugift, Tjenestepige, ,
Ole Nielsen, 10 , Ugift, Tjenestedreng, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 7, FT-1801

 

Christen Nielsen, 52, Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Ana Maria Pedersdatter, 41, Gift, hans kone, ,
Niels Christensen, 16, Ugift, deres børn, ,
Maren Christensdatter, 14, Ugift, deres børn, ,
Ana Christensdatter, 12, Ugift, deres børn, ,
Peder Christensen, 9, Ugift, deres børn, ,
Mads Christensen, 5, Ugift, deres børn, ,
Peder Hansen, 16, Ugift, tjenestefolk, ,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 4, FT-1834

 

Niels Jørgensen, 27 , Gift, , Gaardmand,
Kirsten Larsdatter, 25 , Gift, , Hans kone,              Født på Jagdgaard
Karen Sophie Nielsdatter, 2 , Ugift, , Deres datter,
Carl Nielsen, 23 , Ugift, , Tjenestefolk,
Maren Jensdatter, 26 , Ugift, , Tjenestefolk,
Jens Nielsen, 19 , Ugift, , Tjenestefolk,
Marie Pedersdatter, 75 , Enke, , får aftægt af gaarden,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 121, FT-1845

 

Niels Jørgensen, 38 , Gift, , Gaardmand, Grandløse Hb. A.
Kirsten Larsdatter, 36 , Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Lars Nielsen, 10 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]          

Karen Nielsdatter, 2 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Maren Nielsdatter, 4 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Søren Pedersen, 29 , Ugift, , Tjenestefolk, Butterup Hb. A
Anders Pedersen, 17 , Ugift, , Tjenestefolk, Butterup Hb. A
Kirstine Pedersdatter, 22 , Ugift, , Tjenestefolk, Butterup Hb. A
Kirsten Nielsdatter, 17 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 7, FT-1850

 

Niels Jørgensen, 43 , Gift, , Gårdmand, husfader, Grandløse, Holbæk Amt
Birthe Larsdatter, 41 , Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet                               Mon ikke Birthe er en fejl og hun rettelig hedder Kirsten
Lars Nielsen, 15 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Birthe Marie Nielsen, 12 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Karen Kirstine Nielsen, 7 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Maren Sophie Nielsen, 5 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Jens Nielsen, 3 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Christian Jørgensen, 22 , Ugift, , Tjenestefolk, København
Else Kirstine Pedersdatter, 27 , Ugift, , Tjenestefolk, Butterup, Holbæk Amt
Karen Hansdatter, 17 , Ugift, , Tjenestefolk, Butterup, Holbæk Amt

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 198, FT-1860, C2754

 

Kirsten Larsdatter 51  Enke Husmoder. Gaardmandsenke  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Lars Nielsen 25  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Birthe Marie Nielsen 22  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Karen Kirstine Nielsen 17  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Maren Sophie Nielsen 15  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Jens Nielsen 13  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Niels Larsen 22  Ugift Tjenestekarl  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Jens Nielsen 19  Ugift Tjenestekarl  Nørre Jernløse Sogn, Holbæk Amt

   


Jagtgaard, Niels Larsen

 

Oeders Efterretninger 1771: Mogens Sørensen, 50 år, 2. ægteskab, hustru 30 år, 1. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

Matr.nr. 6a                          Niels Larsen                        8-2-3- ¼

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 101, FT-1787

 

Niels Jørgensen, 50 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer, Død 17/5 1795
Kirsten Olesdatter, 45 , Gift, Madmoder, ,
Kirstine Mogensdatter, 22 , Ugift, Barn af konens første ægteskab,  Husbond overtager gården.
Christen Mogensen, 16 , Ugift, Barn af konens første ægteskab, ,
Ellen Nielsdatter, 13 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,              gift med ½søsters husbond.
Mogens Nielsen, 10 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,               Gmd. matr. nr. 18a Gislinge.
Jørgen Nielsen, 7 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Birte Nielsdatter, 1 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 2, FT-1801

 

Lars Jensen, 38 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Kirstine Mogensdatter, 36 , Gift, hans kone, ,        
død 9/12 1801, 36 år
Ana Larsdatter, 4 , Ugift, deres børn, , 
Niels Larsen, 2 , Ugift, deres børn, ,                     Overtager gården
Jens Larsen, 1 , Ugift, deres børn, ,                      Do Krogagergaard matr. nr. 9
Kirsten Olesdatter, 59 , Enke, konens mor, ,
Birthe Nielsdatter, 15 , Ugift, tjenestefolk, ,           konens halvsøster
Jørgen Nielsen, 21 , Ugift, tjenestefolk, ,               do halvbror
Niels Larsen, 13 , Ugift, tjenestefolk, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 9, FT-1834

 

Niels Larsen, 37 , Ugift, , Gaardmand,                                    født på gården
Ellen Nielsdatter, 60 , Enke, , Hans moder,             Stedmor, moders ½søster, født på gården
Kirstine Larsdatter, 31 , Separeret, , Mandens søster,
Christen Madsen, 9 , Ugift, , Hendes børn,
Jens Madsen, 5 , Ugift, , Hendes børn,
Mogens Sørensen, 25 , Ugift, , Tjenestefolk,
Niels Pedersen, 18 , Ugift, , Tjenestefolk,
Lars Christensen, 17 , Ugift, , Tjenestefolk,
Christiane Henrichsdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk,
Kirsten Jensdatter, 14 , Ugift, , Tjenestefolk,

holbaek, Tuse, Kundby, Tronninge, , En gaard, 10, FT-1840

 

Niels Larsen, 43 , Gift, , Gaardmand,
Ane Christiansdatter, 30 , Gift, , Hans kone, far Christian Christensen, Maglehøj, Gislinge
Ellen Nielsdatter, 65 , Enke, , Mandens moder,                         Stedmoder,
død 17. maj 1848
Ane Kirstine Nielsen, 1 , Ugift, , Datter,
Anders Madsen, 22 , Ugift, , Tjenestefolk,
Lars Pedersen, 17 , Ugift, , Tjenestefolk,
Johanne Christiansdatter, 25 , Ugift, , Tjenestefolk,
Johanne Rasmusdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Marie Christensen, 16 , Ugift, , Tjenestefolk,
Christen Madsen, 15 , Ugift, , Plejebarn,                                 nevø


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 127, FT-1845

 

Niels Larsen, 48 , Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Ane Christiansdatter, 35 , Gift, , hans Kone, Gislinge Hb. A
Ane Kirstine Nielsdatter, 6 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Birthe Marie Nielsdatter, 5 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Lars Nielsen, 3 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Karen Sophie Nielsdatter, 1 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Ellen Nielsdatter, 71 , Enke, , Aftægtskone, I Sognet [Kundby]
Christen Madsen, 20 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]                     Nevø
Jens Nielsen, 30 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Ane Christensdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Karen Pedersdatter, 25 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 6, FT-1850

 

Niels Larsen, 53 , Gift, , Gårdmand, husfader, Her i Sognet
Ane Christiansdatter, 39 , Gift, , Hans Hustru, Gislinge, Holbæk Amt
Ane Kirstine Nielsen, 11 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Birthe Nielsen, 10 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Lars Nielsen, 8 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet                     Overtager gården
Sophie Nielsen, 3 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet                  gift med Jens Nielsen nr. 5
Jens Christen Nielsen, 1 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Christen Madsen, 25 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet,                            nevø
Anders Pedersen, 22 , Ugift, , Tjenestefolk, Butterup, Holbæk Amt
Ane Marie Nielsen, 24 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet
Johanne Marie Nielsen, 18 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet


 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 199, FT-1860, C2754

 

Ane Christiansdatter 50  Enke Husmoder. Gaardkone  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

Birthe Marie Nielsen 20  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Lars Nielsen 18  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Karen Sophie Nielsen 13  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Jens Christian Nielsen 11  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Niels Michael Nielsen 8  Ugift Hendes Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Christen Madsen 35  Ugift Bestyrer af Gaarden  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Frederik Vilhelm Andersen 20  Ugift Tjenestekarl  København

Jeppe Jensen 15  Ugift Tjenestedreng  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Cathrine Nielsen 22  Ugift Tjenestepige  Kundby Sogn, Holbæk Amt

 

 


Aasebækgaard, Hans Christensen

 

Oeders Efterretninger 1771: Lars Ipsen, 76 år, 1. ægteskab, hustru 50 år, 1. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

Matr. nr. 7a                         Hans Christensen                7-2-0-½

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 102, FT-1787

 

Jens Philipsen, 49 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Karen Rasmusdatter, 30 , Gift, Madmoder, ,
Lars Jensen, 1 , Ugift, Søn af sidste ægteskab, ,
Hans Olsen, 22 , Ugift, Tjenestekarl, National soldat,
Karen Pedersdatter, 22 , Ugift, Tjenestepige, ,
Mads Christensen, 14 , Ugift, Tjenestedreng, ,
Susanne Pedersdatter, 11 , Ugift, Tjenestepige, ,


 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 3, FT-1801

 

Christen Hansen, 45 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Karen Rasmusdatter, 47 , Gift, hans kone, ,
Hans Christensen, 4 , Ugift, deres søn, ,
Lars Jensen, 15 , Ugift, hendes børn, ,
Christian Jensen, 12 , Ugift, hendes børn, ,
Jens Pedersen, 21 , Ugift, tjenestefolk, ,
Ana Pedersdatter, 18 , Ugift, tjenestefolk

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 5, FT-1834

 

Hans Christensen, 39 , Gift, , Gaardmand,
Sidse Jensdatter, 29 , Gift, , Hans kone,
Ane Margrethe Geertsdatter, 18 , Ugift, , Stedbørn,                  død 8 dec 1838
Niels Geert Geertsen, 14 , Ugift, , Stedbørn,
Jens Hansen, 12 , Ugift, , Deres børn,
Maren Hansdatter, 9 , Ugift, , Deres børn,
Hans Hansen, 6 , Ugift, , Deres børn,
Rasmus Hansen, 1 , Ugift, , Deres børn,
Jens Christian Pedersen, 35 , Ugift, , Tjenestefolk,
Maren Poulsdatter, 28 , Ugift, , Tjenestefolk,
Christen Hansen, 78 , Gift, , får aftægt af gaarden,
Karen Jensdatter, 79 , Gift, , Hans kone,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 132, FT-1845

 

Hans Christensen, 48 , Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]
Sidse Jensdatter, 39 , Gift, , hans Kone, Qvanløse Hb. Amt
Jens Hansen, 23 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Maren Hansdatter, 20 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Hans Hansen, 17 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Bodil Hansdatter, 13 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Rasmus Hansen, 12 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Karen Marie Hansdatter, 10 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Christen Hansen, 2 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Karen Hansdatter, 20 , Ugift, , Tjenestepige, Hagested Hb. A.


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 13, FT-1850

 

Hans Christensen, 54 , Gift, , Gårdmand, husfader, Her i Sognet
Sidse Jensdatter, 46 , Gift, , Hans Hustru, Grandløse, Holbæk Amt
Jens Hansen, 28 , Ugift, , Deres søn, medhjælper på gården, Her i Sognet
Maren Hansdatter, 25 , Ugift, , Deres datter, Her i Sognet
Rasmus Hansen, 17 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Karen Marie Hansen, 15 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Christen Hansen, 7 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Maren Hansdatter, 28 , Ugift, , Tjenestefolk, Mørkøv, Holbæk Amt
Lars Petersen, 18 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet


 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 195, FT-1860, C2754

 

Hans Christensen 64  Gift Husfader. Gaardmand  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Sidse Jensdatter 54  Gift Hans Kone  Kvanløse Sogn, Holbæk Amt

Jens Hansen 38  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Marie Jensdatter 38  Ugift Tjenestepige  Søstrup Sogn, Holbæk Amt

Ane Cecilie Christensen 19  Ugift Tjenestepige  Kundby Sogn, Holbæk Amt

 

 


Garbogaard, Rasmus Larsen

 

Oeders Efterretninger 1771: Morten Ipsen, 34 år, 1. ægteskab, hustru 25 år, 1. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

Matr. nr. 8a,                        Rasmus Larsen                   7-0-2-1

 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 111, FT-1787

 

Lars Hansen, 36 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Bodild Jacobsdatter, 34 , Gift, Madmoder, ,
Niels Mortensen, 14 , Ugift, Stedbarn af begge forældre, ,
Jørgen Mortensen, 10 , Ugift, Stedbarn af begge forældre, ,
Ellen Mortensdatter, 7 , Ugift, Stedbarn af begge forældre, ,
Anders Jensen, 25 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Inger Jacobsdatter, 28 , Ugift, Tjenestepige, ,


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 12, FT-1801

 

Lars Hansen, 51 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Bodild Jacobsdatter, 48 , Gift, hans kone, ,
Jørgen Mortensen, 22 , Ugift, tjenestefolk, ,
Margrete Pedersdatter, 24 , Ugift, tjenestefolk, ,
Jens Mortensen, 16 , Ugift, tjenestefolk, ,
Lars Nielsen, 80 , Enkemand, opholdende, ,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 6, FT-1834

 

Rasmus Larsen, 38 , Gift, , Gaardmand,
Ane Sophie Hansdatter, 29 , Gift, , Hans kone,
Lars Rasmussen, 8 , Ugift, , Deres børn,
Hans Rasmussen, 3 , Ugift, , Deres børn,
Ole Larsen, 20 , Ugift, , Tjenestefolk,
Birthe Larsdatter, 20 , Ugift, , Tjenestefolk,
Anders Olsen, 15 , Ugift, , Tjenestefolk,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 131, FT-1845

 

Rasmus Larsen, 49 , Gift, , Gaardmand, Søstrup Hb. A.
Sophie Hansdatter, 39 , Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Lars Rasmussen, 19 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Hans Rasmussen, 14 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Bodil Jacobsen, 4 , Ugift, , Pleiebarn, Søstrup S. Hb. A.
Marie Pedersdatter, 30 , Ugift, , Tjenestefolk, Mørke Hb. A
Maren Christensdatter, 19 , Ugift, , Tjenestefolk, Hagested Hb. A.


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 15, FT-1850

 

Rasmus Larsen, 53 , Gift, , Gårdmand, husfader, Søstrup, Holbæk Amt
Ane Sophie Hansdatter, 44 , Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet
Lars Rasmussen, 24 , Ugift, , Deres søn, fraværende, Her i Sognet
Hans Rasmussen, 19 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Bodil Jacobsen, 9 , Ugift, , Plejebarn, Grandløse, Holbæk Amt
Hans Jørgensen, 17 , Ugift, , Tjenestefolk, Hagested, Holbæk Amt
Maren Christensdatter, 24 , Ugift, , Tjenestefolk, Hagested, Holbæk Amt
Ane Nicoline Jørgensen, 21 , Ugift, , Tjenestefolk, København


 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 188, FT-1860, C2754

 

Hans Rasmussen 29  Gift Husfader. Gaardmand  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ane Kirstine Nielsen 21  Gift Hans Kone  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Rasmus Larsen 62  Gift Mandens Fader. Aftægtsmand  Søstrup Sogn, Holbæk Amt

Ane Sophie Hansdatter 56  Gift Hans Kone  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Hans Jensen 23  Ugift Tjenestekarl  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

Frederik Olsen 21  Ugift Tjenestekarl  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

Christiane Hansdatter 17  Ugift Tjenestepige  Gislinge Sogn, Holbæk Amt


 

Krogagergaard, Jens Larsen

 

Oeders Efterretninger 1771: Lars Nielsen, 45 år, 1. ægteskab, hustru 45 år, 2. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer, Universitetet              Hartkorn

Matr. nr. 9a                         Jens Larsen                         7-0-0-½

 

 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 104, FT-1787

 

Lars Nielsen, 62, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Bodild Larsdatter, 62, Gift, Madmoder, ,
Sidsel Larsdatter, 23, Ugift, Datter af sidste ægteskab, ,
Jens Andersen, 20, Ugift, Tjenestekarl, ,
Niels Sørensen, 14, Ugift, Tjenestedreng, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 5, FT-1801

 

unge Jens Pedersen, 32 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,   død 10 juli 1829
Sidsel Larsdatter, 37 , Gift, hans kone, ,                                 død 4 juli 1818
Dorthe Jensdatter, 8 , Ugift, deres børn, ,
Lars Jensen, 4 , Ugift, deres børn, ,
Johanne Maria Jensdatter, 2 , Ugift, deres børn, ,
Bodild Larsdatter, 76 , Enke, konens mor, ,
Peder Pedersen, 20 , Ugift, tjenestefolk, ,
Christian Nielsen, 16 , Ugift, tjenestefolk

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 10, FT-1834

 

Jens Larsen, 35 , Gift, , Gaardmand,                     født på Jagdgaard, matr. nr. 6
Ane Jensdatter, 46 , Gift, , Hans kone,                  Jens Pedersens enke 2. ægteskab
Sidse Jensdatter, 10 , Ugift, , Deres børn,
Søren Jensen, 7 , Ugift, , Deres børn,
Christen Jensen, 34 , Ugift, , Tjenestefolk,
Anders Madsen, 16 , Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Christiansdatter, 24 , Ugift, , Tjenestefolk,


 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 129, FT-1845

 

Jens Larsen, 46 , Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]             død 24. maj 1847, 48 år gl.
Ane Jensdatter, 57 , Gift, , hans Kone, Gislinge Hb. A
Sidse Jensdatter, 21 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Søren Jensen, 18 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Ole Nielsen, 27 , Ugift, , Tjenestefolk, Hagested Hb. A.
Peder Christensen, 16 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Maren Hansdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk, Nørre Jernløse Sogn Hb. A.


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 14, FT-1850

 

Ane Jensdatter, 63 , Enke, , Gårdmandsenke, Gislinge, Holbæk Amt
Søren Jensen, 23 , Ugift, , Hendes søn, Her i Sognet
Sidse Jensen, 26 , Ugift, , Hendes datter, Her i Sognet
Ole Clausen Nielsen, 31 , Ugift, , Tjenestefolk, Hagested, Holbæk Amt
Christen Jensen, 16 , Ugift, , Tjenestefolk, Hagested, Holbæk Amt
Karen Kirstine Larsdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge, Holbæk Amt


 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 187, FT-1860, C2754

 

Søren Jensen 33  Gift Husfader. Gaardmand  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ane Madsdatter 24  Gift Hans Kone  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

Jens Peder Jensen 2  Ugift Deres Barn  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

Niels Peder Jensen 1  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ane Jensdatter 73  Enke Mandens Moder. Aftægtskone  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

Anders Eliasen 24  Ugift Tjenestekarl  Skamstrup Sogn, Holbæk Amt

Erik Danielsen 17  Ugift Tjenestedreng  Butterup Sogn, Holbæk Amt

Ane Kirstine Nielsen 23  Ugift Tjenestepige  Nørre Jernløse Sogn, Holbæk Amt

Sidse Marie Hansdatter 17  Ugift Tjenestepige  Gislinge Sogn, Holbæk Amt

 

 


 

Matr. nr. 10, Peder Pedersen

 

Oeders Efterretninger 1771: Christen Saxesen, 60 år, 2. ægteskab, hustru 45 år, 1. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer Vognserup                 hartkorn

Peder Pedersen                                                              6-4-1-2 ¼

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 110, FT-1787

 

Peder Johansen, 50, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Johanne Sørensdatter, 50, Gift, Madmoder, ,
Søren Pedersen, 23, Ugift, Deres barn, National soldat,
Niels Pedersen, 11, Ugift, Deres barn, ,
Peder Pedersen, 6, Ugift, Deres barn, ,
Ana Madsdatter, 12, Ugift, Tjenestepige, ,

 

Peder Johansen skriver fæstebrev på en Gård i Trønninge 7. december 1786, som han nogen tid har beboet, Vognserups fæsteprotokol II, folie 39.

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 11, FT-1801

 

Søren Pedersen, 38 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Ingeborg Hansdatter, 36 , Gift, hans kone, ,
Jens Sørensen, 9 , Ugift, deres børn, ,
Søren Sørensen, 7 , Ugift, deres børn, ,
Hans Sørensen, 5 , Ugift, deres børn, ,
Niels Sørensen, 3 , Ugift, deres børn, ,
Lars Christiansen, 22 , Ugift, tjenestefolk, ,
Bodild Nielsdatter, 32 , Ugift, tjenestefolk, ,
Peder Johansen, 64 , Enkemand, husbondens far, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 11, FT-1834

 

Peder Pedersen, 55 , Gift, , Gaardmand,               Bror, gmd. unge Jens Pedersen, Krogagergaard, FT 1801
Ellen Jensdatter, 49 , Gift, , Hans kone,                 Født på Hyldagergaard   
Niels Pedersen, 24 , Ugift, , Deres børn,
Maren Pedersdatter, 19 , Ugift, , Deres børn,
Jens Pedersen, 17 , Ugift, , Deres børn,
Birthe Pedersdatter, 14 , Ugift, , Deres børn,          gift med Hans Larsen, matr. nr. 11
Søren Pedersen, 12 , Ugift, , Deres børn,
Hans Pedersen, 10 , Ugift, , Deres børn,
Lars Pedersen, 7 , Ugift, , Deres børn,
Maren Larsdatter, 34 , Ugift, , Tjenestepige,


 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 149, FT-1845

 

Peder Pedersen, 68 , Gift, , Gaardmand, I Sognet [Kundby]      
Ellen Jensdatter, 62 , Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]
Jens Pedersen, 28 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Søren Pedersen, 24 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Hans Pedersen, 21 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Lars Pedersen, 18 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Lisbeth Nielsdater, 21 , Ugift, , Tjenestepige, I Sognet [Kundby]
Sophie Andersdatter, 18 , Ugift, , Tjenestepige, Mørke Hb. A


 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 10, FT-1850

 

Ellen Jensdatter, 68 , Enke, , Gårdmandsenke, Her i Sognet
Jens Pedersen, 33 , Gift, , Hendes søn, gårdbestyrer, Her i Sognet
Karen Christine Hansdatter, 20 , Gift, , Hans Hustru, Svinninge, Holbæk Amt
Søren Pedersen, 27 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet
Elisabeth Nielsdatter, 24 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet
Lars Hansen, 16 , Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge, Holbæk Amt


 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 178, FT-1860, C2754

 

Jens Pedersen 43  Gift Husfader. Gaardmand  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Maren Christine Hansdatter 30  Gift Hans Kone  Vallekilde Sogn, Holbæk Amt

Ane Marie Jensen 10  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Marie Kirstine Jensen 6  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ellen Sophie Jensen 3  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Christen Andersen 33  Ugift Tjenestekarl  Hørve Sogn, Holbæk Amt

Karen Kirstine Hansdatter 33  Ugift Tjenestepige  Hagested Sogn, Holbæk Amt

 

 


Grønnegaard, Hans Larsen

 

Oeders Efterretninger 1771: Lars Mortensen, 30 år, 1. ægteskab, hustru 38 år, 2. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer Vognserup                 hartkorn

Matr. nr. 11a                       Hans Larsen                        6-0-2-0

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 107, FT-1787

 

Lars Mortensen, 50 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Maren Jensdatter, 56 , Gift, Madmoder, ,
Søren Larsen, 22 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, National soldat,
Kirsten Larsdatter, 15 , Ugift, Barn af sidste ægteskab, ,
Niels Christensen, 16 , Ugift, Tjenestedreng, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 8, FT-1801

 

Søren Larsen, 36 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,            Sognefoged jan 1814
Ana Margrete Nielsdatter, 35 , Gift, hans kone, ,
Karen Sørensdatter, 1 , Ugift, deres barn, ,
Ana Maria Catrine Jensdatter, 6 , Ugift, et plejebarn fra Helsingør, ,
Rasmus Larsen, 22 , Ugift, tjenestefolk, ,
Mette Pedersdatter, 23 , Ugift, tjenestefolk, ,
Morten Jeppesen, 9 , Ugift, tjenestefolk, ,

 

Søren fæster faders gård 15/4 1793, Vognserups fæsteprotokol II folie 65b

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 3, FT-1834

 

Hans Larsen, 31 , Gift, , Gaardmand,
Inger Nielsdatter, 23 , Gift, , Hans kone,
Maren Kirstine Hansdatter, 3 , Ugift, , Deres børn,
Niels Hansen, 1 , Ugift, , Deres børn,
Jørgen Olsen, 24 , Ugift, , Tjenestefolk,
Kirsten Larsdatter, 18 , Ugift, , Tjenestefolk,

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 142, FT-1845

 

Hans Larsen, 42 , Gift, , Gaardmand, Nørre Jernløse S. Hb. A
Birthe Pedersdatter, 25 , Gift, , hans Kone, I Sognet [Kundby]    født på matr. nr. 10
Maren Hansdatter, 14 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Niels Hansen, 12 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Karen Hansdatter, 10 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Inger Hansdatter, 5 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Hans Hansen, 3 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Jens Hansen, 2 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Christen Hansen, 1 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Niels Jensen, 25 , Ugift, , Tjenestefolk, Gislinge Hb. A
Andreas Jørgensen, 16 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]
Margrethe Hansdatter, 29 , Ugift, , Tjenestefolk, Vodby ?? Hb. A
Mette Sophie Svensdatter, 19 , Ugift, , Tjenestefolk, Vaddum Aalborg A.


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 9, FT-1850

 

Hans Larsen, 47 , Gift, , Gårdmand, husfader, Nørre Jernløse, Holbæk Amt
Birthe Pedersdatter, 30 , Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet
Niels Hansen, 17 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Hans Hansen, 8 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Jens Hansen, 7 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Niels Peter Hansen, 5 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Maren Hansdatter, 19 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Karen Hansen, 15 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Inger Hansen, 9 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Niels Jensen, 30 , Ugift, , Tjenestekarl, Gislinge, Holbæk Amt


 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Trønninge By, En Gaard, 167, FT-1860, C2754

 

 

Birthe Pedersdatter 40  Enke Husmoder. Gaardmandsenke  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Hans Jensen 38  Ugift Enkens Forlovede  Stigs Bjergby Sogn, Holbæk Amt

Niels Hansen 28  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Hans Hansen 18  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Jens Hansen 17  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Niels Peder Hansen 15  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Christen Hansen 10  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Inger Hansen 19  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ane Kirstine Hansen 7  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ellen Sophie Hansen 3  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ane Marie Hansen 1  Ugift Enkens Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Ane Cathrine Christensen 22  Ugift Tjenestepige  Butterup Sogn, Holbæk Amt

Ane Sørensen 13  Ugift Tjenestepige  Kundby Sogn, Holbæk Amt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 


Nybrogaard, Peder Hansen

 

Nybrogaard var gård nr. 8 i 1688 matriklen, ejer Vognserup og fæster Laurs Jensen. Han var 1679 blevet gift med Ellen Pedersdatter fra matr. nr. 11 (1844) i Kundby. De får børnene:

1.      Ingeborg Larsdatter gift på Storegaard.

2.      Ellen Larsdatter, gift med gmd. Hans Michelsen, Tuse

3.      Jens Larsen, gmd. på matr. nr. 20 (1844) i Kundby, fæster under Vognserup

4.      Birthe Larsdatter, gift med universitetsfæster gmd. Lars Rasmussen. deres barnebarn er Erik Andersen, se Storegaard.

5.      Jørgen Larsen, overtager gården.

 

Laurs Jensen bliver begravet 19 jun 1696 og Ellen Pederdatter bliver gift 2. gang med Hans Pedersen fra Kundby. Børn:

1.      Lars Hansen som overtager mormor og morfars gård i Kundby

2.      Kirsten Hansdatter, gift med gmd. Dines Johansen Universitetsfæster i Kidserup, Tuse Næs.

 

Jeg har ikke fundet Jørgen Larsens fæstebrev på gården i Trønninge i Vognserups fæsteprotokol, men:

12 okt 1749  Ole Larsen fæster Jørgen Larsens gård i Trønninge, folie 102b.

12 jun 1773  Niels Hansen fæster Ole Larsens gård i Trønninge, folie 153b

28 feb 1782 Jens Sørensen fæster Niels Hansens gård i Trønninge, folie 15 i anden fæsteprotokol.

 

 

Oeders Efterretninger 1771: Ole Larsen, 46 år, 2. ægteskab, hustru 32 år, 1. ægteskab.

 

1844 matriklen                  ejer Vognserup                 hartkorn

Matr. nr. 12a                       Peder Hansen                     6-4-3-0

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge By, , , 108, FT-1787

 

Jens Sørensen, 28 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Maren Rasmusdatter, 30 , Gift, Madmoder, ,
Søren Jensen, 6 , Ugift, Deres barn, ,
Niels Jensen, 1 , Ugift, Deres barn, ,
Lars Sørensen, 29 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Catrine Hansdatter, 19 , Ugift, Tjenestepige, ,
Birthe, 10 , Ugift, Tjenestepige, ,
Peder Christensen, 10 , Ugift, Tjenestepige, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge Bye, , , 9, FT-1801

 

Jens Sørensen, 42 , Gift, husbond, bonde og gårdbeboer,
Maren Adamsdatter, 45 , Gift, hans kone, ,
Søren Jensen, 20 , Ugift, deres børn, ,
Niels Jensen, 15 , Ugift, deres børn, ,
Kirsten Jensdatter, 10 , Ugift, deres børn, ,
Maria Jensdatter, 7 , Ugift, deres børn, ,

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , en Gaard, 8, FT-1834

 

Peder Hansen, 36 , Gift, , Gaardmand,
Kirsten Jensdatter, 32 , Gift, , Hans kone,
Niels Larsen, 20 , Ugift, , Tjenestefolk,
Maren Johansdatter, 20 , Ugift, , Tjenestefolk,
Anders Mathiasen, 32 , Gift, , indsidder og daglejer,
Ane Margrethe Jensdatter, 24 , Gift, , Hans kone,
Karen Marie Andersdatter, 3 , Ugift, , Deres børn,
Peder Andersen, 1 , Ugift, , Deres børn,


 

 

holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , En Gaard, 128, FT-1845

 

Peder Hansen, 43 , Gift, , Gaardmand, Søstrup Hb. A.
Maren Pedersdatter, 34 , Gift, , hans Kone, Tudse Hb. A
Ane Pedersdatter, 8 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Hans Pedersen, 3 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Kirstine Pedersdatter, 1 , Ugift, , Deres Børn, I Sognet [Kundby]
Hans Olsen, 23 , Ugift, , Tjenestefolk, Udby S. Hb. A.
Inger Andersdatter, 22 , Ugift, , Tjenestefolk, Hagested Hb. A.
Cathrine Sørensdatter, 19 , Ugift, , Tjenestefolk, I Sognet [Kundby]


holbaek, Tuse, Kundby, Trønninge, , 1 Gård, 8, FT-1850

 

Peder Hansen, 53 , Gift, , Gårdmand, husfader, Søstrup, Holbæk Amt
Maren Pedersdatter, 39 , Gift, , Hans Hustru, Tuse, Holbæk Amt
Ane Pedersen, 12 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Hans Pedersen, 8 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Kirstine Pedersen, 6 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Karen Marie Pedersen, 5 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Kirsten Pedersen, 3 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Maren Pedersen, 1 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet
Margrethe Hansdatter, 34 , Ugift, , Tjenestefolk, Ruds Vedby
Marie Nielsdatter, 17 , Ugift, , Tjenestefolk, Butterup, Holbæk Amt
Anders Nielsen, 17 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet

 

 

Holbæk, Tuse, Kundby, Trønninge Skoledistrikt, Vognserup By, En Gaard, 212, FT-1860, C2754

 

Peder Hansen 63  Gift Husfader. Gaardmand  Søstrup Sogn, Holbæk Amt

Maren Pedersdatter 50  Gift Hans Kone  Tuse Sogn, Holbæk Amt

Ane Pedersen 23  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Hans Pedersen 18  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Kirstine Pedersen 16  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Karen Marie Pedersen 15  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Kirsten Pedersen 13  Ugift Deres Barn  Kundby Sogn, Holbæk Amt

Jens Nielsen 16  Ugift Tjenestedreng  Kundby Sogn, Holbæk Amt

 

 


 

Nybrogaard lå inde i Trønninge by, med den nutidige adresse Trønninge By 22, til omkring 1850, hvor den efter stor ildsvåde blev flyttet til den nuværende plads, og opkaldt efter den nærliggende Nybro som fører Trønninge Alle over Tuse Å. Kilde J. C. B. la Cours ”Danske Gaarde III samling”.

 

 

 

Tilbage til ”Min Slægt”

 

Tilbage til forsiden